Maak jouw buurt klimaatbestendig

Waar je ook woont, planten en bomen kunnen het regenwater dat in jouw buurt valt goed gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld het water van het dak gebruiken! Je hoeft de planten dan ook geen leidingwater meer te geven en ze groeien beter. Je kunt in de woonomgeving mooie waterelementen toevoegen. Ook voor het riool is het goed als regenwater in de buurt blijft: hierdoor kan de riolering de toename van hevige buien beter aan. Ook voorkom je onnodige zuivering van schoon regenwater. Maak jouw buurt klimaatbestendig!

Kom in actie

We mogen het niet meer onderschatten: door klimaatveranderingen nemen hittestresslangdurige droogte en wateroverlast, (ook in stedelijk gebied!), toe. Er valt meer regen in korte tijd, er zijn langere perioden in de zomer zonder neerslag, en de temperatuur stijgt.

Een tuin met tegels is lekker onderhoudsvrij, denken veel mensen. Dat mag misschien zo zijn, maar groen in de tuin is op veel punten beter. Daarom ook de slogan:’tegeltje er uit, plantje er in‘. In een betegelde tuin kan het water niet weg, of alleen via het hoofdriool. Het is veel beter als het regenwater de grond in gaat. Daarnaast zijn betegelde tuinen veel heter in de zomer. Een tuin met planten en bloemen is goed voor dieren, zoals insecten en vogels. En ook mensen reageren positief op groen. Het helpt ons om te ontspannen en zorgt voor verkoeling.

Help regenwater weg te stromen

Onze riolen voeren regenwater uit de goten en het vuile water uit het huis af. Deze zijn afgestemd op 30 mm regen per uur, dat is twee emmers per m2. We moeten inmiddels rekening gaan houden met 60 mm per uur of soms 160 mm per dag. Dat wil zeggen in plaats van 3 emmers op de m2 ineens 6 of zelfs 16 emmers op een dag. Het riool kan dat vaak niet aan, aanpassen is onbetaalbaar. Gelukkig kan regenwater ook op andere manieren worden opgevangen bijvoorbeeld op straten, in parken en in de tuinen. In de steden is meer dan 50% van de ruimte privé ( gebouwen en tuinen).

Maak iedereen probleemeigenaar – het gaat ons allemaal aan!

De tuin

Tuinbezitters zijn onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Zij kunnen zorgen dat het regenwater zo min mogelijk in het riool komt. Dit kan door het opvangen of bufferen van regenwater in gras en beplanting, in vijvers, gootjes, waterschalen, regentonnen of door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen. Zo wordt het riool minder belast. Daarnaast bieden bomen schaduw, verkoeling en nemen ze veel water op. Pergola’s en gevelgroen hebben het zelfde effect. Hoe meer groen in de tuin, hoe beter. Het liefst 60% groen en maximaal 40 % verharding.

Tuinbezitters die geen groene vingers hebben of geen grote terrassen willen kunnen ook iets doen. Zoals het toepassen van grind, mos of het maken van regenvijvers. Het zo snel mogelijk regenwater leiden naar sloten of ander open water is geen goede optie. Ook die raken overvol als iedereen dat zou doen.

Vergeet het balkon niet

Zelfs op een klein balkon kun je iets doen. Een regenton bijvoorbeeld. Deze zijn er in alle maten, ook in kleine. Als je de regenafvoer loskoppelt en deze aansluit op de regenton, dan stroomt niet al het water het riool in. Het opgevangen water kun je gebruiken om de planten water te geven. Regenwater is ook nog eens beter voor de planten, omdat het minder kalk bevat dan drinkwater.

Water, riolering, en groen werken op een slimme manier samen

Door water tijdelijk te bufferen en optimaal in te zetten voor verdamping beperken we hittestress en langdurige droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds. Bomen in de stad zorgen voor verkoeling door hun schaduw maar vooral ook door de verdamping.

De straat

Er is een toenemend risico op wateroverlast, door de verharding (asfalt en stenen) in de stad kan het rioolstelsel het nauwelijks aan. Met de toepassing van waterberging wordt regenwater gebufferd en kan het door bomen nuttig worden gebruikt in droge tijden voor de verdamping. Onder de verharding wordt een bergingsvoorziening aangebracht en met een infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd.

Het dak

Een groen dak is een goed middel om je huis klimaatbestendig te maken. Een groen dak met planten zorgt voor een betere opvang van het regenwater. Het houdt het water namelijk vast. Een deel van het water verdampt weer en een deel wordt vertraagd afgevoerd. Zo komt niet alles tegelijk het riool in. Daarnaast isoleert een groen dak ook nog eens goed. Het is koeler in de zomer, en warmer in de winter. Je gaat dat merken in de stookkosten. Goed voor het klimaat en ook goed voor je portemonnee. Zeker met de subsidie van de gemeente Amsterdam.

Maak van jouw buurt een klimaatbestendige buurt

Samen met buurtbewoners, waterpartners, en de lokale bestuurders gaan we aan de slag om een plan van aanpak te maken waarbij de buurt klimaatbestendig wordt gemaakt. We vergroten het ‘groenkapitaal‘ door het maken van aantrekkelijke groene verblijfsplekken en groene corridors, waarbij alle functies van groen stelselmatig worden benut en ingezet voor een gezonde, gezellige en toekomstbestendige leefomgeving.

We maken gebruik van ‘verlangenverstrengeling‘ waarbij we ondernemers, overheden onderwijs en bewoners allemaal meenemen in de transitie. Samen innoveren we jullie buurt waarbij de focus ligt op de wateropgave en hittestress. Aan het eind ligt er een klimaatbestendig plan voor de buurt waarbij duidelijk is hoe deze transitie moet worden gefinancierd en uitgevoerd kan worden.

Organiseer een interactieve workshop, met verschillende stakeholders, waar het mogelijk is om alle voor- en tegen argumenten te bespreken

 

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen. Gratis gesprek aanvragen.

Geef mij die tips

You Might Also Like