een BIJ-zondere boomspiegel in zes stappen

Zorgen voor een bijvriendelijke beplanting in je gevel–, balkon-, boom of stadstuin is een feest. Al zijn het de complimenten die je krijgt terwijl je aan je boomtuin werkt en de vragen over de planten die er groeien. Of hoe je voor een boomtuin toestemming voor krijgt. Maar het allerbelangrijkste is toch eingelijk wel dat als onze leefomgeving groener wordt , het leefklimaat verbetert ( mensen voelen zich beter met groen om zich heen) en er nestplekken zijn voor vogeltjes en insecten. Die op hun beurt zorgen ook weer voor goede zaken . Minder muggen, luizen rupsen en ander niet gewest gedierte. Bovendien helpt de boomtuin bij het in stand houden van de biodiversiteit en de balans in onze omgeving. Samen creeer je een bloemenlint door de wijk en zijn het stapstenen geworden van kleine natuurreservaatjes

Rudy Klaassen

wat is een boomspiegel?

Een boomspiegel is een ruimte aan de voet van een boom. Vaak een verzamelplek voor zwerfvuil, hondenpoep, vuilniszakken en fietsen. Terwijl het zoveel leuker en groener kan. Veel mensen zijn je daarin al voorgegaan. Soms wordt door bewoners samen een hele straat aangepakt en van alle boomspiegels tuintjes gemaakt. Waarom zelf ook niet aan de slag gaan en in je straat een boomtuin aanleggen?

Elk plekje in de versteende buurten is een potentiële plek voor plantjes. Boomtuinen bijvoorbeeld, het stukje grond aan de voet van een boom, daar zijn leuke minituintjes van te maken. De straat fleurt er helemaal van op en het scheelt afval en fietsen tegen de boom. Dat vind die boom ook fijn hoor. Hoe minder er over de wortels wordt gereden, gelopen en neergegooid, hoe beter de boom kan groeien.

Wat is een BIJ-vriendelijke Boomtuin

Hoe zorg je dat jouw boom- of geveltuin of balkon een plekje wordt waar bijen graag komen? Plant dan biologische planten die veel stuifmeel en nectar bevatten en zorg dat er het hele jaar iets bloeit in de tuin. Planten waar bijen van houden zijn onder andere: zonnehoed, hemelsleutel, kattenstaart, klimop, lavendel, vlinderstruik, kamperfoelie, goudsbloem, en zonnebloem, maar ook klimmers als wilde wingerd en klimop zijn geliefd bij bijen. Meer bijenplanten vind je op www.drachtplanten.nl Vermijd dubbelbloemige soorten: die hebben weinig nectar en door de dicht op elkaar staande blaadjes kan de bij niet bij zijn voedsel komen.

geschikte boomspiegels

In het algemeen is een boomtuintje niet nadelig voor bomen. Het actieve deel van de beworteling van oudere bomen ver buiten de boomspiegel. De opname capaciteit van de bomen wordt dan ook niet negatief beinvloed door een boomtuin. Bij jonge bomen levert dit wel problemen op, vooral in de jeugdfase. In deze periode zijn de bomen kwetsbaar, hebben een zeer beperkt wortelgestel en zijn de bomen afhankelijk van de water- en zuurstofvoorziening binnen de boomspiegel. Het algemene advies luidt dan ook om bij jonge bomen geen beplanting of halfverharding in de boomspiegel toe te passen.

Met de juiste planten en een dosis liefde kan een boomspiegel een feestje voor de beestjes (en de bomen) worden. En dan op zoveel mogelijk plekken want hoeveel kaal geschoffelde boomspiegels zijn er wel in jouw straat?

ophogen

Ik heb verschillende bomenexperts gesproken over de gevolgen van ophogen omdat er veel verhalen rondgaan hierover. Volgens hen kan 20 centimeter ophogen geen kwaad. Om een boomtuin een kans te geven is een beetje voeding noodzakelijk. Hiervoor neem ik wormencompost die ik zelf produceer met mijn wormenhotel. Ondiep wortelende planten zoals campanula en hondsdraf krijgen dan een kans om aan te slaan.

Zo maak jij je straat (nog) mooier, groener en gezelliger

om-tuining

De beslissing om rond een boom een ‘om-tuining‘ aan te leggen ligt bij de gebiedsbeheerder. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend, maar is wenselijk wanneer de teeltaarde minimaal is in een boomspiegel.Als er niets mag met een boomspiegel, dan is het onderhoud niet aantrekkelijk , je kunt niets planten want honden poepen in je tuintje, fietsen en vuilniszakken worden erin gezet. Ik adviseer om een open hekwerk of omtuining te maken van boomstammen ( snoeihout) die de teeltaarde vasthouden en voorzien van voeding en vocht. Het is zelfs mogelijk om de boomstammen te enten waardoor eetbare paddenstoelen uit de stammen gaan groeien ( eetbaar hout) .

Bloemen en groen doen wonderen. Ze vrolijken de buurt, de straat en de mensen op. Een grijze woonwijk krijgt kleur en een saaie straat fleurt er van op. Boomtuinen zijn een leuke mogelijkheid om in de stad op kleine schaal te kunnen tuinieren. Zo’n klein tuintje kan een verassend effect aan de straat geven.

Herkenbaar

Daarnaast is het zowel voor de bewoners als de medewerkers van de gemeente handig als duidelijk is dat een boomtuin geadopteerd is. Hier zou een kunstenaar zijn tanden in kunnen zetten. Wie voelt zich aangesproken? Het idee erachter is dat als je kunt zien dat een boomtuin geadopteerd is, je er attent op wordt dat er iemand tijd en aandacht aan besteedt en er netter mee om gaat. Dat markeren zou ook kunnen door een en hetzelfde soort afscheiding/ omtuining. rondom alle geadopteerde boomtuinen.

Die straat kan best wel groener en die rotsooi onder de bomen wat minder. Dat kan door een boomtuintje aan te leggen onder een boom in jouw straat. Twee vliegen in een klap.

boombakken

Het onderhoud van omgehoogde boombakken zou door bewoners overgenomen moeten worden. Door middel van dezelfde procedure als bij geveltuinen; adoptie door een bewoner, herkenbaar maken , en bewoners ondersteunen bij het onderhoud ( boomspiegelburendag ? ) Boombakken hebben tenslotte al veel weg van boomtuintjes. Hiermee zou het probleem van de vervuiling van de bakken worden aangepakt. De stad kan groener, laten we er samen alles aan doen om dat ook te bereiken. Groene boombakken en boomtuintjes kunnen een bijdrage leveren aan dat streven.

Wat beweegt mensen om aan de slag te gaan in hun eigen leefomgeving? Immers – vinden sommigen- daar betalen we toch belasting voor. Laat de gemeente het lekker opknappen. Gelukkig zijn er genoeg mensen die daar anders over denken en de handen uit de mouwen steken om onze stad groener te maken of te houden.

Wat een boomtuin oplevert overschrijdt ruimschoots wat het kost.

Rudy Klaassen

een boomspiegel in zes stappen

 1. Doe het samen. In een groepje kun je taken verdelen. Als iemand verhuist of afhaakt kun je samen weer een nieuwe deelnemer zoeken
 2. Heb je nog geen groepje? Praat dan met zoveel mogelijk mensen over je idee om de buurt groener te maken. Vraag ze mee te doen en informeer ook welke ideeen zij hebben. Als meer mensen iets inbrengen vergroot het draagvlak. Maak onderling afspraken over het beheer van de tuin en leg die goed vast.
 3. Wil je een boomtuintje aanleggen kijk dan wat voor plek het is en of er direct al planten in de boomspiegel geplant kunnen worden, of dat de boomspiegel opgehoogd moet worden. Let ook op de hoeveelheid zon of schaduw. Dan weet je tegelijk wat er nodig is.
 4. Informeer wie er eigenaar is van de grond. Vaak is dat de gemeente maar ook een woningbouwcooperatie of projectontwikkelaar kan de eigenaar zijn. Maak duidelijke afspraken en leg die vast in een overeenkomst ( link naar formulier )
 5. Maak onderling afspraken over het beheer van de tuin en leg die goed vast.
 6. Kijk op de website van de gemeente hoe zij jullie kunnen ondersteunen bij de aanleg ( en onderhoud)


  Wit jij samen met jouw buren een grotere groenstrook of verschillende boomspiegels aanplanten en onderhouden? Een geveltuintjesstraat maken? Of hebt u andere groene plannen? Neem contact op met mij. Ik wil jou graag helpen om zo’n “Geveltuinenburendag” voor te bereiden. We kunnen een plan maken om er een eetbare straat van te maken, of een plantsoen omtoveren tot een voedselbos.
  We kunnen zelfs een pop-up park maken om de buurt te verrassen! Neem contact met me op als je plannen hebt om de buurt op stelten te zetten – ik help je graag!

  Hulp nodig?

  Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
  Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like