Eten wat de natuur je geeft

de stad rukt steeds verder op en dat gaat ten koste van de natuur. hoog tijd om daartegen in actie te komen. neem een groen dak, kies niet voor tegels maar voor tuinplanten, hang een vogelkooitje of plantenbak op, eet of kweek in een m2 tuin seizoensgroenten, plant een voedselbosje aan in de buurt! Samen kunnen wij het verschil maken. dus help de natuur weer de stad in.”

Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze
In een voedselbos groeien vaste meerjarige kruiden, fruiten, noten, groenten en eetbare bloemen naast en door elkaar.

Een voedselbos staat vol eetbare natuur; vruchten, bloemen, noten, bessen bladeren. Dieren eten graag een hapje mee en vinden er een leefplek. Met een voedselbos zorgen we goed voor ons zelf en voor de natuur. Een voedselbos herbergt een rijkgeschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met als doel voedsel te produceren.

Een voedselbos steunt op een paar belangrijke pijlers: eetbare , doorlevende en multifunctionele planten, biodiversiteit, polycultuur, samenwerken met de natuur en het zoveel mogelijk stimuleren van het bodemleven. De mens in symbiose met het planten- en dierenleven.

Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn:

 • een vegetatielaag met hoge kruinbomen
 • minimaal 3 andere vegetatielagen
 • een rijk bodemleven en een robuuste omvang
Binnen 1 hectare aan voedselbos kunnen gemakkelijk 100 soorten staan. Kies je verschillende ondersoorten dan kun je wel 400 verschillende soorten bomen, struiken en planten planten. Kies voor veredelde planten met een mooie hoge opbrengt , maar gun ook zaailingen een plaats. Dan houd je de biodiversiteit op het perceel hoog. Schermbloemigen en composieten bijvoorbeeld lokken veel insecten.

Een voedselbos steunt op een paar belangrijke pijlers:

 • eetbare, doorlevende planten en multifunctionele planten
 • biodiversiteit
 • polycultuur
 • samenwerken met de natuur
 • zoveel mogelijk stimuleren van het bodemleven
 • de mens in symbiose met de planten- en dierenleven.

zonder biodiversiteit geen voedsel, geen medicijnen, geen bossen, geen planten, geen mooie landschappen. de aarde zou een dorre woestenij zijn

Rudy Klaassen
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is planteenboom.jpg
Kies in eerste instantie van het project zoveel mogelijk planten die goed bij je persoonlijke voorkeuren , je doelstelling en je type grond passen. In een later stadium, als de humuslaag zich heeft opgebouwd en je meer schaduw op je terrein hebt, doet de grondtype er niet zo veel meer toe. Je keus aan voedselbosplanten wordt dan groter.

eetbaar landschap

In de huidige maatschappij, waar op allerlei gebied sprake is van transities, spelen voedselbossen, plukroutes en aanverwante initiatieven een belangrijke rol. Ze bieden de mogelijkheid om gezond fruit en voedzaam groen in overvloed te verbouwen, bodemverschraling en erosie tegen te gaan en landbouwgif uit te bannen. Plök droomt van een rijk en productief landschap dat is beplant met een veelheid aan soorten en diversiteit aan fruit- en notenbomen, kruiden en vaste planten. Waar zowel hoge als lage bomen staan en waar natuurlijk niet wordt gespoten. Waar heerlijke groenten, fruit en noten lokaal worden verhandeld en waar heel veel lekker en gezond groen groeit.

60 minuten lang volgen wij Austen Blair in zijn leven van ‘organisch boeren’. Waarom hij kiest voor een leven van hard werken, weinig geld, elke dag weer aan de bak? Interessante dingen vertelt Austen, zo zegt hij dat arme mensen ook gewoon dit moeten en mogen eten, dat biologisch spul. Als ze er maar simpelweg in geïnteresseerd zijn. En hij meent dat veel mensen uiteindelijk interesse hebben in goede voeding.

demo voedselbos Munster Geleen

De stap was vrij snel gemaakt: in het deel van dit landschap in het Geleenbeekdal stonden al fruitbomen. Plök verzocht daarom Natuurmonumenten om met het areaal aan de slag te gaan als ontwikkeling van een voedselbos. In dit geval een voedselbos als educatief instrument: met name jongeren tonen wat zo’n bos inhoudt!

zonder biodiversiteit geen voedsel, geen medicijnen, geen bossen, geen planten, geen mooie landschappen. de aarde zou een dorre woestenij zijn

Willem Ferwerda, directeur IUCN Nederland
Het zijn nu de uitdagende weken en maanden voor de vogels. Niet alleen om zich beschut en daarmee warm te houden, maar ook om nog wat voeding te vinden.

Een voedselbos voor de buurt

In steeds meer dorpen en steden worden initiatieven gestart om voedselbossen aan te planten. Het is een logisch vervolg op de groeiende populariteit van eetbare tuinen voor particulieren en gezamenlijke groentetuinen op braakliggende terreinen in de stad. Als bewoners de handen ineen slaan, blijkt de lokale overheid vaak bereid om mee te werken

De engeksman Robert Hart ( 1913-2000) was de pionier van voedselbossen voor het Europese klimaat. Hij creeerde naast zijn boerderij een bosrandtuin van 5000 m2 waarin hij fruit en notenbomen, kruiden en vaste bladgroenten plantte. Hij noemde zijn agro-ecologisch systeem : ‘Forest Garden’en ontwikkelde de theorie van de 7 groeilagen. In navolging van Robert Hart gingen Patrick Whitefield en Martin Cradford met eetbare gewassen , voedselbossen en bosrandprincipes aan de slag. Niet alleen kweken zij beiden fantastische planten, maar schrijven ze ook waardevolle handleidingen.

In een voedselbos gaat natuur en voedsel hand in hand

Elke groene plant voegt energie toe aan het systeem, er wordt dus niet gespit, geschoffeld of gewied. Alles in de natuur heeft een functie: de ene plant bereidt de weg voor de andere, totdat na jaren van geduld een volwaardig bos-ecosysteem ontstaat.

De mens is een ramp voor de wereld. het zou voor alle planten- en diersoorten een weldaad zijn als de mens zou verdwijnen en dat zal, als we niet drastisch veranderen, ook zeker gebeuren, net zoals ook de dinosauriërs verdwenen zijn.

Maarten Hart; bioloog en schrijver
Ik ben een van de gelukkigen die op de Westfield Farm heeft kunnen overnachten en mee kunnen werken in het permacultuurbedrijf met o.a. een voedselbos.

op weg naar een natuurinclusieve landbouw

Midden het grasland van Groesbeek staan 200 eetbare gewassen, variërend van vrucht- en noten dragende bomen tot en met kruiden. Het voedselbos is eigendom van Wouter van Eck. Ooit zag hij in Kenia een mislukt experiment met maisteelt, terwijl even verderop een goed ontwikkeld bos stond waar de lokale bevolking alle eetbare onderdelen aan het oogsten was. Zo begon hij in te zien dat de perfectionering van de monocultuur zoals we die gewend zijn op het akkerbouwbedrijf steeds meer negatieve gevolgen gaf voor milieukwaliteit en biodiversiteit. ‘Het mooie van een voedselbos is dat alles wat erin groeit wat eetbaars oplevert zonder veel input of arbeid en zonder schade aan de omgeving.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is VOEDSELBOS.jpg
voedselbos Ketelbroek is zonder twijfel het bekendste voedselbos van Nederland, met de grootste collectie eetbare bomen en struiken.

Een voedselbos heeft meerdere lagen die ook op elkaar inwerken.

Daar waar een gewone akker jaarlijks wordt bemest en geploegd, zorgt de natuur in een voedselbos zelf voor voedingsstoffen en een goede bodemstructuur. In de eerste jaren ben je daardoor wel afhankelijk van pioniers, helaas door veel mensen vaak nog gezien als onkruid. Pioniers hebben een rol in het opbouwen van bodemvruchtbaarheid en het vasthouden van de bodem. En ook in het
bieden van schaduw en luwte voor de soorten die daarvan houden. Wouter: ‘Er zijn hazelaars die we twee jaar niet hebben gezien, omdat de distels eromheen er bovenuit groeiden. Hazelaars hebben echter liever schaduw dan volle zon en wind en gedijen dus goed onder dat disteldek.’
‘Na de aanleg hebben we vrijwel niets meer gedaan, behalve oogsten.’
Of een voedselbos gaat functioneren hangt of van het juiste ontwerp. Wouter: ‘Je moet los komen van het denken in één ‘laag’. Een voedselbos heeft meerdere lagen die ook op elkaar inwerken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_20170908_164327769-1024x576.jpg
paddenstoelen kweken op snoeihout is ook een manier van lokale voedselvoorziening in de buurt. Zo creeer je lokaal voedsel en een gezonde bodem en biodiversiteit

Steeds meer voedselbossen

De afgelopen jaren zijn her en der in Nederland en Belgie schitterende voedselbossen aangeplant. Langzaam maar gestaag begint zich een landschap af te tekenen met een ander soort landbouw, een ander soort omgang met de grond. Door de niet aflatende inzet van cursusleiders raken ook gemeenten en overheid bekend met het concept van flexibele duurzame productieve en sterke voedselbossen en is het allerprilste pioniers stadium voorbij. Velen denken er over, dromen ervan , lezen erover en zetten stappen door de aankoop van land en het volgen van cursussen en studiedagen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC03717-1024x683.jpg
Iedere plant heeft meerdere nuttige functies, maar geen enkele plant heeft alle functies tegelijk. Dat pleit dus ook tegen monocultuur en voor polycultuur

Ecosysteem natuurlijk in balans

Het idee achter een voedselbos is dat er uiteindelijk weinig menselijk ingrijpen nodig is om het voedselbos gezond te houden. Dit komt doordat alle vegetatie zo is aangeplant dat het ecosysteem op een natuurlijke wijze in balans blijft. Maar het zijn niet alleen de planten waar over na is gedacht; ook de grond, het water en de lichtval is allemaal zo bedacht dat het voor goede omstandigheden zorgt voor de planten om gezond te blijven en goed te groeien.

Rewilding’: we voegen iets toe zodat de natuur toekomst heeft. Weer krachtig wordt en nuttig is, bijvoorbeeld voor het vastleggen van CO2 of het bergen van water.”

samenspel

Grote bomen zorgen bijvoorbeeld dat te harde wind tegenhouden wordt voor kleinere planten en het creëren van een waterpartij, kan zorgen voor een vochtiger klimaat rondom deze waterpartij. Kortom een samenspel waar zowel de mens als de natuur letterlijk tot bloei komen!

De een ziet het voedselbos als een kansrijk verdienmodel. Vooreen ander is het voedselbos een ontmoetingsplek, waar je (ook)
de ingrediënten voor jouw maaltijd oogst en biodiversiteit

Voedselbossen zijn een vorm van natuur inclusieve landbouw wat onderdeel is van de kringlooplandbouw, nu voorgesteld door de overheid als duurzame landbouw. Meer informatie over de kringloop en natuur inclusieve landbouw vind je hier.

Daarnaast, worden bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een voedselbos de permacultuur ontwerpmethode en principes toegepast.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1003226-1024x683.jpg
bewustwording begint bij de jeugd. Door Middel van Natuurwijs programma’s inspireer ik jongeren voor een duurzame toekomst

biodiversiteit neemt af

Wist je dat de Nederlandse akkerflora sinds 1900 met 35% is gedaald? Het aantal wilde plantensoorten die groeien op akkers nemen daarmee sterk af. Niet alleen op akkers in Nederland zijn planten- en diersoorten aan het verdwijnen. In de rest van de wereld is er een grootschalige negatieve klimaatverandering gaande.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1004154-1024x683.jpg
Ook in het klein kun je zorgen voor een betere bodem. Zo werk ik samen met kinderen van Mustapha’s Schaakschool aan een gezonde bodem door voedselresten te fermenteren in het systeem Bokashi.

Bodem wordt steeds slechter


Het is een feit dat de bodem bij reguliere landbouw steeds slechter wordt. En laat die bodem nou net het belangrijkste zijn als basis voor het groeien van planten. We moeten daarom met z’n allen in actie komen. Nu! Als we langer wachten, dan zal ons ecosysteem langzaam verdwijnen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1003180-1024x683.jpg
natuurwijs en de 50 dingen die je moet hebben gedaan voordat je 12 bent. Als het voedselbos ook een recreatieve functie krijgt is dit een extra verdienmodel om plaats te maken voor recreatie in het voedselbos en ook bijvoorbeeld met kinderen hazelnoten plukken in het hazelnotenbos.

Voedselbossen zijn de toekomst


Voedselbossen bieden toekomstperspectief om landbouw te combineren met natuur, voor een duurzame voedselproductie. In het biodiverse systeem van een voedselbos vind je een door de mens gecreëerde plantengemeenschap, bestaande uit planten, bomen en struiken met een hoog aantal eetbare soorten. Daarnaast is een voedselbos volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1240126.jpg
voedselbossen in Azie zijn al eeuwen de normaalste zaak van de wereld.

Mijn droom is een rijk en productief landschap dat is beplant met een oneindige diversiteit aan fruit- en notenbomen, kruiden en vaste groenten met plukroutes van de stad naar het platteland.

Rudy Klaassen
Veel eetbare paddenstoelen zijn niet kweekbaar of alleen onder hele speciale omstandigheden. In het voedselbos worden paddestoelen gekweekt vanuit broed op hout, zaagsel,, stro of koffieprut.

Niet iedereen kan een voedselbos beginnen, maar wat kun je wel doen?

 1. Sluit je aan bij Plök ( of richt je eigen Plök-organisatie! op) en snoei en oogst mee en volg de energie van deze beweging in Zuid Limburg
 2. Doe mee met de Actie Meerbomen.nl Op dit moment wordt er gewerkt aan een afhaalpunt voor gratis bomen in de buurt van Sittard-Geleen voor het voorjaar 2023, voor de actie Meerbomen.nu van Urgenda. De bedoeling is dat zaailingen van bomen die nooit tot volwassenboom zouden kunnen ontwikkelen, worden verplant naar een locatie waar dit wel kan.
 3. maak van je tuin een eetbaar paradijs
 4. werk met de natuur samen
 5. kweek je eigen bomen, de zaden liggen nu voor het oprapen
 6. Vraag een gratis gesprek aan om je duurzame ambitie vorm te geven. Ik sta klaar om je hierbij te helpen.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like