jonge schakers maken bokashi

steek je groene handen uit de mouwen bij Mustapha’s Circulair Tuin programma

mustapha schaakschool

De Schaakschool is onderdeel van Stichting Schaakschool Indische Buurt en heeft haar wortels in een bewonersinitiatief van Mustapha Eljarmouni. In 2007 is hij gestart met het geven van schaaklessen. Dit bewonersinitiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een jongvolwassen buurtgerichte organisatie met een diversiteit aan activiteiten en projecten, die zich richt op alle buurtbewoners, in alle leeftijdscategorieën.

afval is grondstof voor de tomatenplanten

Samen bokashi maken

De kinderen en vrijwilligers van Mustapha’s Schaakschool leren over wormhotels, compost en bokashi. Al hun etensresten wordt gefermenteerd en uiteindelijk in moestuinbakken verwerkt. ‘Door je afval te composteren en te fermenteren en deze terug te brengen in de bodem creëer weer een vruchtbare grond waardoor de planten minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen en zo minder last hebben van droogteverschijnselen. ‘Het is tijd om weer goed voor de aarde te gaan zorgen en de bodem van een hoog organisch stof gehalte te voorzien. Bij Mustapha’s Schaakschool hebben ze dat goed begrepen en weten ze hoe ze de afvalstoffen kunnen gebruiken om er voedsel op te kweken.We fermenteren alles wat de wormen niet lusten en waar we geen oesterzwammen op kunnen kweken.

bokashi brengt de Amsterdamse bodem tot leven

win-win

Naast het gemak heeft bokashi zijn er nog meer voordelen. Het gaat sneller dan de traditionele composthoop, het stinkt niet, tijdens het fermentatieproces komt minder CO2 vrij en is er koolstofvastlegging in de bodem. En je produceert maar liefst 40% minder afval. Ik pleit dan ook voor bokashi op grote schaal. “Als wij in Amsterdam collectief bokashi maken met ingezamelde voedselresten kunnen we echt toonaangevend zijn in Nederland en de Wereld. En het zou ook zomaar een antwoord kunnen zijn op de huidige meeuwenoverlast en rattenproblematiek.”

door te ervaren ga je werken aan een nieuwe werkelijkheid die thuis wordt doorgevoerd

zorg voor de aarde, zorg voor elkaar, eerlijk delen

Voor sommige kinderen is dit de eerste keer dat ze met een groep kinderen met de natuur in aanraking komen. Kinderen verkennen de tuin en ontdekken samen met mij de duurzame leefstijl. We zorgen voor de aarde, voor elkaar en leren we hoe we eerlijk kunnen delen. Ook ervaren de kinderen hoe je die leefstijl thuis kunt toepassing.

De natuur is belangrijk omdat de natuur prachtig is en dat het leven geeft

Selma
voedsel en afval worden met elkaar verbonden bij de Nutsnatuurclub

zorgen voor de aarde, zorgen voor elkaar en eerlijk te delen is de kern van een duurzame leefstijl waarbij je in harmonie met de natuur kunt leven. Met dit perspectief kun je kinderen vanuit ‘verhalen vertellen’, liedjes, rolmodellen en een omgeving ervaren waar die kernwaarden worden toegepast en ingebed zijn.

van gebruikte theeblaadjes en koffieprut kweken we oesterzwammen en brengen we de Amsterdamse bodem weer tot leven

circulaire tools

Deze kernwaarden zijn krachtige ‘gereedschappen’ die je kunt gebruiken op een school, maar ook bij een kinderdagopvang of naschoolse activiteit of enige andere situatie zoals Natuurwijs waar ik de afgelopen 3 dagen voor gewerkt heb. Deze kernwaarden zijn goed te begrijpen vanaf jonge leeftijd en kan gebruikt worden in alle situaties.

de wormen springen omhoog als we ze schillen van de meloen geven

De natuur s belangrijk omdat er veel eten wordt gemaakt van de natuur

Mohamed
we maken onze eigen Amstelzwam growkit

verbindingen

Het levens-web is afhankelijk van verbindingen- tussen individuen van een zelfde soort, van de verschillende soorten, en de verschillende planten- en dierenrijken, als ook elementen als water, steen en lucht. Door de wereld te ervaren als een groot systeem die verbonden is met de leefomgeving kan leiden tot een levens lange brede kijk op de wereld en ‘inclusief denken‘.

de broodresten gaan in de bokashi

toekomstbehendig

Door te zien hoe een systeem bestaat uit verschillende elementen zoals een tuin, geeft de kinderen de kans in te zien dat ieder onderdeel van het systeem elkaar beïnvloed en dat de invloed groter kan zijn dan de ‘som der delen’. Met een 4,5 biljoen jaren ervaring met het leven op aarde ,hebben natuurlijke systemen geleerd hoe ze creatief om kunnen gaan met veerkracht door het gebruik van patronen, zoals spiralen, vertakkingen. Door deze patronen en andere systemen in de natuur te ontdekken, en na te denken over de functies kunnen de kinderen dit als een fantastische belevenis ervaren. Het helpt de kinderen bovendien om de natuur beter te begrijpen en daarmee de eerste stappen te zetten om toekomstbehendig te worden.

nadat we de bokashi hebben onder gespit planten we er tomaten bovenop. We gaan het verschil zeker zien deze zomer

wil je ook circulair worden?

‘Ik ondersteun niet alleen docenten die lesgeven op Technasia, Econasia en andere plekken waar praktijkopdrachten een belangrijke plek innemen, maar ga net zo graag aan de slag met medewerkers van jouw lokale gemeente. Ik werk met onderwijsinstellingen, overheden, organisaties, ondernemers en buurtbewoners.

You Might Also Like