Hello-Goodbye Wormenhotel A201

En dan is het tijd om mijn initiatief van 2014 door te geven! Vanochtend stonden we allen op 1,5 meter rondom het wormenhotel A201 om de overdracht te organiseren. Niemand wilde mijn rol van wormenhotelier over nemen, maar aan het eind van de rit hebben we toch de taken kunnen verdelen onder de compostdonoren. Dat is toch een mooi resultaat. Zo kan ik met een gerust hart Wormenhotel A201 achter laten en mijn nieuwe toekomst opbouwen in Zuid-Limburg.

op 1,5 meter

hoe is het begonnen?

De gemeente Amsterdam startte in 2014 met het ondersteunen van de komst van wormenhotels in verschillende stadsdelen. Wormenhotels zijn bakken met daarin zo’n 1000 tijgerwormen die groente- en fruit (GF-)resten van bewoners omzetten in compost. Ze werden al snel een vertrouwd straatbeeld in Amsterdam. Groepen van buurtbewoners (bewonersgroepen) gebruiken en beheren de hotels onder leiding van een initiatiefnemende inwoner: een wormenhotelier. Dat dit initiatief niet onopgemerkt is gebleven, blijkt onder andere uit het feit dat op 10 oktober het wormenhotelproject de derde plaats kreeg in de “Duurzame 100 van 2019” van dagblad Trouw.

de compostdonoren van Wormenhotel A201 op de Venetie-straat

Worms R Us

De afgelopen jaren groeiden de wormenhotels uit tot een stadsbreed project. Het idee om mensen de mogelijkheid te geven om GF-afval ( groente & Fruit) te scheiden met behulp van wormenhotels is ook buiten Amsterdam opgemerkt, zowel door de media als door andere gemeenten. Ook is er inmiddels een wachtlijst voor inwoners die een wormenhotel willen.

wormen verbinden

De doelstelling van het project wormenhotels is om de mensen die graag GF-resten willen scheiden, maar die mogelijkheid nog niet hebben, de mogelijkheid lokaal te geven. Dit levert veel sociale duurzaamheid en bewustwording op. Bovendien wordt het thema voedselverspilling concreet aangepakt; afval wordt grondstof

de resultaten

Ongeveer 1275 huishoudens kregen de mogelijkheid om GF-resten te scheiden door lokaal te composteren via wormenhotels. Zij zijn erg enthousiast over het concept wormenhotels en over de geboden ondersteuning door de gemeente Amsterdam en haar partners. Ook de inwoners die niet deelnemen aan wormenhotels zijn overwegend positief. Veel inwoners zijn geïnteresseerd in het concept en de hoeveelheid klachten over stankoverlast bleek mee te vallen, maar uitgerekend ons hotel moest verhuizen vanwege stankoverlast 🙁 

 

en hoe gaat het nu verder?

De wormenhotels hebben veel positieve maatschappelijke effecten, maar zijn in deze vorm geen directe oplossing voor de opgave om GF-resten in heel Amsterdam te scheiden. Een wormenhotel is een lokaal concept om GF-resten te scheiden. Daarmee heeft elk wormenhotel op lokaal niveau positief effect op het afvalscheidingspercentage. De bijdrage aan het afvalscheidingspercentage op het niveau van de stad is beperkt. De wormenhotels zijn in deze vorm geen directe oplossing voor de opgave om GF-resten in heel Amsterdam te scheiden. Een veelvoud aan wormenhotels zou in theorie een oplossing kunnen zijn, maar in de praktijk denken betrokkenen dat dit concept niet past bij elke Amsterdammer, aangezien het veel tijd en energie vraagt. De wormenhotels hebben op meerdere gebieden positieve maatschappelijke effecten:

kort samengevat:

  1. De wormenhotels vragen op een positieve manier aandacht voor circulaire afvalstromen en een duurzaam leven.
  2. Deelnemers van wormenhotels voelen meer sociale cohesie in hun buurt.
  3. De wormenhotels dragen bij aan de lokale werkgelegenheid, ook voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  4. Met de wormenhotels kan gemeente Amsterdam vertrouwen (terug)winnen met betrekking tot het scheiden van GF-scheiden
het wormenhotel levert altijd meerwaarde op. Vandaag scoorde ik eierdozen voor de Nuts-natuurclub om zaadbommen in te bewaren.

is er nog toekomst voor de wormenhotels?

Er is een onderzoeksrapport van Hiemstra & de Vries. verschenen. Dit zijn de mogelijke ontwikkelrichtingen:

  1. Wormenhotels maximaal ondersteunen vanuit de huidige rolverdeling;
  2. Wormenhotels nog meer positioneren als buurtinitiatief;
  3. Wormenhotels laten exploiteren door de markt;
  4. Wormenhotels actief inzetten als instrument om de afvalscheidingsdoelstelling te realiseren;
  5. Wormenhotels stapsgewijs afbouwen.

Bekijk hier het hele document. Er is zeker toekomst voor de wormenhotels, maar het opnieuw inzamelen van GFT in een ondergrondse container kan zeker roet in het eten gaan gooien 🙁

Wytske is nieuw en is contactpersoon naar de gemeente Amsterdam

mooi was die tijd

het was mij een genoegen om met alle (70?) compostdonoren van het Wormenhotel A201 samen te werken. Met speciale dank aan Surdar Truyens die mij altijd ondersteunde bij al mijn lastige vragen om mijn rol als wormenhotelier uit te voeren. Het ga jullie goed.

p.s. Nog even voor de duidelijkheid, niet alles kan in een wormenhotel.check hier de lijst!

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

 

 

You Might Also Like