leren van de natuur

De huidige economie helpt de wereld naar afgrond. Om daarvan af te komen hebben we een heel ander onderwijs nodig en snel. Dat is de uitdaging. Er is geen tijd meer om te praten, maar we moeten in actie komen. Scholen die gaan voor groen, of gezond of buurtgericht of speelnatuur, of koolstof arm; allemaal prima- maar het gaat er uiteindelijk om de hele samenleving opnieuw uit te vinden. Gelukkig is ‘Leren van de Natuur’ voor iedereen in het onderwijs een uitstekende reisgenoot. 

Als ‘natuur’ onderwerp is in leersituaties, gaat het meestal om leren over flora, fauna, ecosystemen, soortenrijkdom etc. Onderzoek toont aan dat beleving van en kennis over natuur bijdraagt aan waardering en respect op latere leeftijd. Op jonge leeftijd leren over natuur, leidt op oudere leeftijd tot natuur- en milieuvriendelijk en duurzamer attitude en gedrag.

Naast dat je kunt Leren over de natuur, kun je nog beter leren van de natuur. Hierbij is de natuur de leermeester en het kapitaal. Kennis opdoen over natuur en natuurlijke systemen is dan geen doel op zich, maar een middel om ecologische principes te begrijpen.  Dit leren van de natuur is terug te vinden bij verschillende gebieden Zo worden er huizen en scholen gebouwd waarin het ventilatiesysteem als twee druppels water lijken op het ventilatiesysteem van een termietenheuvel. Glas dat over dat over de water- en vuilafstotende eigenschappen van het lotusblad beschikt of verf die ademt en lucht zuivert, of de supersnelle shinkansen oftewel de bullet-train in Japan die is ge├»nspireerd door de ijsvogel, die vliegensvlug zonder geluid te maken zich door de lucht beweegt. 

Het zijn nieuwe toepassingen van principes uit de natuur. Daarmee wordt de natuur een voorbeeld bij het vormgeven van producten, processen en systemen die onze toekomstgaan bepalen. De natuur heeft 3 miljard jaar innovatie achter de rug. Niet bewust, maar er van leren kunnen we wel bewust doen. Dit gedachtengoed staat niet op zichzelf. Het heeft raakvlakken met oude en nieuwe visies op duurzame ontwikkeling. Eco engineering, Bio mimicry, the Natural Step, Cradle to Cradle. Duurzaamheidsconcepten die wijzen op de relatie tussen ontwerp en natuur.  In plaats van groei en ontwikkeling als vijand  van duurzaamheid te zien, baseren deze concepten zich op het idee dat mensen handelen, economische groei enerzijds en natuur, milieu en duurzaamheid anderzijds elkaar als partner moeten beschouwen. Dan is ontwikkeling mogelijk waarmee waarden voor de mensen het ecologische systeem groeien. De belangen vloeien samen en dat levert kracht voor de toekomst. 

Met leren van de natuur laten we zien dat we in gesloten kringlopen gaan denken. Niet lineair maar circulair.  Gelukkig zijn er innovatieve organisaties op uiteenlopende gebieden als planologie, landbouw en productontwerp. Deze bedrijven en veel groepen laten zien hoe duurzaamheid op zinvolle wijze verweven kan worden in een toekomst die hoopgevend , logisch samenhangend en begrijpelijk kan zijn- en koolstofarm.  

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je leerlingen of studenten toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like