gezonde voeding is topprioriteit bij basisschool Reuzepas

Wist jij dat kinderen gemiddeld 6 kilo suiker per jaar consumeren

door zoete drankjes op school. Als water drinken op school de

norm zou zijn dan draagt dit enorm bij aan de gezondheid en

gezond gewicht van kinderen.

op gezond gewicht

De wereldbevolking groeit en de opgaven zijn groot! De druk op klimaat, voedselsystemen, biodiversiteit en de leefomgeving neemt toe. Vragen over hoe onze voedselvoorziening van de toekomst er uit ziet borrelen bij de kinderen van de Reuzepas naar boven. Hoe produceren we in de toekomst ons voedsel? Hoe doen we dat op een duurzame manier voor de omgeving en de bewoners? .Dit zijn vragen waar de leerlingen van Basisschool Reuzepas zich de komende tijd mee bezig gaan houden. Een excursie met de kinderen naar de Kollenbergerboeren lijkt me niet onwaarschijnlijk, maar misschien gaan we ook wel naar de Bright Land Campus in Venlo of Maastricht of in Geleen bij Chemelot. Ons doel? Alle ouders en kinderenToekomstbehendig!

alles draait om gezonde voeding.

De duurzame doelen die je deelt

De Werelddoelen van de Verenigde Naties zijn hier duidelijk over. 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld een eerlijke gezonde en veilige plek is om te leven, voor iedereen. De plannen zijn groots! Voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, honger, ongelijkheid en klimaatverandering. Om dit te bereiken is goede samenwerking nodig tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, scholen en bewoners .

‘We kúnnen honger in de wereld oplossen!’

Lot uit Amsterdam is kinderambassadeur van Werelddoel 2: geen honger
In Nederland is gezond eten genoeg. Je loopt de supermarkt in, vult een karretje en rekent af. Ging het overal maar zo makkelijk… In sommige landen is veel te weinig voedsel beschikbaar. Een op de negen mensen in de wereld leeft met honger. Dat kan niet. Dat mag niet. In 2030 mag niemand op de wereld nog hongerlijden.

geen honger meer & duurzame productie

Samen maken we het verschil. Door landbouw en voedsel te verbinden met Hightech systemen en materialen zouden we de honger in de wereld kunnen oplossen en om duurzaam te produceren en te consumeren. Daarom moet ook het onderwijs aangehaakt zijn bij de innovatie van voedselproductie en duurzaamheid. Daarom werk ik nu ook als docent bij Growwizzkid en wil ik graag zoveel mogelijk scholen helpen om toekomstbehendig te worden. Jouw keuzes hebben wereldwijd effect. Samen kunnen we er zorgen dat de wereld een mooie plek blijft want alleen als je samenwerkt kun je scoren. We rekenen dus ook op jou!

17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen. Op 17 doelen die je deelt leer en ontdek je alles over deze Werelddoelen.

alles draait om gezonde voeding

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Het onderwerp biedt een rijke leeromgeving waarin kinderen kennis en vaardigheden
verwerven en waarden ontwikkelen die ze al snel zelf kunnen toepassen. Voedseleducatie is bij voorkeur praktisch en ervaringsgericht. Want door zelf te doen en samen te werken wordt theoretische kennis via hoofd, hart en handen pas echt verankerd in de leefwereld van het kind. Zowel school als
kinderopvangorganisatie kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

zien hoe het groeit, proeven, ervaren

GrowWizzkid

Als allereerste basisschool in Zuid-Limburg beschikt basisschool Reuzepas in Geleen over GrowWizzKid: een lesprogramma met een hightech binnenteeltsysteem. De leerlingen kweken onder andere groenten als sla, worteltjes en radijs en kruiden ín de school. Ambitie met het programma is om niet alleen de leerlingen maar ook de wijk van een gezonde en duurzame schoolomgeving te laten profiteren.

Gezond eten en drinken is voor alle kinderen belangrijk. Via gezonde voeding (basisvoeding) krijgen kinderen voedingsstoffen binnen die van belang zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling. Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag door op school. Daarom streven we ernaar dat op scholen gezond wordt gegeten en gedronken.

Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces

Kinderen ontdekken waar gezonde voeding ook alweer vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en wat er voor nodig is om op een duurzame wijze toekomstbestendig gezonde voeding te kunnen blijven produceren. Zo wordt voedseleducatie, leefbaarheid, natuur en Techniek betekenisvol en gaan de kinderen aan de slag met onderzoekend leren. Vanuit de voedseleducatie worden 6 invalshoeken gebruikt in het onderwijs.

Met de steeds schaarser wordende grondstof en tegelijkertijd groeiende wereldbevolking zullen we ons voedsel op andere manieren moeten produceren

de 6 invalshoeken vanuit de voedseleducatie

  • Smaak
  • Gezonde voeding
  • Voedselproductie
  • Consumentenvaardigheden
  • Voedselbereiding
  • Duurzaam kiezen
ze ontdekken waar gezonde voeding ook al weer vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en wat er voor nodig is om op een duurzame wijze toekomstbestendig gezonde voeding te produceren

primeur

Basisschool Reuzepas in Geleen had de GrowWizzKid primeur in de provincie Zuid-Limburg. Onder leiding van GrowWizzKid-instructeur en regio-verbinder Rudy Klaassen zijn de leerlingen in mei vol enthousiasme tijdens technieklessen gestart met het eigenhandig opbouwen van een heus binnenteeltsysteem. Zodra het bouwwerk klaar was, startten ze met zaaien en kweken van groenten. De eerste groep leerlingen weet nu precies hoe het proces van zaadje tot plant verloopt. En dat hightechteelt een belangrijke bijdrage levert aan gezondheids- en wereldvoedselvraagstukken.

Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces. Dit begint met het samen in elkaar zetten van het GrowWizzkid-systeem. Daardoor leren ze meteen over gereedschappen, materialen , techniek elektriciteit, innovatie en duurzaamheid.

Voedsel verbindt in vele opzichten

GrowWizzKid is een praktisch jaarrond lesprogramma dat naast kennis en kunde ook gedragsverandering teweegbrengt. Want wat je zelf kweekt, wil je zelf ook eten. Directeur van de Reuzepas Lily Werner vertelt: “We vinden dat élk kind recht heeft om te leren over het belang van gezonde leefstijl, gezonde voeding en de herkomst daarvan en de impact op onszelf en onze leefomgeving. Voedseleducatie koppelen we met GrowWizzKid aan taal, rekenen, techniek, duurzaamheid en wereldoriëntatie. We werken vanuit de verwondering van kinderen. We verwachten dan ook dat GrowWizzKid daar een grote invloed op heeft.”

Hoe gaaf is het dat je als leerling zelf kunt ontdekken welke innovatieve mogelijkheden er nu al zijn en tegelikertijd ontdekt dat de verschillende gewassen ook nog lekker zijn?

Gezonde ambities in school


Basisschool Reuzepas is met GrowWizzKid hard op weg de school gezonder te maken en ambieert Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) te worden. Het meerjarige GBT-project van veel partners zoals Provincie Zuid-limburg en Universiteit Maastricht laat volgens de onderzoekers duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij

Vooral als je zelf mag experimenteren en met je zelf gekweekte groenten je eigen lunch of of tussendoortje op school maakt.

Ook de wijk heeft profijt

De woningbouw cooperatie: ‘ZoWonen’ ziet ook belang in de structurele aanpak voor een gezonde en duurzame schoolomgeving. De woningbouwvereniging maakte met een donatie de aanschaf van het lesprogramma voor Reuzepas mede mogelijk. “GrowWizzKid activeert een sociale beweging, die via leerlingen van de school ook gezondheid, duurzaamheid, voedselkennis en innovatie in de hele gemeenschap bevordert. Impact maken doe je samen, we zijn erg blij met de steun van ZoWonen,” zegt Lily Werner. De volgende stap is onder andere samenwerking met CNME De Rollen en IVN om de buitenruimte te vergroenen en verduurzamen met een Tiny Forest en een Voedselbosje. Daarin wordt verbinding gezocht met wijkcentrum Zuidkamer, dat ook een betere leefomgeving stimuleert.

kennis over voeding hangt samen met gezondheid en niet te vergeten ‘duurzaamheid’

7 aandachtsgebieden om met voedsel aan de slag te gaan

1. Smaak

Wat is je smaak? Welke zintuigen heb je? Durf je nieuwe soorten
eten te proeven? Smaak is voor kinderen een interessante ingang om met het
thema voeding aan de slag te gaan. Onderwerpen binnen het
thema Smaak zijn bijvoorbeeld: Praten over wat smaak is, wat je
smaak beïnvloedt en over verschil in smaken. Proeven met alle
zintuigen. Proeven van nieuwe producten. Zo breiden kinderen hun
smaakpalet uit. Ook culturele aspecten van smaak kunnen aan de
orde komen

alle zintuigen worden ingezet tijdens de smaaklessen

2. Gezonde voeding


Waarom heb je eten en drinken nodig? Waarom heeft je lijf meer aan fruit, groente en brood dan aan chips en roze koeken? Bij Gezonde voeding gaat het bijvoorbeeld over de Schijf van Vijf (van het Voedingscentrum). Ook leren kinderen over de verhouding tussen eten en bewegen (de energiebalans). Ze leren dat je door te eten energie binnenkrijgt en dat je dit verbruikt door te bewegen. Kinderen leren dat de energie die je eet en de energie die je verbruikt met elkaar in balans moeten zijn.

GrowWizzKid daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan lessen en deze te integreren passend bij hun identiteit en beleid. Voedselvaardigheid en herkomst van (gezonde) voeding hebben we gebruikt om onder andere de kerndoelen natuur en techniek uit te werken. Hierdoor kan betekenisvol leren vanuit een veelomvattend thema worden toegepast.

3. Voedselproductie


Welke weg heeft je eten afgelegd voor het op je bord kwam? En welke keuzes kun je maken?Bij het thema Voedselproductie gaat het om onderwerpen zoals de
oorsprong van voedsel en voedselproductie, voedselbewerking en duurzaamheid. Kinderen leren onder andere dat er verschillende manieren zijn om eten te produceren en wat de voor- en nadelenzijn. Ook leren kinderen over dierenwelzijn en over het onderwerp Fairtrade.

welke gezonde producten zijn er, en hoe kun je die smaakvol presenteren?

4. Consumentenvaardigheden


Wat kun je in de winkel kopen? Wat staat er op het etiket? Welke invloed heeft jouw voedsel op de aarde? En welke keuzes kun je maken? Bij dit thema worden leerlingen zich bewust dat er keuzes te maken zijn bij het kopen en bereiden van voedsel. Kinderen leren bijvoorbeeld te analyseren wat er precies in een product
zit en hoe je voorkomt dat je eten verspilt. Ook is er expliciet aandacht voor de invloed van ons voedsel op de aarde. Denk aan afwegingen rondom wel of geen dierlijke producten, biologisch voedsel, producten van ver of dichtbij. en hoe je voorkomt dat je eten verspilt.

eten is beleven, proeven is ontdekken en zo weet je snel meer over gezonder eten

5. Voedselbereiding


Hoe maak je een gezonde, lekkere lunch? Hoe lees je een recept? Welke sociale vaardigheden horen er bij samen eten? Bij dit thema gaan kinderen zoveel mogelijk praktisch aan de slag met het bereiden van voedsel. Ze leren bijvoorbeeld een recept lezen en aanpassen en diverse kook- en baktechnieken. Ook kan aandacht worden besteed aan de sociale kant, zoals tafelmanieren.

tegels er uit, voedselbosje er in 🙂

6. Duurzaam kiezen


Welke invloed heeft jouw voedsel op de aarde? Hoe zit het met eten en duurzaamheid? ‘‘gezond voor de aarde” krijgt hier expliciet aandacht. Leerlingen worden zich bewust dat er keuzes te maken zijn bij het kopen van voedsel en het bereiden. Denk aan de keuze wel of geen of minder vlees en melkproducten eten. De keuze voor biologisch voedsel, producten van ver of dichtbij. Afwegingen worden besproken om zelf bewuste keuzes te (leren) maken.

Als allereerste basisschool in Zuid-Limburg beschikt basisschool Reuzepas in Geleen over GrowWizzKid: een lesprogramma met een hightech binnenteeltsysteem.

kom in actie

GrowWizzkid maakt van leren beleven. Met GrowWizzkid ontdek je zelf wat zmaak is. Welke producten er zijn en hoe je die smaakvol kunt presenteren. Ben je geinspireerd en wil jij met jouw school ook stappen zettenin de richting van een gezonde toekomst? Neem dan contact op.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je leerlingen of studenten toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen
.

You Might Also Like