alle kinderen hebben recht op moestuinieren


Het mooiste is het als de moestuinlessen integraal deel uitmaken van het lesprogramma, zoals Growwizzkid op basisschool Reuzepas. Dan komt het er niet ‘ook nog eens bij’, maar worden de mogelijkheden volop benut. Groei, bloei en andere natuurprocessen liggen voor de hand, maar ook binnen rekenen en taal zijn veel mogelijkheden. Dankzij deze dwarsverbanden blijft kennis beter handen.