“De belangrijkste vraagstelling is hoe overheden een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de SDG’s.”

Veel schoolpleinen zijn versteend . Samen met de overheid kunnen we schoolpleinen vergroenen en klimaatbestenig maken

SDG’s geven houvast

De ‘deadline’ van 2030 komt snel dichterbij! De ** Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, of te wel ‘the Sustainable Development Goals’ (S.D.G.) zijn voor veel steden en landen de laatste stroholm om de wereld de goede kant op te ‘manoeuvreren’. Deze SDG’s zijn belangrijke gereedschappen om van de wereld weer een fijne plek te maken voor mens, dier en natuur. Doe je mee? De SDG’s sluiten naadloos aan op de doelstellingen van de overheid.

Amsterdam kan grote stappen zetten in afvalbeperking. Wanneer is Amsterdam Zero waste?

Sustanable Development Goals

De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015 vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale problemen, zoals honger ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s doen een nadrukkelijk beroep op overrheden en andere organisaties om bij te dragen aan de realisatie van de doelen. Grofweg gaan ze over economische, sociale en ecologische variabelen. De economische variabelen betreffen vooral het inlopen van de achterstand in welvaart van arme groepen mensen in lage en midden-inkomens-landen. De sociale variabelen gaan over het dichten van de kloof tussen de geslachten, over onderwijs,gezondheidszorg en fatsoenlijk werk. De ecologische doelstellingen gaan over het klimaat,de productie, de energievoorziening en de kwaliteit van het leven in het water en op het land.

“Het is belangrijk dat iedereen weet hoe goed we dingen kunnen oplossen”

Hoe scoort Nederland?

Uit eerdere CBS-rapportages bleek dat Nederland het bij veel doelen relatief goed doet. Maar er waren ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieuklimaatenergie en gelijke kansen. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen we in 2030 ook nog samenwonen in een land waar het voor iedereen rechtvaardig, veilig en gezond leven is? .’

Er moet veel meer gedaan worden dan er nu gebeurt

ruimte voor water en biodiversiteit in de stad. De watertuinen in de Boerenwetering zijn hier een mooi voorbeeld van.

wat kun jij doen als ambtenaar?

De sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties geven jou als ambtenaar en overheid daarbij houvast. Door te focussen op de SDG’s waarop jij de meeste impact kunt maken, kun je als overheid een bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De Overheid is dringend nodig voor het verduurzamen van de woningen in de stad. Subsidies voro groene daken en wanden zijn zeker nodig

Nieuwe kansen voor groei

Het verbinden van (een selectie van) SDG’s aan jouw strategie is ook goed voor jezelf als overheid. Het vergroten van jouw positieve en verminderen van jouw negatieve impact verkleint risico’s, vermindert jouw kosten, vergroot het vertrouwen in jouw organisatie en leidt daarom ook tot meer groei. Bijdragen aan de SDG’s is bovendien een mondiale beweging: bedrijven en organisaties die de SDG’s aan hun strategie verbinden, spreken dezelfde taal, kunnen zich met elkaar vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen om de realisatie van de doelen dichterbij te brengen.

de waterwerkgroep wordt door de gemeente gefaciliteerd om de watertuinen schoon en gezond te houden

‘Als iedereen de 17 doelen kent, dan lukt het ons’

Anne-Marie Rakhorst 

De duurzame doelen die je deelt

De maatschappij doet steeds meer een beroep op Overheden om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de grote milieu vraagstukken. Maar ook door het overheidsbeleid op het gebied van bijvoorbeeld * ‘social return’ en in de door de Verenigde Naties geformuleerde ** ‘Sustainable Development Goals’ of te wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

samen maken we de stad: Waterwerkgroep houdt de watertuinen afval vrij en zo zorgen we voor een klimaatbestendige stad

Klimaatverandering

Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Klimaatverandering kent letterlijk geen grenzen; het treft elk land. ‘Het behalen van de Werelddoelen is belangrijk, omdat we daarmee de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Gevolgen waar elk land steeds meer mee te maken krijgt: droogtes, extreme stormen en overstromingen.’

watertuinen zorgen tevens voor een verhoogde biodiversiteit in de stad

Inkomensverschillen

Naast klimaatverandering spelen inkomensverschillen een grote rol. Hoe kleiner de verschillen, hoe stabieler een samenleving. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

Door de Repair Cafe’s kunnen we veel producten redden van de verbrandingsoven van Amsterdam en creeeren we bewustwording. Dit soort initiatieven zijn brood nodig in de stad.

SDG’s doen een beroep op iedereen

‘Goed doen’ hoeft tegenwoordig geen geld te kosten en winst maken kan inmiddels goed samengaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het positief invullen van de bekende drie P’s (people, planet, profit) is niet meer een kwestie van kiezen. De SDG’s die de VN in 2015 hebben vastgesteld, hebben betrekking op grote mondiale problemen en doen een beroep op publieke en private organisaties om gezamenlijk de ambities waar te maken door hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verminderen. Dat betekent concreet dat organisaties de SDG’s moeten integreren in hun strategie en in hun bedrijfsvoering en dat zij daarover moeten gaan rapporteren.

Wat kun jij doen?

Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als Overheid op de scholen. Zo kun je overstappen op groene stroom en kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Kortom: wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.

delen van de 17 doelen

Deel de 17 doelen met zoveel mogelijk mensen! 
Zo help je mee om de wereld een betere plek te maken.

Onze keuzes hebben wereldwijd effect.
1. Welke doelen spreken jou het meeste aan?
2. Aan welke doelstelling lever jij nu al bijdrage?
3. Welke doelstelling vindt jij lastig om een bijdrage aan te leveren?
4. Wat heb je nodig om bij te dragen aan de 17 doelstellingen?

Laat het me weten of vraag een gesprek aan. Ik weet zeker dat ik je kan helpen! Samen maken wij een betere planeet. Het is goed met elkaar kennis te delen en ook te weten waar onze kwaliteiten liggen. Heb je hulp nodig om de doelen te realiseren, neem dan contact op met mij.

Ja, ik word graag toekomstbehendig!

*Het doel van Social Return is om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te helpen. Social Return houdt in: Het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen.

** De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze SDG’s vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen