Energieke scholen

Creëer een omgeving die er goed uitziet en klimaatbestendig is. Maak je school natuur-inclusief met broedende vogels, een waterbuffer en heel veel groen om te ontdekken en te spelen. Zelf energie opwekkenlos van de stekker.

Rudy Klaassen

Het stookseizoen is al weer bijna ten einde. Toch is het goed om ook nu energiebewustwording te creeeren op school. Juist nu we midden in een energie-crisis zitten. Iedereen wil zich prettig voelen in zijn eigen werk- en leeromgeving, dus als je als schoolbestuur daar een steentje aan bij kan bijdragen, zal je dat ook snel doen. Scholen die er zo instaan stimuleren zo ook weer de kinderen om thuis energie te besparen en op te wekken en hun ouders daarin te simuleren. Het mes snijd aan meerdere kanten. Bovendien valt er op school en In heel veel huishoudens via gedragsverandering en kleine aanpassingen heel veel energiewinst te behalen. Daarom heeft basischool Reuzepas dit voorjaar het project Energieke Scholen omarmt, juist nu, nu we ook nog eens met onze fossiele brandstoffen-verslaving een oorlog aan wakkeren. Het is tijd om in actie te komen!

De rol die het onderwijs kan spelen als broedplaats van bewustwording en gedragsverandering is evident. Scholen zijn bij uitstek de plek om jongeren kennis te laten maken met energie efficientie, met het rationeel energiegebruik en met de technologie van de toekomst. De achterliggende gedachte is dat jongeren , met deze kennis en know-how, in de nabije toekomst beter kunnen meeliften, meedoen en meewerken aan de komende energie transitie

waarom energieke scholen?

Meedoen aan Energieke Scholen geeft direct aanleiding om energiebesparing en klimaatverandering in de lesstof te integreren. Het gaat verder dan duurzame energie. Met Energieke Scholen brengen we ook innovatie en techniek in het onderwijs. Hierdoor worden leerlingen beter toegerust voor de wereld van morgen. Energieke Scholen biedt aanknopingspunten om duurzaamheid te vertalen naar de dagelijkse praktijk van het onderwijs zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het energieverbruik als rekenonderwijs.

De jeugd heeft de toekomst! Net als Groene Energie! Kinderen van nu zullen als geen ander te maken krijgen met energie schaarste. Klimaatverandering en door grondstoffen gedreven geopolitieke spanningen zoals nu bij de oorlog in Ukraine. Zij zijn het ook die deze uitdagingen in goede banen moeten leiden. Daarom gelooft BS Reuzepas dat jonge mensen nu al kennis moeten maken met de techniek van de toekomst.

stop de klimaatverandering

Voorkomen is beter dan genezen, ook wanneer het op klimaatverandering aankomt. Er zijn veel manieren om als school de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door te besparen op energie of deze duurzaam op te wekken. Trias Energetica-strategie is een drie-stappenplan om de juiste stappen te zetten naar “Nul op de meter“. Het bestaat uit de volgende elementen:

1.Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen

3Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming ( warmetruinendag!) of de beperking van leiding lengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Met plugwise kunnen we op school het sluipverbruik in kaart brengen. Het devies is om zoveel mogelijk aparaten niet in de slaapstand te zetten, maar gewoon uit!

Meten is weten


Breng het energie- en brandstofverbruik van jou organisatie in kaart en creëer inzicht en bewustwording. Met de verbruiksgegevens berekent jij vervolgens op het Klimaatplein gratis de eigen CO2-voetafdruk. Doe je dit jaarlijks dan maakt dat ook het resultaat van genomen besparingsmaatregelen zichtbaar.

kinderen enthousiasmeren voor duurzame energie is de taak van ouders en docenten.

Wat is Energieke Scholen?

Een lage energierekening, gezonde lesruimtes en enthousiaste energiebewuste leerlingen, wie wil dat niet? Met het programma Energieke Scholen is dat mogelijk. KInderen gaan aan de slag met allerlei apparatuur om het milieu in de school door te meten. Ze presenteren aan elkaar en de directie Tops & Tips (kleine en grote maatregelen) Energieke scholen leidt er toe dat de kinderen op school en thuis goed opletten op energiegebruik, dat het gezonder wordt op school en dat scholen en gezinnen een lagere energierekening krijgen.

met de grote energieteller in de buurt gaan we samen 10% energiebesparen

Het project bestaat uit een aantal lessen waarbij leerlingen van de bovenbouw actief meedenken over energiebesparing en verbetering van het binnen milieu. Het project wordt afgesloten met een feestelijke presentatie van de bevindingen van de leerlingen waarbij experts worden uitgenodigd om de resultaten van de onderzoeken van de leerlingen in ontvangst te nemen.

meten is weten

wie helpt ons verder?

B.S. Reuzepas is op zoek naar partners die zoveel mogelijk Tips & Tops van de kinderen willen helpen realiseren (financieel of menskracht) om zo korte metten te maken met de energieverspilling en de energie slurpers op school, en om BS Reuzepas van nr 1 plaats af te komen van grootste energieverbruiker van de koepel. Zo kunnen we behalve met gedrag ook kleine maatregelen nemen om energie te besparen en het binnenklimaat verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van sluipstroom, op de juiste manier ventileren en anders omgaan met licht. en verwarming. Zo kunnen we al een energiebesparing van 5 tot 10% realiseren als iedereen meedoet. Tel uit je winst!

en gezond eten hoort er ook bij! Dat geeft onze een nieuwe boost van energie

r.

Waarom meedoen met Energieke Scholen?


• Bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en de SDG’s
• Door gedragsverandering een besparing van 5 tot 10%
Leerprestaties gaan omhoog in een beter binnenmilieu
Ziekteverzuim terugdringen
Kostenbesparing op energie rekening
• Groter rendement op inmidels uitgevoerde maatregelen
• Verkorten terugverdientermijn investeringen
Samenwerking met verschillende partners

Deze jongen willen graag Ürban WInd op school

stappenplan duurzame energie

De meest duurzame energie is energie die je niet gebruikt. Door energie te besparen valt er veel te winnen. Begin met het bijhouden van je meterstanden. Dit geeft je inzicht in jouw energieverbruik en stimuleert om zuinig om te gaan met elektriciteit en gas.

1. Gratis:

Energie bespraren kan door de verwarming vaker laag te zetten, korter te douchen en de (vaat-) wasmachine op een lage stand te zetten of met de hand afwassen. Doe apparaten en licht consequent uit, en niet op stand-by. Dat kost niets, en levert wel meteen winst op.

2. Kleine investeringen ;

Ook met kleine investeringen, zoals spaarlampen, een spaardouchekop en radiator, kun je veel energie en geld besparen. Een waterbesparende douchekop geeft hetzelfde comfort maar bespaart je €40,– per jaar.

3. grote investeringen

Met grotere investeringen moet je denken aan het verbeteren van de isolatie van je woning, het vervangen van een oude CV-ketel of het aanbrengen van dubbel glas. Dat kost eenmalig geld, maar het verlaagt structureel de energiekosten en maakt het aangenamer in huis. Huurders kunnen hun verhuurders aanspreken op hun verantwoordelijkheid te nemen en rendabele energiebesparingsmaatregelen uit te voeren.

4. Duurzame energie

Probeer het resterende energiegebruik waarop je niet verder kan besparen zoveel mogelijk uit duurzame bronnen te halen. Als je al bezig bent geweest met energie besparen, is dit doel een stuk eenvoudiger te halen. Duurzame energie kun je kopen bij duurzame energiebedrijven, maar ook zelf opwekken.

Als je ruimte op je eigen dak hebt, dan kun je zelf energie opwekken met een zonneboiler of zonnepanelen.

5. Samen een zonnecentrale of windmolens

Omdat niet iedereen genoeg ruimte heeft om zonnepanelen, laat staan een windturbine te plaatsen, besluiten steeds meer mensen samen met de buren te investeren in zonnepanelen op het dak. Er zijn ook verenigingen die met geld van hun leden zonnepanelen of een windmolen kopen.

‘het is een heel leuk project en ook heel leerzaam. We weten waarom ventileren belangrijk is en wat al die meters doen’ ‘We mogen zelf op onderzoek uit, dat is leuk!’ ‘de school gaat ook echt iets doen met een aantal tips van ons

veranderingen in de klas

Tijdens eindpresentaties vertellen veel leerlingen over de Tips en Tops en de veranderingen die in de klas zijn doorgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak een groepje leerlingen benoemd die als taak heeft om te kijken of echt alle apparaten uit zijn aan het eind van de schooldag. ‘De leerlingen nemen dit erg serieus en zorgen daarmee dat het niet aan de aandacht ontsnapt.

Maatregelen naar aanleiding van het lesprogramma door Energieke Scholen weten scholen, beleidsmedewerkers en ouders elkaar steeds beter te vinden. Scholen en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen en het onderwerp duurzaamheid komt steeds vaker voor in de onderhoudsplannen van schoolgebouwen.


Met praktische tips van de leerlingen gaan veel scholen direct al aan de slag. Zo heeft BS Reuzepas uit
Geleen een CO2-meter aangeschaft om de luchtkwaliteit op school in de gaten te houden. Ook zou de school graag drangers, tochtstrippen op ramen en deuren te plaatsen. Mogelijk gaat BS Reuzepas energie-teams vormen, die letten op het uitzetten van computers en lichten en het nemen van andere energiebesparende maatregelen. .


Energieke Scholen helpt klimaatdoelstellingen te behalen! Veel gemeenten hebben aandacht voor verduurzaming bestaande bouw. Schoolgebouwen zijn daar een onderdeel van. Door Energieke Scholen helpen leerlingen & scholen om energie en dus CO2 te besparen! Gecombineerd met fysieke aanpassingen biedt Energieke Scholen veel mogelijkheden om gemeenten te helpen klimaatdoelstellingen te behalen. Door dit project zijn in de gemeente Sittard-Geleen diverse partijen met elkaar in contact gebracht en is duurzaamheid opgenomen in de beleidsplan van basisschool Reuzepas.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je leerlingen of studenten toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like