Curriculum, Campus & Community

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie kwijt. Ze voelen zich betrokken bij het behoud van de aarde en hun leefomgeving. Ze leren dat duurzaamheid eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend is.

Rudy Klaassen
In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen. In het Engels heten ze de Sustainable Development Goals (SDGs). Samen moeten ze wereldwijd een einde gaan maken aan allerlei dingen die het leven op aarde niet makkelijker maken. Extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering bijvoorbeeld. Ook Nederland heeft deze doelen ondertekend. De deadline voor de doelen is 2030: als jij volwassen bent dus.

de 17 doelen die je deelt

Basisschool Reuzepas heeft een missie en die is:”Kinderen goed voorbereiden op de maatschappij van de toekomst“.De school kijkt daarbij goed naar de 17 werelddoelen die als richtlijnen gebruikt worden om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid, innovatie en gelijke kansen zijn daarmee begrippen die op Reuzepas maar zeker ook in de wijk Geleen-Zuid de boventoon voeren. Basisschool Reuzepas is hier  mee aan de slag gegaan, sterker nog: de kinderen van de school komen nu zelf in actie!

met het maken van een wormenhotel wordt voedselverspilling voorkomen en wordt integraal gebruik gemaakt van biologie in de les. Verder ondersteund deze les ook het programma; “Jong Leren Eten“.

“it takes a child to raise a village”

Er ligt veel zwerfafval in de wijk Geleen Zuid. Het is vooral een teken dat de bewoners van deze wijk weinig betrokken zijn met de buurt. Vooral rondom de portiek-woningen ligt veel afval. Het is zelfs zo dat de school niet graag de buurt in gaat om afval te prikken want ze zijn bang dat er afval tussen zit waar we kinderen op die leeftijd niet mee willen confronteren. Tijdens de Growwizzkid lessen hebben we o.a. een schoonste straatverkiezing georganiseerd met groep 5. Kinderen noteerden al het zwerfafval dat in de wijk gevonden was en gingen het ook indelen in soorten afval. Aan de hand van: ‘de ladder van Lansink’ maken de kinderen keuzes voor hun eigen gedrag. Op school bedachten de leerlingen hiervoor een plan om samen met de Gemeente Sittard- Geleen, afvalbedrijf R.W.M., woningbouw cooperatie Zo-Wonen ,Stadslabs Sittard-Geleen & NME-Atelier een afvalloze school te worden.

Het gaat niet goed met de wereld en de mens als we blijven doen wat we altijd gedaan hebben. Door goed naar natuurlijke systemen te kijken is het echt mogelijk om tot een duurzame manier van producereren en consumeren te komen.

Rudy Klaassen
“Afval in de school, op het schoolplein of in de buurt kan niet meer in deze tijd” volgens de leerlingen van de school. Zeker niet nu de leerlingen geleerd wordt om zorgvuldig om te gaan met onze aarde.

doel

Doel van dit project is ervoor te zorgen dat de leerlingen, leerkrachten en directie actief bezig zijn met belangrijke thema’s zoals afval, schone lucht, waterkwaliteit, een gezonde bodem, goede gezondheid, voedselproductie, duurzame energie,klimaatverandering, duurzame mobiliteit en biodiversiteit in de eigen omgeving. Door scholen actief te betrekken in de wijk met duurzame thema’s gaat er echt iets veranderen in de wijk.

Als bewoners betrokken raken bij hun wijk tolereren ze geen rondslingerend afval en daar zit de oplossing volgens de kinderen.

Toekomstbehendig Onderwijs

Toekomstbehendig onderwijs stimuleert scholen om duurzaamheid te integreren in de s C’s:

  • Campus
  • Curriculum
  • Community

Ofwel: kies voor duurzame maatregelen in en om de school. verbind daar lessen aan, en betrek daarbij ouders, wijkbewoners, bedrijven en andere relaties.

“Het is belangrijk dat de leerlingen bewuste maatschappelijke burgers van de toekomst worden en hiermee ook actief aan de slag gaan, zij moeten in deze toekomst leven”, vindt de school.

Growwizzkid

Om in de missie te slagen werken alle leerlingen van de school sinds het schooljaar 2020-2021 met een GrowWizzKid; een hightech teeltsysteem om bijna alle groenten in te kweken. Ook andere thema’s komen hierbij aan bod. Een van de thema’s in deze periode is: het voorkomen van (zwerf)afval.

Bij de prullenbakkencontrole bleek dat al het restafval bestaat uit plastic, fruitresten en etenswaren. Dat is heel jammer want al het restafval gaat in de container en wordt verbrand. Dit levert de samenleving veel CO2 op en fijn stof, Na afloop van de les kenden de kinderen het begrip recycling en hergebruik. Als er gescheiden bakken in het lokaal komen te staan, zijn de kinderen voorbereid op gescheiden afvalinzameling.

vuilnisbakken controle

Tijdens de growWizzkid-lessen hebben de kinderen een vuilnisbakkencontrole gedaan in de klas en ze kwamen tot de conclusie dat het meeste afval dat in de prullenbak terecht komt gerecycled kan worden. Ook hebben kinderen een schoonste straat verkiezing gedaan in de buurt van BS Reuzepas. Groep 6 gaat deze week wormenhotels bouwen om hun fruitresten te recyclen. Bewustwording is er nu bij de hele school. Nu zijn groep 5, 7 en 8 bezig met een plan om gescheiden afval in te zamelen op school en komen met plannen voor in de school, het schoolplein en de buurt.

laaghangend fruit op school is een schoonmaakhelden programma, upcyclen van restmaterialen, voedselkweken op restafval en het vergroenen van de schoolomgeving vanuit het bestaande lesprogramma

komt het zien!

Omdat wij het belangrijk vinden dat deze geweldige initiatieven van onze leerlingen alle betrokken partijen bereiken, willen wij u aanstaande dinsdag 22 februari tussen 10:00-12:00 uur uitnodigen op basisschool Reuzepas voor het bijwonen van de presentaties die groep 5, 7 en 8 voor de school en de wijk bedacht hebben. Als u belangstelling heeft stuur dan een mail naar: info@bsreuzepas.nl

Programma:

10 uur. Welkom kinderen & genodigden door directeur BS Reuzepas Lilly Werner en introductie probleemstelling

10.10 – 10.45 presentatie plannen van groep 7

10.45 – 10.55 reactie experts en aanbevelingen

10.55 – 11.00 dankwoord directeur BS Reuzepas

11.00 uur Welkom kinderen & genodigden door directeur BS Reuzepas Lilly Werner en introductie probleemstelling

11.10 presentatie plannen van groep 5 en 8

11.45 – 11.55 reactie experts en aanbevelingen

11.55 – 12.00 dankwoord directeur BS Reuzepas

Met vriendelijke groet,

Team BS Reuzepas

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om je leerlingen of studenten toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like