lekker eten uit de stad

Stadslandbouw is in opkomst: mensen in de stad die zelf voedsel produceren. Vooral om bewust te worden van wat we eten. De bron van ons voedsel is ver van ons af komen te staan. Bovendien is de smaak van eigen groente beter. Ook zonder sausje kun je die lekker eten.

stadslandbouw

Stadslandbouw gaat over het produceren van groente en fruit in en rond de stad, voor de mensen die daar wonen. Het in contact brengen van stadsbewoners met de boeren uit de omgeving hoort er ook bij, evenals de verwerking en verspreiding van het voedsel. Vrijwilligers doen het maar professionals ook.

Waarom?

Iedereen in de stad kan landbouw bedrijven, in parken, op een braakliggend stuk grond, op balkons en zelfs op daken. Stadslandbouw maakt dat bewoners weer zien hoe voedsel tot stand komt. Door de voedselschandalen in het nieuwswillen mensen weten waar hun eten vandaan komt en ook het gezicht van de boer weer leren kennen.

Besef

De afstand tussen de voedselproducent en consument is met de jaren steeds groter geworden. Groenten groeien niet meer in eigen omgeving en liggen steeds vaker in bewerkte vorm in de winkel. We herkennen groente in originele vorm soms nauwelijks meer. Vanuit de hele wereld worden ze het hele jaar door aangevoerd waardoor het besef verdwijnt dat ze bij een bepaald seizoen horen. We kunnen nu het hele jaar door verse groente eten maar toch doen we dat vaak niet. Is het door de vanzelfsprekende beschikbaarheid dat het niet de waardering krijgt die het verdient?

Uit eigen stad

Stadslandbouw kan de waardering voor vers voedsel terug brengen. Ook voor de boer die onder druk van voedingsindustrie in korte tijd veel voedsel moet produceren. een bezoek aan een boerderij kan daarbij helpen en daarom stimuleerd de gemeente Amsterdam dat kinderen les krijgen op de boerderij. Ook wil ze de verkoop van landbouwproducten uit de omgeving van de stad bevorderen en bewoners aanmoedigen zelf groente te verbouwen.

Over Voedsel Verbindt

Ons voedselsysteem staat onder druk door klimaatverandering, het huidige consumptiepatroon, het afnemende aantal personen dat wil werken in de voedselproductie en de afstand tussen consument en producent. Een omslag in het voedselsysteem is daarom noodzakelijk. En samenwerken op baanbrekende initiatieven en projecten is nodig om dit te bereiken.

Voedsel Verbindt werkt aan een duurzaam, gezond en circulair voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en scholen biedt onder meer een inspirerend overzicht van relevante ontwikkelingen, projecten en partijen.

Ik wil graag Voedsel Verbindt introduceren aan het netwerk om het netwerk te verbinden en haakjes vinden om samen kennis te delen of aan de slag te gaan. Daarom nodigen wij u graag uit. Voedsel Verbindt biedt overzicht, agendeert, activeert, faciliteert en verbindt. Dit is goed voor het klimaat, het landschap, onze economie én de gezondheid van alle inwoners in onze regio.

extra leuk

Door zelf landbouw te bedrijven zie je weer hoe gewassen groeien en ons voedsel ontstaat. Ook kun je het gewas de tijd gunnen om te laten rijpen. In kassen moet dat opgejaagd worden waardoor het teveel water bevat en aan smaak verliest. In eigen buurt groente verbouwen , samen in de moestuin werken en kennis delen zijn uitstekende bouwstenen voor een betere buurt. Stadslandbouw heeft onze samenleving veel te bieden.

Echte winst

Het is eigenlijk te gek dat we zo gewend zijn aan bewerkt voedsel dat we groente die op het veld staat niet meer als zodanig herkennen. Stadslandbouw kan niet alle monden in de stad voeden maar ons wel terug brengen bij de bron van ons voedsel. De echte winst van stadslandbouw is misschien wel de smaak van eigen groente. Die heeft tijd gehad om te groeien en is zonder sausje ook lekker. Dat moet je toch meegemaakt hebben, al is het alleen maar tijdens de school les, want de herinnering aan lekker eten duurt een heel leven lang.

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like