het bos als klaslokaal

“Slapeloze nachten door lerarentekort” kopte het NRC 8 juli jl. en stichting Jantje Beton meldt dat kinderen minder buiten spelen!

de oplossingen liggen voor het oprapen

Het toch al grote lerarentekort is na de zomervakantie nog verder opgelopen. Leerkrachten geven aan meer tijd en aandacht te willen besteden aan leren over duurzaamheid, in en om de schoolomgeving, maar komen daar vanwege roosterproblemen vaak niet aan toe.

Kom vooral bij ons werken, schreeuwen de scholen

 

In Amsterdam is het tekort nijpender dan op veel andere plekken in Nederland. Het leerlingenaantal groeit hard en het is moeilijk een betaalbaar huis te vinden. Nu bedraagt het Amsterdamse tekort zo’n 150 leraren – 4 procent van de werkgelegenheid. Als er niks gebeurt, loopt dit aantal in 2023 op tot 475 leraren (10 procent). Landelijk liggen deze percentages op 1,5 (2018) en 4,5 procent (2023).

 

PO-Raad: Lerarentekort wordt groter

Volgens prognoses in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs de komende jaren alleen maar groeien. De PO-Raad beaamt dit. Volgens woordvoerder Ad Veen zullen er de komende jaren opnieuw veel leerkrachten met pensioen gaan. “Onze angst is dat het lerarentekort effect gaat hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Dit zien we nu al langzaam aan gebeuren.” “De kwaliteit wordt niet minder doordat de leraren die nu voor de klas staan minder goed les zouden geven. Dit komt door vollere klassen, doordat klassen vaak van leerkracht wisselen en doordat er soms noodgedwongen iemand voor de klas staat zonder de juiste opleiding.”  Voor de zomervakantie constateerde DUO Onderwijsonderzoek dat alle basisscholen samen op dat moment nog 3.500 docenten tekortkwamen.

 

Wat kunnen ouders doen?

Ouders kunnen bij de school van hun kind navragen wat het plan is wanneer het niet lukt om vervangers te vinden. Daarnaast mag de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) kritisch meepraten over het beleid ten aanzien van vervangingen en het tekort aan invallers. Op die manier kunnen ouders ook hun stem laten horen voor er zich problemen voor doen.

Elke Burger kan Meester worden in zijn talent

Als we het onderwijs gaan innoveren en nadenken over ‘waar onderwijs toe dient’ en ‘wat leren is’ kom je tot mooie Ideeën. Zo kun je alle vierdejaars pabo-studenten, op elke vacature zetten. Dan is het probleem volgende week al opgelost.Wat lange termijn oplossingen betreft zou je de schoolmuren open moeten breken. ‘De school midden in de samenleving‘ met flexibele contracten en cao’s, verwelkom zzp’ers, vergeet diploma’s. Geef leraren hun autonomie terug. Laat de leerkrachten werken op meerdere scholen, als eigen baas. Zet de bakker en de politieagent voor de klas of te wel: ‘it takes a village to raise a child’. 

Wil je mijn leraar worden?’

Bij  het Op de Antoniusschool in de plaats Nieuw-Vennep krijgen kinderen les van meester Jan. Hij is 75 jaar en zou dus eigenlijk al met pensioen moeten zijn. Maar er zijn te weinig leraren op de school. Daarom staat hij iedere vrijdag voor de klas.

het bos al leslokaal


Graag wil ik helpen om het leraren tekort op te lossen door scholen het ‘forestschool-programma aan te bieden waarbij 1 klas, 10 weken achter elkaar 1 dag(deel) in de natuur zonder docent maar wel met deskundige begeleiding.  Met forestschool leer je om buiten te zijn! Om het bos te gebruiken om je eigen leerwensen te ontdekken en meer zelfkennis te vergaren. Wat wil de natuur jou vertellen? Iedereen heeft nog de oer behoefte van de jager en verzamelaar in zich. Met kennis over de natuur ga je nog meer van de natuur genieten dan je al deed. Je leert primitieve ambachten zoals vuur maken of een hut bouwen maar ook het waarneming in de natuur. laat je leiden door het weer, seizoenen, dat wat er nodig is die nodig zijn om langere periode bewust in de natuur te kunnen verblijven. Als je door het bos loopt dan zie je waar welke planten groeien, handig voor als je die nodig hebt! Je hoort de alarmroep van vogels, die hebben jou gezien en waarschuwen andere dieren. Je ziet een ree wegvluchten die ook de vogel hoorde. Je voelen aan de lucht dat er regen aankomt. Bij een omgevallen boom kijk je even naar welk soort het is. Kun je nog iets gebruiken en meenemen? Misschien de vezels van de bast om touw van te maken? Je wordt toekomstbehendig en leert van, en over de natuur, en je zelf en de wereld aan kringlopen. Zo wordt je geïnspireerd voor een wereld voor duurzaamheid, in de natuur.

alle vaardigheden komen aan bod


Bij Forestschool ga je meer ervaren, horen en zien. Je leert de samenhang te ontdekken, te voelen en te begrijpen zodat JIJ onderdeel wordt van het geheel. Wij zijn natuur!  Wij zijn een onderdeel van een grotere kringloop. En hoe meer je daarover leert en ervaart hoe beter jij je gaat voelen. Forestschool is een school waar kinderen vrij zijn, ruimte krijgen om zich zelf te ontplooien en zich te ontwikkelen. Deze aanpak geeft de kinderen de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te leren en de kracht in zich zelf te zoeken. Wat zo goed is aan dit programma is dat de kinderen meer leren dan alleen maar over de natuur. Het is: sociale ontwikkeling, samenwerken, omgaan met tegenslagen, oplossend vermogen, creatief, doorzettingsvermogen en ga zo maar door., En alle alle 21 century skills komen op een speelse manier aan bod.

Gun jij je kinderen een betere toekomst?

Ga dan veel vaker naar de natuur met ze. Ik kan je helpen om een passend plan te maken, op maat, voor jouw klas(sen) en school. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken of download hier de gratis tips!

 

 
 
 

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like