van plek naar bestemming

L.I.S.A.

Ik ontmoet de initiatiefnemers van het project L.I.S.A. in Makassar in Sulawesi Indonesie. Ze zijn zeer uitgelaten over hun placemaking in het centrum van Makassar bij Losari Beach. De buren hebben ook de verfkwast ter hand genomen en nog even en de hele straat doet mee. En vuil is hier in geen velden of wegen meer te bekennen! De burgemeester is zelfs langs geweest en heeft het project LISA daar gestart. L.I.S.A. staat voor Lihat, Sampah, Ambil ! De straat is van de mensen. Nu ontstaan er allemaal lokale projecten, en zo moet het gaan! Bottom-UP!  

from livable to lovable

Placemaking is een fenomeen dat al bestaat sinds de jaren ’60. Vooral in de Verenigde Staten en Canada is het populair.  Maar ook in Azie zien we nu al hele mooie voorbeelden van placemaking! De laatste jaren komt het ook in Nederland meer onder de aandacht. Met placemaking ga je samen met de buurt en de kwaliteiten die de buurt en de bewoners hebben de openbare plek verbeteren en het (sociale) leven van de mensen optimaliseren.

waarom placemaking?

Met placemaking krijg je een liefdevolle wijk met een positieve invloed op de gezondheid, de lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van een wijk. Ook is placemaking een geweldige “tool” voor tijdelijke bestemmingen van braakliggend gebied en leegstaande panden.  

de buurt is aan zet

Amsterdam geeft de straten en pleinen weer terug aan de Amsterdammer! Iedereen kan een Placemaking initiatief starten, elke bewoner, elke expert, elke ambtenaar. De waarde van placemaking zit in het benutten van het sociale kapitaal en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.

de 11 uitgangspunten de van belang zijn voor het reaiseren van Placemaking bij jou in de buurt. 

 1. Gebruikers zijn de expert over het gebruik van de ruimte. Betrek ze vroegtijdig en
  continu.
 2. Je maakt samen een plek, niet een ontwerp.
 3. Vorm ondersteunt het gebruik en niet andersom.
 4. Je kunt het niet alleen, zoek samenwerking met betrokkenen.
 5. Men zegt altijd dat het niet kan, maar laat je niet stoppen.
 6. Je kunt al veel zien door te observeren. Fotografeer, luister en tel hoe een ruimte echt
  wordt gebruikt.
 7. Ontwikkel een ambitieuze visie, maak korte en lange termijndoelen.
 8.  Maak dubbele functies en combinaties.
 9. Start met de bloemen, met andere woorden kijk welke snelle en goedkope verbeteringen
  op korte termijn gedaan kunnen worden, zogenaamde quick wins.
 10. Geld is niet de kwestie. Geld volgt visie. Kleinschalig is goedkoper. Samenwerking met
  partners biedt nieuwe mogelijkheden.
 11. Je bent nooit klaar, management is de sleutel.

van plek naar bestemming

Laats heb ik met 100 leerlingen van het Technasium van het Kaj Munk College te Hoofddorp met placemaking het dorp Badhoevedorp het groener gemaakt. Gewerkt wordt volgens de placemaking-methode. Een methode om naar je eigen omgeving te kijken. Waarbij het draait om mensen en niet om stenen, om plekken waar iedereen graag wil zijn, die niet per se veel geld hoeven te kosten en waarbij samen met de gebruikers wordt gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving

 

Placemaking is geen hype, maar een absolute noodzaak!

Iedereen kan een Placemaking initiatief starten, elke bewoner, elke expert, elke ambtenaar.
De waarde van placemaking zit in het benutten van het sociale kapitaal en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid. “Placemaking is het veranderen van een stukje Amsterdam van een plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg gaat!”

Geef een B(Oost) aan Oost en de rest van Amsterdam en de wereld.


Ik wil je uitnodigen om samen met mij de energie en goede initiatieven te bundelen zodat we werkelijk van elkaar kunnen leren en samen impact creëren.  Samen gaan we het komende jaar met placemaking duurzame buurten maken waar iedereen van houdt. Doe
je mee?

Doe mee!

Schrijf mij wie je bent. Wat je al doet en in welke wijk, dan kom ik naar je toe om een boost te geven aan jouw droom.

Hier nog een inspirerende video van een placemaking project in Brooklyn in Adelaide Australië, en download the Tactical Urbanisme Guide

You Might Also Like