Overheid, bedrijven en burgers realiseren een nieuwe stadslaag

De stad groeit letterlijk uit zijn voegen. De meeste groene initiatieven komen niet van de grond, doordat er geen ruimte meer is in de stad. Dat moet anders. Of het water op, óf de lucht in! Denk bij het volgende burgerparticipatie vergroeningsproject eens aan verticaal groen. Een doeltreffende manier voor burgers en overheid om samen nieuwe natuur te maken. Rudy Klaassen begeleidt initiatiefnemers en (semi-) overheidsinstellingen bij het realiseren van een nieuwe stadslaag voor multifunctioneel gebruikopvang van regenwaterenergie opwekken, en groenvoorzieningen voor bewoners. De projecten die ik begeleid zorgen in steden en dorpen voor meer ruimte en biodiversiteit. Wil je kennismaken met mijn manier van werken? Bel mij voor meer informatie en/of Download dan mijn gratis tips  

Verticaal groen bos

‘De lucht in’!, luidt het adagium van de grote steden in de wereld en zo ook in Amsterdam. Nu gaat het hier wel om begroeide torens. Niet zomaar een gebouw met klimop langs de gevels of balkonhekjes met hangplanten, maar een ‘verticaal bos’. Zo noemt de Italiaanse architect Stefano Boeri de woontorens die hij in 2014 in Milaan realiseerde, met balkons waarin hele bomen wortelen. Er was scepsis toen hij zijn revolutionaire plan presenteerde; de bomen die op de plaatjes sappig groen oogden, zouden vast verdorren. Maar de technologie is niet nieuw. De Franse bioloog Patrick Blanc ontwikkelde in 2004 een plantengevel voor het Parijse Musée du quai Branly. Een soortgelijk systeem werd gebruikt voor het zwembad Sportplaza Mercator in Amsterdam van bureau Venhoeven CS. Pioniersprojecten waardoor groene gevels en daken inmiddels bewezen succesvolle producten zijn.

Stefano Boeri
Stefano Boeri binnenkort ook in Utrecht & Amstelveen/ Amsterdam

De stad als ecosysteem

Patrick Blanc is kunstenaar, bioloog en de GROTE ‘uitvinder’ van de verticale tuinen. Zijn werk brengt een hoop frisse lucht en zuurstof naar de bewoonde wereld. Hij is een ontwerper die in zijn opdrachten het onderwerp ‘welzijn’ centraal zet. Blanc heeft een revolutie laten plaatsvinden in de stad. Hij heeft betonnen muren veranderd in complete ecosystemen. De gebouwde constructies zorgen op deze manier voor een verzachting van het stadse uiterlijk en voegen natuurlijke componenten toe in een doorgaans stedelijke omgeving. Natuur en stad kunnen door middel van dit type gebouwen op een nieuwe wijze beter met elkaar worden verweven. Het wordt tijd voor de groene revolutie in onze steden.

Stefano Boeri
de stad als ecosysteem
 

7 tips voor verticaal groen in de provincie

Als projectbegeleider heb ik meerdere projecten succesvol afgerond in Amsterdam en andere dorpen en steden in Noord- Holland. Mijn netwerk is groot en ik ben op de hoogte van de geldende subsidie mogelijkheden. Bel mij voor een adviesgesprek. Zo zorgen we voor samenwerking, sociale cohesie en vergroening.  Ik geef je alvast 7 tips m.b.t. verticaal groen:

 1. Begin bij de openbare ruimte

  Verticaal groen is succesvol als het ontworpen en aangelegd wordt in relatie met de omgeving en de openbare ruimte. Groene hoogbouw maakt dus bij voorkeur deel uit van een groen netwerk aan voorzieningen en ruimtes die begint in de openbare ruimte en zich voortzet in gebouwen.
 2. ‘Daktuin’ versus ‘groene gevel’

  Het onderhoud van een groene gevel is complexer (en kostbaarder) dan dat van een daktuin. Er zijn ook veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een passende voedingsbodem (substraat) die voldoende volume en massa bezit om beoogde vergroening/begroeiing daadwerkelijk te realiseren en het vocht vast te houden. Ook in de keuze van beplanting die de specifieke condities kan overleven zijn er overeenkomsten. In beide gevallen zijn er beperkingen bij het gebruik van aanplant van bepaalde typen begroeiing. Die beperkingen betreffen zowel de klimatologische- als weersomstandigheden (zon, neerslag en wind).

 3. Koppel waterberging aan drainage

  De groene gevel kan, in combinatie met daktuinen, in de eerste plaats bijdragen aan de steeds noodzakelijker wordende verkoeling van de stedelijke ruimte. Op het gebied van waterberging kan verticaal groen ook een rol spelen wanneer die gekoppeld wordt aan de drainage van de verschillende plantenbakken en andere plaatsen waar groen in, aan en rond het gebouw staat. Wanneer de regenval de behoefte van planten op bepaalde momenten overtreft kan het overtollige regenwater opgeslagen worden in bassins en vijvers rond en op het gebouw.

 4. Maak het groen bereikbaar en toegankelijk

  Door het groen van dit type projecten bereikbaar te houden en toegankelijk te maken (en te houden) voor een grote groep gebruikers en verzorgers kan veel toekomstige, groene hoogbouw daadwerkelijk een collectieve voorziening worden. Dat kan in de eerste plaats door projecten met groene gevels te realiseren in de lagere koop- en huursectoren. Maar ook het toegankelijk maken van groen in de verschillende type torens biedt uitkomst. De groene torens bieden een kans op een nieuwe publieke ruimte op grotere hoogten in de stad.

 5. Vergeet de dieren niet

  De bouw van nieuwe groene publieke ruimte in de vorm van groene torens biedt naast flora ook veel kansen voor fauna in de stad. De begroeiing kan een nieuwe habitat vormen voor veel dieren. Daarbij gaat het nadrukkelijk om meer dan het toevoegen van nestkastjes voor vogels en vleermuizen. De verschillende variabelen, zoals positie ten opzichte van de zon en hoogte, bieden mogelijkheden voor vlinders, insecten en vogels die niet in nestkasten broeden.

 6. Ontwerp een stevige draagconstructie

  Het toevoegen van groen aan een gevel biedt veel kansen voor een groenere en aangename leefomgeving. Voor de constructie van het gebouw zelf heeft het wel consequenties. Door het gewicht van de plantenbakken, grond/substraat én (steeds groter groeiende) planten en bomen zijn substantiële aanpassingen in berekening en aanleg van andere voorzieningen in de draagconstructie noodzakelijk. De combinatie van het gewicht van de diepe bakken, begroeiing en windbelasting sluit het simpelweg toevoegen van groen en groenvoorzieningen aan bestaande vloerconstructies uit. De berekening van die belasting is een kwestie die architect, constructeur én aannemer verder moeten uitzoeken en bepalen.

 7. Onderhoud hoeft niet duur te zijn

  De nog bescheiden ervaringen op het gebied van onderhoud tot nu toe laten een beeld zien, waarbij de kosten van onderhoud vooral in de eerste jaren hoger zijn. In die beginfase moet de begroeiing immers aanslaan en blijkt welke planten wel of niet geschikt zijn en welke planten vervangen moeten worden. Na die startfase, wanneer de beplanting wortel heeft geschoten, bestaat het onderhoud vooral uit snoeien. De gevolgen van extreme weersomstandigheden, zoals droogte, daargelaten. Daarnaast is het ook denkbaar dat bewoners en eigenaren na verloop van tijd behoefte hebben aan het vervangen van bepaalde planten om praktische of esthetische redenen.
Rudy Klaasen
Bouw huizen als bomen en steden als bossen

Wordt toekomstbehendig en creëer een groene stad

Ben je geïnspireerd om de stadwoonomgevingbedrijfsruimte of eigen woning te innoveren met groen? Dan ben jij bij mij aan het juiste adres. Samen met Vertiplant kom ik graag langs voor een gratis gesprek.

PS. Wil je eerst kennismaken met mijn manier van werken? Download dan mijn gratis tips. Daarmee kun je alvast zelf aan de slag.

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen