Energie cafe


Het gaat er om dat bewoners weer geïnspireerd worden over water, klimaat  en groen, en wat burgers zelf kunnen doen!