Safe the Bee & Bee safe

Het gaat niet goed met de bijen vanwege pesticiden (ook de particuliere middelen!), parasieten en uitheemse bijensoorten. Maar uiteindelijk komt het vooral door de achteruitgang van bloemrijk landschap, waardoor ze veel minder weerbaar zijn tegen al die gevaren. Dat terwijl ze zo belangrijk zijn voor de bestuiving van ons voedsel. Door veel en verschillende  (lente)bloemen te planten zorgen we voor meer voedsel en helpen we hun overlevingskansen te vergroten.

rode lijst

Van de 359 soorten wilde bijen die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Hoog tijd dus om onze kleine vrienden te helpen!

Een mannetje grote wolbij (Anthidium manicatum) drinkt nectar en krijgt stuifmeel op zijn rug gedrukt.

creeer een bijen-lint 

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij.Dit kunnen onder andere tuinen of landschappen zijn met daarin brijvriendelijke beplanting of bijenhotels. Een lint aan initiatieven dus om Nederland weer een geschikte woonplaats te maken voor bijen. Iedere actie, ieder bijenhotel of bij-vriendelijke tuin, draagt bij aan een verbetering van de voedselvoorziening van honingbijen en wilde bijen.

Een vrouwtje grijze zandbij (Andrena vaga) verzamelt
uitsluitend wilgenstuifmeel.

Bee a pollinator

  • Aanplant of zaaien van drachtplanten en bollen
  • Verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • Bijenhotels bouwen
  • Lokale overheden overhalen om op een bij-vriendelijke wijze het openbaar groen te gaan beheren

 zorg voor Air Bee & Bee

Wil je je gemeente bijvriendelijker maken? Dat kan door te zorgen dat er altijd voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen aanwezig is, het liefst op korte afstand van elkaar (max. 200m)

Over het algemeen geldt: hoe groter de diversiteit hoe meer soorten bijen.

Voedsel

Bijen zie je vaak druk van bloem naar bloem vliegen. Dat doen ze voor de nectar die gebruikt wordt als brandstof en voor het stuifmeel (pollen) dat essentieel is als voedsel voor de larven. De mate waarin bloemen waarde hebben voor bijen verschilt per soort. Sommige bijen zijn gespecialiseerd op één of enkele planten terwijl andere soorten minder kritisch zijn. Over het algemeen geldt: hoe groter de diversiteit hoe meer soorten bijen.

een sleedoorn zorgt voor nectar in het vroege voorjaar

Bij het zaaien van kruidachtige planten heeft het gebruik van lokale soorten de voorkeur. Dat kan bijvoorbeeld door maaisel afkomstig van een kruidenrijke plek in de buurt op een nieuwe plek neer te leggen. Sommige planten zoals wilde peen, pastinaak, rode klaver, duizendblad, paardenbloem en akkerdistel kunnen in heel Nederland gebruikt worden.

ecologische bolgewassen poot je in het najaar om de vroege solitaire bijen van voedsel te voorzien

Nestgelegenheid

De eisen die worden gesteld aan nestgelegenheid verschillen per soort (kijk hier voor meer informatie). Een deel van de soorten nestelt in de grond en graaft daar gangetjes. Andere soorten nestelen bovengronds in door kevers gemaakte gaten in hout of holle stengels van bijvoorbeeld braam, riet of afgestorven kruiden.

zo maar een voortuin bij mij in de buurt van Geleen Zuid 

Het is ook mogelijk om actief nestgelegenheid aan te bieden in de vorm van bijenhotels. Kijk hier voor instructies voor het maken van een bijenhotel. Dat is goed voor de bijen maar ook leuk voor iedereen die bijen graag een keer van dichtbij aan het werk wil zien.

Een andere mogelijkheid om actief nestgelegenheid aan te bieden is het maken van een bijenheuvel, een grotendeels onbegroeide heuvel van klei of zand op een zonnige plek. Door de bult weer vrij te maken en de zijkanten af te steken als deze eenmaal begroeid is geraakt, kan de heuvel elk jaar weer ruimte bieden aan bijen. Hommels maken wat grotere nesten, bijvoorbeeld in oude muizenholen. Rommelige en ruige vegetatie langs randen van heggen biedt goede nestplek voor hommels.

zorg dat het doorgaat

Na het aanplanten of zaaien is goed beheer van groot belang. Bijen hebben doorlopend bloeiende planten nodig en maaien moet daarom gefaseerd gebeuren. Probeer daarbij minimaal 15% van het oppervlak te laten staan. Maai het liefst na de bloei en maximaal 2 keer per jaar. Verder is het belangrijk dat maaisel afgevoerd wordt om te zorgen dat de grond schraler wordt en grassen niet te dominant worden. Probeer klepelen te vermijden, dit is niet goed voor alle dieren en planten. Ook is het van belang niet te zware machines te gebruiken om zo de bodemstructuur te behouden en de nesten in de bodem niet teveel te beschadigen. Kijk hier voor nog meer tips voor goed maaibeheer.

lijst met gevonden soorten wilde bijen in de gemeente Sittard Geleen

Nederland Zoemt

Kies altijd biologisch gekweekte planten en bollen, want de pesticiden zijn schadelijk voor de bijen en hommels (en andere dieren). Biologische bloembollen zijn moeilijker te vinden, maar wel veel beter omdat juist bollen onder de giftige stoffen zitten. Zet de planten op een zonnige plaats, daar zijn ze aantrekkelijker en maken ze meer stuifmeel en nectar aan. Kijk nog even op de website van Nederland Zoemt. Hier staan veel tips voor een bij-vriendelijke stad

De tweekleurige zandbij Andrena bicolor is een typische pootverzamelaar, hier met stuifmeel van heggenrank.

nationale bijentelling op 17 en 18 april

In het weekend van 17 & 18 april vindt de 4e Nationale Bijentelling plaats. Ik spoor iedereen aan om in dat weekend een half uurtje mee te tellen. De telresultaten gebruiken onderzoekers om meer over wilde bijen te weten te komen. Tel jij ook mee? Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen afweet. Hier kun jij je inschrijven!

Een vrouwtje grote bladsnijder (Megachile willughbiella)
bezoekt rolklaver

22 april is Nationale Zaaidag voor de bij

Steeds meer bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze nauwelijks meer om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen. Daarom hebben The Pollinators besloten hen een handje te helpen door 1500 Voedselbanken voor Bijen te openen. Deze uitdeelpunten van bloemzaad worden gerund door particulieren in heel Nederland. Ik heb me ook aangemeld als zaadbank. Ik wil graag alle versteende tuinen biodivers maken en een voedselbank creëren voor de solitaire bijen. Dus doe mee met NK -Tegel Wippen en maak je tuin bij-vriendelijk door een zakje zaad bij mij op te komen halen en deze op de Nationale Zaaidag op 22 april in te zaaien. Op die dag zaaien tienduizenden mensen in hun tuinen of op hun balkons voedsel voor bijen.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like