Je verhoogt de biodiversiteit en de sociale cohesie door het ontwikkelen van een fijnmazig sociaal natuurnetwerk binnen en tussen gemeenten. groen verbindt! Van de hoofdsporen van robuuste groenzones langs snelwegen, spoorwegen, traces van hoogspanningsmasten (Tennet), en de grote waterwegen naar een steeds fijnmaziger spoor van biodivers openbaar groen, bedrijfsterreinen, wijkinitiatieven als buurttuinen, stadslandbouw en bijenlinten tot in de haarvaten van de gemeenschap, de particuliere tuinen.

leerlingen van het technasium brengen alle Initiatieven in beeld i.s.m. Tipiq

fijnmazig groen-sociaal natuurnetwerk

Werk aan een fijnmazig groen-sociaal natuurnetwerk binnen de gemeente Amsterdam en tussen de omringende gemeenten. De aanpak is om de meervoudige publieke waarden als klimaatbestendigheid, gezondheid, biodiversiteit, recreatie, sociale cohesie en burgerparticipatie te creëren met natuur als vertrekpunt.

leerlingen van het Technasium Kaj Munk helpen de boer die last heeft van verzilte grond aan een nieuwe businesscase

Ga uit van verlangenverstrengeling

Startpunt is verlangen-verstrengeling en daardoor win-win voor betrokken partijen. Het netwerk bestaat uit groen gerelateerde partijen, maar ook uit partijen die zijdelings voordeel hebben van groen. De verschillende partners haken aan omdat zij gezamenlijk voordeel hebben van groene maatregelen. Deze “verlangenverstrengeling” leidt tot snelle en creatieve resultaten waarbij elke deelnemende partij haar steentje bijdraagt.

Tuincentrum Groenrijk sponsort de vierkante-meter-tuinen, de gemeente Amsterdam financiert de educatie

Win win situatie

Voorbeelden van deze verlangen-verstrengeling zijn onder andere het onderzoek naar een de vleermuispopulatie door scholieren van het Technasium Kaj Munk in Hoofddorp, en het park-beheer onderzoek in het Haarlemmermeerse Bos waarbij werd gekeken naar de invloed van beheer op het ecosysteem.

Bioborders

Binnen het project Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland is een ander heel mooi voorbeeld zoals de Bioborders. Hier gaan partijen zoals gemeente, makelaars, projectontwikkelaar, MBO en HBO, hoveniers en Vereniging Groei en Bloei samenwerken aan groene, gezonde en klimaatbestendige tuinen. Een BioBorder is een uitgekiend beplantingsplan, naast biodivers en klimaatadaptief ook bijna jaarrond aantrekkelijk en vooral makkelijk te onderhouden. De BioBorder is toepasbaar is voor grote en kleine tuinen en aan te passen aan meer zon-of schaduwrijke tuinen. Het Doe-het-zelf pakket is straks bij het tuincentrum te bestellen. Het ontwerp van de BioBorder is toegespitst op de wijk, de grondsoort en haar – landschappelijke – omgeving. In de gekozen aanpak wordt naast het groene netwerk, ook het sociale netwerk ontwikkeld: De nieuwe bewoners planten de BioBorder samen aan op een mooie zichtlocatie in het openbaar groen. Dit versterkt tevens de sociale cohesie in de wijk.

kom in actie

Graag wil ik samen met de Gemeente Amsterdam dat fijnmazig sociaal natuur-netwerk opbouwen. Vooral nu ik ook ben aangewezen als ‘Amsterdamse GroencoachNeem contact met me op als je een een bepaalde wijk kansen ziet voor verlangen-verstrengeling

Ja, ik wil een gesprek