van fossiel naar schoon in 2030

Nederland draaide de Watersnoodramp van 1953 om in het succes van de Deltawerken. De energietransitie vraagt ook om zo’n aanpak: van fossiel naar schoon in 2030. Daarom hebben we net als toen een commissaris en een commissie nodig, die er voor ons allemaal zijn en boven partijpolitiek staan. Benoem Ruud Koornstra als kwartiermaker onze eerste Energiecommissaris te worden via deze link

“Nederland schakelt van fossiele brandstof naar schone energie.

Aan deze noodzaak zitten enorm veel grote voordelen verbonden – als we het nu in één keer aanpakken. De Energietransitie is technisch haalbaar en betaalbaar. Het is een enorm karwei en dat is goed, want veel werk betekent veel banen, opleidingen, innovaties. Het kost ook veel geld, we moeten investeren, maar dat geld is er. En we verdienen het terug. Met goedkope energie van eigen bodem. Als we de Energietransitie nu, daadkrachtig en met visie aanpakken, dan worden alle mensen er beter van. Iedereen kan meedoen aan deze nationale uitdaging. We worden onafhankelijk van fossiele energie uit instabiele regio’s. Het levert kansen, werk, kennis en innovatie op. En schone lucht, dat ook.”

Ga ook voor een schoner, socialer, groener, zelfvoorzienend en innovatiever 2017!

Wat is jouw duurzame wens voor 2017?

Wat ga jij in 2017 doen om je straat of wijk te innoveren, groener en zelfvoorzienend te maken? Graag wil ik je helpen om je wijk te innoveren.

Mijn eigen ambitie en voornemen voor 2017

Ik heb zelf – samen met het bestuur en de werkgroep duurzaamheid van VVE Pericles – voor 2017 als eerste actie een afspraak gemaakt met het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam om te onderzoeken wat er nodig is om duurzame energie installaties op het dak van onze flat te plaatsen.

Trias Energetica

Samen met Pericles en de werkgroep hebben we de Trias Energetica toegepast op ons energiebeleid. De Trias Energetica-strategie is een drie-stappenplan om een energiezuinig ontwerp te maken. Het bestaat uit deze elementen.

Stap 1: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

Stap 2: Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.

Stap 3: Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of de beperking van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Met de strategie van Trias Energietica heeft VVE Pericles de eerste stap al uitgevoerd en flinke besparingen gemaakt op de energierekening door alle lampen te vervangen door ledverlichting, bewegingssensoren te plaatsen waar weinig mensen komen en kritisch te kijken naar de grote energieslurpers in het gebouw.

Duurzaamheidsfonds Amsterdam

Stap 2 is nu aan de beurt. We gaan duurzame energie opwekken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Je ziet het gebouw hierboven.

De sterren staan goed voor duurzaamheid

De sterren staan goed als je als bewoners, bedrijven of organisaties aan de slag wilt gaan om Amsterdam duurzamer te maken met innovatieve plannen. Soms lukt het niet om een duurzaam project volledig te financieren. Juist daarvoor heeft de gemeente Amsterdam het duurzaamheidsfonds in het leven geroepen.  

Amsterdam biedt bewoners, ondernemers en organisaties een gratis zonne-energieadvies en begeleidingstraject aan. Hiermee krijgt je zicht op de energiemaatregelen die je kunt treffen om kosten en energie te besparen.

Besparen op energie is laaghangend fruit

Ook ondersteuning bij de uitvoering en financiering van de maatregelen is onderdeel van het traject. Dit is hét moment om te focussen je energieverbruik. Schakel de energieadviseur in voor jouw ambitie.  

Er kan zelfs nog meer gefinancierd worden vanuit het duurzaamheidsfonds. Ik kan je helpen om samen met jou de financiering van je plan rond te krijgen, door o.a. bij dit fonds aan te kloppen. Natuurlijk heb ik ook andere mogelijkheden tot mijn beschikking.

Als je de ambitie hebt om je buurt te vergroenen en te innoveren, is dit het moment om een gratis gesprek met mij aan te vragen. Ik kan samen met jou de locatie observeren en bekijken of je plan haalbaar is. Heb je nog geen concreet idee, maar wil je ‘iets met duurzaamheid’? Ook dan is zo’n gesprek een slimme start.

Hartelijke groet,
Rudy Klaassen

 

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like