Van plek naar bestemming

Droom jij ook van een eetbaar park of groene, natuurlijke plekken in de buurt waar kinderen kunnen spelen? Ik help je bij de ontwikkeling van eetbare (sier)tuinen, moestuinen, voedselbossen, geveltuinen, natuurspeelplekken, en groene schoolpleinen.

From livable to lovable

Placemaking is een fenomeen dat al bestaat sinds de jaren ’60. Vooral in de Verenigde Staten en Canada is het populair.  Maar ook in Azie zien we nu al hele mooie voorbeelden van placemaking! De laatste jaren komt het ook in Nederland meer onder de aandacht. Met placemaking ga je samen met de buurt en de kwaliteiten die de buurt en de bewoners hebben de openbare plek verbeteren en het (sociale) leven van de mensen optimaliseren.

Waarom placemaking?

Met placemaking krijg je een liefdevolle wijk met een positieve invloed op de gezondheid, de lokale economie, sociale cohesie, en culturele ontwikkeling van een wijk. Met placemaking maak je van tijdelijke bestemmingen van braakliggend gebieden en leegstaande panden een bruisend geheel.

De buurt is aan zet

Amsterdam geeft de straten en pleinen weer terug aan de Amsterdammer! Iedereen kan een placemaking-initiatief starten: elke bewoner, elke expert, elke ambtenaar. De waarde van placemaking zit in het benutten van het sociale kapitaal en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.

Van plek naar bestemming

Laatst heb ik met 100 leerlingen van het Technasium van het Kaj Munk College te Hoofddorp met placemaking het dorp Badhoevedorp het groener gemaakt. Gewerkt werd volgens de placemaking-methode, een methode om naar je eigen omgeving te kijken. Hierbij draait het om mensen en niet om stenen, om plekken waar iedereen graag wil zijn, die niet per se veel geld hoeven te kosten, en waarbij samen met de gebruikers wordt gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving.

Placemaking is geen hype, maar een absolute noodzaak!

Iedereen kan een initiatief starten, elke bewoner, elke expert, elke ambtenaar. De waarde van placemaking zit in het benutten van het sociale kapitaal en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid. “Placemaking is het veranderen van een stukje Amsterdam van een plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg gaat!”

The power of small

We verdelen de wijk in verschillende stukken en laten groepjes brainstormen welke attracties er te vinden zijn. Ik weet zeker dat er tien dingen worden genoemd. Door ‘The Power of Ten’ te gebruiken, merk je ineens dat er wel 10 x10 = 100 dingen in een wijk als attractie te vinden zijn.

Doe de place-game

De place-game is een uiterst belangrijke schakel om buurtbewoners betrokken te krijgen. We kijken naar 10 plaatsen in kleine groepen. Wij zijn onszelf en niet de ambtenaar, de winkelier of de ontwikkelaar. We praten over wat we hebben gezien en over veelbelovende verbeteringen. “Hoe was het hier, hoe is het hier nu en hoe kan het hier zijn als wij …”

Place-management

Aan het einde van het spel melden een aantal deelnemers zich aan voor het Place-Management, meestal tussen 5 en 10 leden. En een datum wordt bepaald voor de eerste bespreking van het Place-Management Team. Zij bepalen de koers voor de volgende stap.

Welke koers?

Mijn ervaring is dat Placemaking vooral maatwerk moet zijn: maatwerk ten aanzien van de doelstellingen en de aanpak. Het valt of staat met het eigen initiatief van bewoners. Meld je aan voor een gesprek om te kijken of wij samen jouw buurt kunnen omvormen tot een liefdevolle wijk!

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.Gratis gesprek aanvragen.

Geef mij die tips

You Might Also Like