maak van je gazon een wilde bloemen weide

Een wilde bloemenweide roept romantische beelden op van slingerende landschappen waar je prachtige kleurige bloemen ontdekt, terwijl je door een zee van bloemen dwaalt op een luie zondagochtend. Bloemen kunnen je tuin helemaal opfleuren en ze trekken allerlei nuttige insecten aan zoals vlinders hommels en bijen. Houd je van kleur en vind je het leuk om de natuur in volle bloei te zien, dan is een bloemenweide een echte aanrader. Een bloemenweide aanleggen is niet moeilijk en vergt weinig onderhoud.

de favorieten van de Krydhoeck : dagkoekoeksbloem , gewone margriet knoopkruid, grote centauri, middelste Teunisbloem, veldsalie, echte koekoeksbloem, duifkruid, grote kattenstaart en beemdkroon

Volgens het woordenboek ‘Vandale’ is een bloemenweide een weide met veel inheemse overblijvende bloemen en grassen.

Vandale
ook boeren helpen mee aan de biodiversiteit door wilde bloemenzaden te combineren het de gewassen, om zodoende natuurlijke vijanden aan te trekken voor de belagers van de gewassen

Het zien van een bloemenweide is een geweldige ervaring. Het leeft, en overal kom je activiteiten van leven tegen, mysterieus en dynamisch.

Christopher Lloyd’s

Soorten bloemenweide mengsels

Er zijn vele soorten bloemenweide mengsels te koop. Bij aanschaf ervan let je het beste op het soort grond (normale tuingrond, vochtige natte grond, schrale droge rond, enz.) en de standplaats. Verder kun je letten op het soort bloemen en hoe lang ze bloeien.

wilde bloemen zijn ware magneten voor vele bestuivende insecten.

Als je meerdere jaren wil genieten van bloeiende planten dan kun je het beste kiezen voor een mengsel met uitsluitend vaste planten of een mengsel van vaste planten en één of tweejarige bloemensoorten. Ook de combinatie van gras met bloemen maakt een belangrijk verschil.

een aantrekkelijke bloemenweide is tegelijk ook een groene corridor waar het dierenleven van profiteert

Bloemenweide met gras

Bij een weide hoort gras maar je kunt het gras in een bloemenweide vanzelfsprekend ook achterwege laten. Bij de keuze van het bloemenzaadmengsel moet je er wel rekening mee houden dat je niet iedere soort bloem in combinatie met gras kunt gebruiken. Grassen groeien nu eenmaal erg snel en ontnemen daarbij veel licht en voedsel van concurrerende planten.

als je je tuin niet meer gaat bemesten en het maaisel afvoert, krijg je al snel meerdere kruiden in je gazon. Als je een echte bloemenweide wil met gras dan moet je dus kiezen voor bloemsoorten die van nature in grasland voorkomen. Er zijn talloze (wild)bloemmengsels te koop die je kunt combineren met graszaad.

Bloemenweide zonder gras of te wel een bloemenakker

De grond voor een bloemenweide zonder gras moet het liefst niet al te voedselrijk te zijn. Zelfs schrale grond, zonder al te veel voedingsstoffen volstaat maar dit is afhankelijk van het soort bloemen dat je wil gaan planten. Je hoeft dus geen bodemverbeteraar te gebruiken. Zware kleigronden zijn over het algemeen iets minder geschikt voor een bloemenakker. De grond moet wel goed doorlatend zijn en dat bereik je door de grond stevig om te woelen of te bewerken met een tuinfrees of spade. Aangezien bloemen van zon houden, kies je voor het aanleggen van een bloemenweide met eenjarige bloemen het best voor een plaats in de volle zon.

Verwilderingsbollen kun je tussen de vaste planten in de border planten, in plantvakken, in het gazon, tussen bodembedekkers en bijvoorbeeld onder bladverliezende struiken of onder een haag. Plant je verwilderingsbollen in het gras wacht dan wel met maaien tot het blad van de bollen geel is geworden (mei of juni).

Wanneer bloemenweide zaaien?

Een bloemenweide kun je zowel in het voorjaar (midden maart tot juni) als in het najaar (eind augustus, midden oktober) inzaaien. Wanneer je in het najaar zaait kun je bij sommige eenjarige bloemen, zoals de klaproos, goede resultaten bereiken omdat de zaden dan door het temperatuurverschil (tussen dag en nacht) sneller ontkiemen. Welke periode het meest geschikt is staat op de verpakking van het bloemenmengsel vermeld.

Een klaproos is een Pioniersplant. Pioniers komen als eerste op plekken waar de bodem onbegroeid is. Klaprozen gedijen vooral goed op voedselarme grond waar in de bodem wordt gerommeld, dan komen de zaden aan het oppervlak en ontkiemen ze.” Ook op plekken waar wegen of spoorlijnen worden aangelegd zie je ze daarom vaak opduiken, net als op begraafplaatsen.

TIP: Kies voor inheemse soorten!

Steeds vaker worden er vele soorten bloemzaadmengsels aangeboden die weinig impact hebben op de biodiversiteit. Een deel hiervan zijn niet-inheemse kleurrijke mengsels en deze mengsels worden door de Vlinderstichting ook wel ‘carnavalsmengsels’ genoemd.

Wild en inheems zijn de toverwoorden als het gaat over het bevorderen van biodiversiteit. We hebben in Nederland 350 soorten wilde bijen en hommels die het moeilijk hebben. Wanneer je hen, en andere insecten wilt ondersteunen, zaai dan èchte inheemse bloemen in, of poot planten, bomen en hagen die van nature in Nederland voorkomen.

Carnavalsmengsel

Carnavalsmengsels worden samengesteld met veelal grootschalige gekweekte exoten uit bijvoorbeeld Afrika, Azië, Zuid- en Oost-Europa. Deze mengsels zijn populair door hun lagere prijs en zijn prima geschikt om je tuin op te vrolijken. Deze exoten bieden kleur, stuifmeel en nectar aan honingbijen en algemene vlinders. Maar verder staan ze er vooral voor de lol. Want onze Nederlandse wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben juist inheemse wilde bloemen nodig voor de voortplanting en andere structurele overlevingsvoorwaarden. Deze planten noemen we waardplanten. Ecologisch gezien kun je dus beter kiezen voor zadenmengsels die volledig bestaan uit inheemse bloemsoorten (uit Noord-Frankrijk, Benelux en West-Duitsland). Hiermee draag je bij aan het behoud van een aantal zeer belangrijke insectensoorten.

icarusblauwtje op de rolklaver. Een belangrijke waardplant voor bijvoorbeeld het icarusblauwtje is de gewone rolklaver. Het vrouwtje zet de eitjes af aan de bovenzijde en aan de basis van jonge bladeren aan de top van de plant. De rups eet het tussenweefsel van het blad en halfvolgroeide rupsen overwinteren bovendien tegen de stengel van de rolklaver aan. Het icarusblauwtje kan dus niet overleven met de ‘kleurrijke exoten’ in carnavalsmengsels.

 

En bijna iedereen kent de dagpauwoog wel. Dit is een zeer algemene vlinder en dat is onder meer te danken aan zijn waardplant: de grote brandnetel. Op deze veelvoorkomende plant komen overigens ongeveer 50 vlindersoorten voor. De Brandnetel is dus een zeer belangrijke waardplant. Zorg daarom altijd voor een rommelhoekje in de tuin.
We hebben op ons solar-sedum-dak ook ruigte plekken gemaakt. Het substraat op het dak is van wisselende dikte. Op sommige plekken hebben we zand neergelegd, zodat het wat schraler werd en op andere plekken schelpen of houtblokken. Op andere plekken hebben we er juist voor gezorgd dat het substraat vochtiger blijft. Op deze manier hebben wij verschillende biotopen op het dak gecreëerd. Daar hebben we ook een kruidenmengsel van de cruydthoeck gezaaid. Er is nu nog weinig te zien, maar binnenkort doe ik een update van ons solar-sedum kruidendak.

vergroot de biodiversiteit in de buurt

Toch is alleen het voorkomen van één waardplant niet genoeg. Voor veel insecten, bijen en vlinders is het ook van belang dat er veel verschillende soorten wilde inheemse bloemen groeien in een gebied. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid van veel dieren, maar de diversiteit aan wilde bloemen zorgt er ook voor dat in het hele seizoen geschikt en voldoende voedsel beschikbaar is. Daarom stopt de biodiversiteit niet in je buurt bij de haag naar de buren.

Inheemse soorten goed voor economie

Ook ons eigen welzijn heeft baat bij biodiversiteit door middel van inheemse wilde bloemen. Een groot deel van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving. Naast honingbijen wordt de bestuiving voor een groot deel verzorgd door de vele soorten inheemse bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten die we in Nederland hebben. Al deze soorten hebben verschillende leefomstandigheden met verschillende inheemse plantensoorten nodig. Deze bestuivende wilde bijen en andere insecten vertegenwoordigen een economisch belang van ongeveer 1,2 miljard euro per jaar in Nederland. Het zaaien van inheemse wilde bloemen heeft dus ook een groot economisch belang!

er zijn ecosystemen op de wereld waar het hele jaar door bloemenpracht is. Behalve insecten trekt deze omgeving ook toeristen aan die weer voor een lokale economie zorgen Jij kunt dus een belangrijke bijdrage leveren. Kies niet voor carnavalsmengsel die alleen mooi zijn, maar creëer een gezonde leefomgeving voor wilde bijen, vlinders en andere insecten met inheemse bloemen.

het stappenplan om een bloemenweide aan te leggen:

Eerst moet je de bodem geschikt maken. Het makkelijkst gaat dit met een bodemfrees maar als het slechts om een klein oppervlak gaat dan kun je de bodem ook met de hand omspitten. Verwijder wortels, stenen, onkruid en andere ongeregeldheden uit de bodem. Strooi het bloemenzaadmengsel volgens aanwijzing op de verpakking dun uit over de grond. Meestal heb je 1 gram zaad per m² nodig. Het is soms lastig om te zien waar het zaad terecht komt. Je kunt het om deze reden eventueel vermengen met wat wit zand. Hark het zaadmengsel licht in de grond maar pas op dat de zaden niet volledig afgedekt worden. Ze zullen dan niet meer ontkiemen. Besproei de grond en houd de grond de eerste weken goed vochtig.

een bloemenweide valt en staat bij een goed maaibeheer

Hoe en wanneer bloemenweide maaien?

Wanneer en hoe vaak je een bloemenweide moet maaien hangt af van het zaadmengsel. We maken een onderscheid tussen eenjarige bloemen en vaste planten

klaprozen zijn 1 jarige planten en groeien op arme grond

Bloemenweide met eenjarige bloemen maaien

Een bloemenweide met éénjarige bloeiers moet je maar één keer per jaar maaien. Je doet dat het beste in september of oktober. Je moet het maaisel niet gelijk opruimen maar één tot twee weken laten liggen zodat de zaden die zich nog in de plant bevinden er alsnog uit kunnen vallen. Na deze periode haal je het maaisel weg en spit je de grond oppervlakkig om. Je zaait hiermee dus in feite de grond opnieuw in en je zult dan het volgende jaar weer kunnen genieten van nieuwe bloemen. Wel moet je na drie à vier jaar gaan bijzaaien om ervoor te zorgen dat je een gezonde bloemenpopulatie blijft houden

Bloemenweide met vaste planten maaien

Een bloemenweide met vaste planten moet je één a twee keer per jaar maaien. Het beste doe je dit eind juni of begin juli en een keer in september of begin oktober. Een net aangeplante weide met vaste planten moet je ook maar één keer in het najaar maaien. Vanaf het tweede jaar kun je dan twee keer gaan maaien. Hoe vaak je moet maaien is mede afhankelijk van het soort bloemen. Sommige soorten hoeven slechts eens in de drie à vier jaar gemaaid te worden.

Na het aanplanten of zaaien is goed beheer van groot belang. Bijen hebben doorlopend bloeiende planten nodig en maaien moet daarom gefaseerd gebeuren. Probeer daarbij minimaal 15% van het oppervlak te laten staan. Maai het liefst na de bloei en maximaal 2 keer per jaar. Verder is het belangrijk dat maaisel afgevoerd wordt om te zorgen dat de grond schraler wordt en grassen niet te dominant worden. Probeer klepelen te vermijden, dit is niet goed voor alle dieren en planten. Ook is het van belang niet te zware machines te gebruiken om zo de bodemstructuur te behouden en de nesten in de bodem niet teveel te beschadigen.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like