van grijs naar groen

De laatste jaren veranderen steeds meer schoolpleinen van grijze tegel-plateau’s in een groene avontuurlijke omgeving. Een plein met natuurlijke groene elementen zoals heesterborders, bloemperken, grasveldjes, boomstammen, zand en water, speelbosjes, heuvels, insectenhotels, moestuinen enzovoort. De kinderen worden er uitgedaagd om te spelen in en met natuurlijke elementen. Ze komen bovendien op een creatieve manier in contact met de natuur.

Betonnen tegels op een kaal schoolplein, voetballertjes maken de dienst uit. Nergens een plekje om in het groen te scharrelen of een bosje om je in te verstoppen. Leerlingen die rennen, vechten en zich vervelen. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan.

alleen maar winst

Uit onderzoek blijkt dat groene speelpleinen unieke speel- en leermogelijkheden bieden voor kinderen. Kinderen vinden een groen speelplein leuker dan een grijs schoolplein en spelen er gevarieerder. Jongere kinderen vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan hun leeftijdgenootjes met een tegelplein. Als een plein na vergroening ook echt aantrekkelijker wordt gevonden, verbetert het sociale klimaat van de school.

Het succes van een groen schoolplein is in belangrijke mate afhankelijk van factoren zoals de inrichting, het gebruik, het onderhoud en het draagvlak onder docenten , ouders, leerlingen en omwonenden.

Bij de bouw richt men zich doorgaans alleen op het gebouw. Schoolpleinen vormen veelal de sluitpost van de bouwkosten. Er wordt niet of nauwelijks over nagedacht en vaak eindigt het met een gerenomeerd aantal vierkante meters stoeptegels. Anders gezegd; een strak betegelde steenwoestijn, met hoogstens wat speeltoestellen.

hoe groen is een groen schoolplein ?

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht; een groen schoolplein is goed voor kinderen en voor de buurt. Zeker in deze huidige tijd, waarin de zwaarlijvigheid onder kinderen toeneemt en veel kinderen kampen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme. Daarnaast moeten er oplossingen worden gevonden voor milieu thema’s als : klimaatverandering, hittestress, wateroverlast, CO2 en fijnstof in de lucht. Het bewustzijn groeit dat groen de gezondheid en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Bovendien kan een groen schoolplein helpen om de kwaliteit van de stad duurzaam te verhogen.

De laatste jaren veranderen steeds meer schoolpleinen en schooldaken van grijze tegelplateaus in een groene avontuurlijke omgeving. Op plein, dak of balkon worden natuurlijk groene elementen zoals bloemperken, grasveldjes, boomstammen, zand en water, speelbosjes, heuvels, insectenhotels, moestuinen enz. aangebracht. De kinderen worden er uitgedaagd om te spelen in en met natuurlijke elementen. Ze komen bovendien op een creatieve manier in contact met de natuur.

Voor de buurt

Het vergroenen van een schoolplein maakt de buurt ook minder kwetsbaar voor extreme neerslag. Mede door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Dit leidt op veel plaatsen tot wateroverlast, vooral in de dichtbevolkte steden. Toepassingen van meer groen kan helpen de kans op wateroverlast te verminderen. De bodem vangt het regenwater op en ontziet daarmee het riool. Op knelpunten kunnen ingegraven infiltratieboxen worden toegepast, of het aanleggen van een wadi. Deze voeren het water snel af en laten het langzaam naar het grondwater weglopen.

Er is nog een hoop werk t everrichten op het schoolplein van B>S Reuzepas. Toch zijn we al begonnen en zetten we de goede stappen, Zo maken we ook geen gebruik van potgrond waar turf in zit dat wordt geoogst uit natuurgebieden. De directeur gaat niet voor minder slecht, maar kiest voor acties die aan alle kanten meerwaarde opleveren.

verkoeling

Een levend, groen schoolplein draagt ook bij aan de hittebestendigheid van de omgeving. De temperatuur in de stad is door de versteende omgeving tot 10 graden hoger dan erbuiten. Goed gekozen groen zorgt voor verkoeling en natuurlijke schaduw op warme dagen. De juiste boom op de juiste plek beschermt tegen te veel zonlicht in de zomer. Onder de kruin van een boom is de temperatuur tot 15 graden lager dan even verderop.

De meeste mensen die zelf hun groenten telen vinden zelf geteelde groenten lekkerder. Ze zijn onbespoten en gezonder (geen enkele gifstof) Je kan groenten en kruiden kweken die moeilijk te krijgen zijn in de winkel en het bespaart op je huishoudgeld.

Biodiversiteit

Op een goed ingericht en niet al te klein groen schoolplein vinden vogels, vlinders, egels en tal van insecten hun voedsel en beschutting. Door de juiste keuze van bomen en planten komen dieren als vanzelf. Hoe meer variatie in planten en struiken, hoe meer ook de natuur wordt geholpen. Daarmee neemt de biodiversiteit in de stad weer toe. Bovendien nodigt zo’n plein vol leven kinderen extra uit om buiten te spelen en de natuur te ontdekken.

Door “toekomstbehendig” te worden en de natuur te benutten zoals zelf voedsel verbouwen, bouwen met natuurlijke materialen, leven zonder afval, kweken van eigen planten en duurzame energie opwekken.

Natuurlijk spelen nodigt uit tot ontdekkend leren

Op zoek naar lieveheersbeestjes, pissebedden en vlinders? Er is meer tijd om buiten les te geven dan jij denkt! Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken. Avontuur! Even uitrazen voordat er binnen verder geleerd wordt. Het komt de menselijke balans, de leerprestaties en het plezier ten goede.  Een groen schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd… Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral om de echte.

Dagelijks buiten spelen op het schoolplein is steeds belangrijker geworden. Kinderen doen veel schoolwerk zittend en de ontwikkeling van digitaal spelen zorgt dat kinderen nog minder bewegen op een dag. Door een aantrekkelijk schoolplein met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer groen en zelfs mogelijkheden voor buitenlessen, worden kinderen uitgedaagd om te spelen en bewegen. Dit is goed voor de gezondheid, voor de leerprestaties en het is vooral ook heel erg leuk!

Doe je mee? Ja jij ! 

Zo kan een schoolplein veel meer worden dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden. Een speel- en leerlandschap als het ware. Een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Door in het ontwerp van het groene schoolplein de kwaliteiten van de omliggende omgeving mee te nemen, creëer je meer sociale interactie en draagvlak voor het groene schoolplein in de buurt. Wil je weten wat hiervoor de beste aanpak is, neem eens contact met mij op. Ik kom langs voor een gratis adviesgesprek.

Het kan een groen schoolplein worden, een speel- en leerlandschap als het ware. Een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Wilt u ook een groen schoolplein? Waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes, pissebedden en vette rupsen? Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken? Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral toch om de echte.

op weg naar een groene pedagogiek

Onder ‘groene pedagogiek’ verstaan we een theorie over,respectievelijk voor , opvoeding en onderwijs. Waarin natuur een belangrijke en onmisbare bijdrage levert aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen en middel is bij het ‘herstel van het gewone leven’ waar dat verstoord is, en waarbij bovendien betrokkenheid bij en verbondenheid met natuur en het handelen dat daarmee in overeenstemming is doelen zijn van opvoeding en onderwijs.

Dagelijks buiten spelen op het schoolplein is steeds belangrijker geworden. Kinderen doen veel schoolwerk zittend en de ontwikkeling van digitaal spelen zorgt dat kinderen nog minder bewegen op een dag. Door een aantrekkelijk schoolplein met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer groen en zelfs mogelijkheden voor buitenlessen, worden kinderen uitgedaagd om te spelen en bewegen. Dit is goed voor de gezondheid, voor de leerprestaties en het is vooral ook heel erg leuk!

welke mogelijkheden biedt een groene buitenruimte voor de verschillende leeftijdgroepen?

0 tot 4 jaar

In deze leeftijdsgroep gaat het vooral om het ervaren van zintuigelijke waarneming; voelen, zien, horen, ruiken, proeven, ervaren van ruimte, kruipen en lopen, tasten, geuren, kleuren, het verschil tussen gras en zand.

In een natuurlijke buitenruimte kunnen kinderen zelf op zoek gaan naar beestjes en naar allerlei natuurlijke materialen. Met een natuurijke buitenruimte kun je eindeloos veel werkvormen ontwikkelen voor de biologielessen en voor nauur – en milieueducatie. Maar een natuurrijke buitenruimte biedt ook talloze mogelijkheden voor taalonderwijs, rekenen- wiskunde en kunstzinnige activiteiten.

5-8 jaar

In deze leeftijd gaan kinderen meer op onderzoek en ontdekking uit. Op motorisch gebied wordt veel uitgeprobeerd. Klimmen, klauteren, ravotten, hutten bouwen, kuilen graven, slepen met takken, in een boom klimmen. Een natuurlijke omgeving biedt veel om te ontdekken.

Een betegeld schoolplein wordt vaak ingenomen door (wild) voetballende jongens. Dit drijft de andere kinderen naar de hoeken en randen van het plein. Door verschillende zones te creëren voor verschillende activiteiten – waaronder plekken om te zitten , kletsen en rustig spel – ontstaan voor iedere groep eigen ruimten en worden de ‘rechten’ op ruimte eerlijker verdeeld. Dat kan door het aanbrengen variatie in begroeiing, bestrating, hoogteverschillen, en bebouwing. Ervaringen in binnen- en buitenland laten zien dat er hierdoor minder agressie is. Groen in de omgeving heeft sowieso een ontspannen werking.

9-12 jaar

Naast het spelen kan de natuurrijke ruimte om de school ook worden benut voor natuur- en milieueducatie. Met een goed lespakket kunnen kinderen zelf op onderzoek uit; bladeren zoeken, op zoek gaan naar de naam van beestjes, onderzoek naar mieren, een vogelhuisje of insectenhotel maken, nestkastjes plaatsen, de ontwikkeling van een bloemrijk graslandjes volen, etc. In een schooltuin kunnen kinderen zelf planten zaaien en zien opgroeien.

Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

ouders

In een natuurlijke ruimte om scool en kinderopvang kunnen ouders op gezette tijden samenwerken aan de tuin en zo elkaar op een andere manier leren kennen .

Studies laten zien dat een groene omgeving, in combinatie met goede coaching door leerkrachten, een positief effect kan hebben op de leeropbrengsten van leerlingen in het cognitieve , affectieve en psychomotorische leerdomein.

personeel

Het personeel kan ook dagelijks van de tuin genieten en de jaarlijkse barbeque in de tuin houden. Met het ook op hun werk met kinderen kunnen ze vertrouwd worden met alles wat in de tuin groeit en bloeit en de mogelijkheden die dat biedt

Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

buurt

Als de tuin open is voor de buurt en de buurt deze ook als hun tuin beschouwt, is er sociale controle en is er misschien ook wel een betrokken buurman die mee wil helpen in de schooltuin.

Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatieEen groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit en het klimaat.

begin nu!

Spelen in de natuur spreekt waarschijnlijk tot een ieders verbeelding. Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit. Het aanbrengen van groen hoeft niet altijd direct een groots project te zijn. Daken en balkons zijn ook geschikte plaatsen. Even sparren over jouw idee?


Bel Rudy op 06-10883184.
Ik kom langs bij u op school, we bekijken samen de (subsidie) mogelijkheden en enthousiasmeren jouw collega’s. Vergroening kan heel simpel en hoeft geen hoge kostenpost te worden.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je leerlingen of studenten toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like