it takes a child to raise a Global village

We leven in een turbulente tijd. Het wordt vrijwel ieder jaar warmer. De oceanen zitten vol met plastic. Miljoenen mensen, onder wie ook miljoenen kinderen zijn op drift geraakt omdat ze thuis hun leven niet meer veilig zijn. Kinderen en jongeren nemen het op tegen de aftakeling van de wereld terwijl veel volwassenen klimaat ontkenners zijn en gewoon door willen gaan met hun leven……De bestuurders en volwassenen kunnen veel leren van de kinderen: ‘it takes a child to raise a village‘ is mijn lijfspreuk!

“waarom zou ik studeren voor een toekomst die er binnenkort niet eens meer is?”

Greta Thunberg, De klimaatactivist, die op weg is naar de Klimaattop in Madrid, benadrukte bij de aanwezige wereldleiders wederom het belang van actie tegen klimaatverandering. Haar woorden komen nog harder aan wanneer ze spreekt over haar toekomst. Toen ze na de zomer in staking ging, raadden veel mensen haar aan om klimaatwetenschappen te studeren. Greta ziet daar het nut niet zo van in: “waarom zou ik studeren voor een toekomst die er binnenkort niet eens meer is?”. Ze vraagt zich ook af waarom ze zou willen leren over de feiten van klimaatverandering, als deze feiten toch genegeerd worden.

waarom een klimaatstaking? moeten de jongeren niet naar school?

Buiten de muren van het schoolgebouw valt voor jongeren heel veel kennis te halen, die verder gaat dan de leerstof die binnen het klaslokaal kan worden aangeboden. Het onderwijs is nog te vaak een gesloten systeem, waar de docent binnen zijn eigen klaslokaal met eenrichtingsverkeer de lesstof aan de leerlingen presenteert. Tegelijkertijd bestaat er binnen veel de wens tot het geven van educatie, maar ontbreekt het aan kennis, menskracht en tijd om hier invulling aan te geven.

toekomstscenario’s

Het gaat er om, welke toekomst jij voor ogen hebt– niet alleen met je eigen leven, maar ook met je omgeving en de hulpbronnen waar je gebruik van maakt.

KInderen hebben een lied gemaakt om volwassenen op te roepen om afval te recyclen. Ze zingen het nummer op het dak van de Biovergister van ‘de Meerlanden’

Hoe je onderwijs over duurzame ontwikkeling moet vormgeven en op welke wijze duurzame ontwikkeling kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

leerlingen van het Hoofdvaart College helpen bewoners om hun huishouden energiezuinig te maken vanuit het project Energie Ambassadeurs

“Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”.

Gro Harlem Brundtland

Kinderen heb je nodig om een buurt op te voeden
Waar ik vaak de klacht hoor dat bewoners niet betrokken zijn met de buurt, of te druk zijn met andere bezigheden zijn kinderen heel geïnteresseerd in hun wijk en staan ze open om zelf een rol te spelen in de buurt en zijn ze enthousiast voor innovaties en vernieuwing. Zij betrekken op hun beurt weer de ouders bij de buurt en stimuleren hun  in circulair handelen zoals het composteren met wormen of het kweken van oesterzwammen op koffieprut.

 

Het programma ‘Energieambassadeurs’ dat ik op het Hoofdvaart college in Hoofddorp heb georganiseerd

wil je geïnspireerd worden om jongeren te motiveren voor duurzame ontwikkeling,, download dan hier de tips

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like