groen, groener groenst

Als je de kans krijgt om stappen te zetten om je omgeving te verduurzamen, dan moet je die kans zeker niet voorbij laten gaan. Ik heb gemerkt nu we verhuist zijn naar een vrijstaande woning in Geleen, dat het een stuk makkelijker geworden is. Een VVE in een stad is een lastige constructie waarbij lang niet iedereen op 1 lijn zit. Als de overheid hier niet stimuleert dan ben je de sjaak. Daarom gaat de transitie ook met horten en stoten. Grijp je kans als je die krijgt want het is 2 voor 12 voor moeder aarde en de mensheid!

Voor veel soorten planten en dieren wordt de noodzaak om zich binnen dat stedelijk gebied te handhaven steeds sterker. Dit vraagt om een nieuwe, meer natuurlijke stad waarin de voorzieningen voor mens en natuur beter in balans zijn. Hier in Geleen aan Debijestraat 3 maken we samen met Solar Sedum een natuur-inclusief dak waarbij wij zelf maar ook de natuur veel profijt heeft.Met de juiste beplanting wordt de leefomgeving van specifieke diersoorten en daarmee ook die van andere nuttige beestjes versterkt. De vegetatie is zo gekozen dat het dak gedurende een groot deel van het jaar in bloei staat. De continue aanwezige nectar vormt een rijke voedingsbodem voor verschillende soorten bijen en andere insecten.

De grootste bedreiging voor onze planeet is de overtuiging dat iemand anders haar zal redden

Robert Swan

De natuur heeft de mensheid niet nodig. Wij hebben de natuur nodig!

Natuur-inclusief bouwen is de beste manier om mee te bewegen met de gevolgen van klimaatverandering. Er is een enorme natuurlijke dynamiek gaande. Wij moeten meeveranderen als we als mens niet willen uitsterven op deze aarde.

een koel huis creeer je je door bomen op je erf te planten en een groen dak aanleggen. Airco’s zijn NIET de oplossing en zorgen voor nog meer klimaatverandering

Oplossingen vanuit de natuur

In de afgelopen honderd jaar is de soortenrijkdom gehalveerd. Het klimaat verandert merkbaar. In ons land leidt dat onder meer tot hittestress, wateroverlast en perioden met droogte. Vanuit de bouwwereld bouw wordt hierop gereageerd. door steeds meer technieken en installaties toe te passen. De oplossingen vanuit de natuur zijn echter de beste!

Een groen dak draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de omgeving.De stad is een dynamisch en divers leefgebied, niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. De noodzaak om natuur een volwaardige plaats te geven in het geheel van stedelijke functies is groter dan ooit. Door de toenemende verstedelijking woont een steeds groter deel van de bevolking in een steeds uitgebreider stedelijk gebied.

Energievoorziening

In de bouwwereld is er een enorme focus op het thema energie. “Als je bedenkt dat de zon duizenden keren meer energie naar de aarde stuurt dan de mensheid gebruikt, kan dat niet het grootste probleem zijn. Energetisch is de aarde een open systeem dat continu nieuwe input krijgt. Voor materialen is de aarde een gesloten kringloop. Onze grondstoffen raken ooit op. Het gebruik van materialen moet daarom veel meer aandacht krijgen. Cruciale bouwstenen voor een gezonde leefomgeving zijn klimaat en biodiversiteit.

denk in ecosystemen. Zo kan een waterbak water tijdelijk bergen en weer terug geven aan de tuin. Zo hoef je in droge periodes je tuin geen water te geven.

Profiteer van de natuur

Ik zoekt naar manieren om van de natuur te profiteren. “In de gebouwde omgeving moeten we mee veranderen en daarvoor moeten we leren kijken door een andere bril. De bouw en de natuur hoeft niet elkaars tegenpolen te zijn. Overal liggen kansen. Eenvoudige ingrepen zijn bloemrijke bermen, groene daken en nestkastjes in gevels.

Een systeem om water op daken te bergen wordt vaak in combinatie met een groendak aangebracht. Dit betekent dat er onder de normale groenopbouw met retentiekratten een “bak” gecreëerd wordt waar het water in opgevangen kan worden. Het waterpeil op het dak kan bijvoorbeeld gereguleerd worden met computergestuurde hemelwaterafvoeren.
Het groen zorgt er sowieso voor dat het water vertraagd afgegeven wordt en daarnaast is het ook goed voor de beplanting. Het opgeslagen water verdampt en voorziet het groen van vocht in tijden van droogte. Bovendien heeft de combinatie groen/blauw een nog sterker effect tegen de hittestress in stedelijk gebied. Uiteraard is niet ieder dak vanzelfsprekend geschikt voor waterretentie. Sterkte en stijfheid van de draagconstructie moet onderzocht worden bij bestaande bouw of ingecalculeerd worden bij nieuwbouw.

zet de eerste stap in de vergroening

Op het schaalniveau van wijken en steden gaat het om goed ontworpen en ingerichte groenstructuren. “Waarom worden nieuwbouwwoningen opgeleverd met wit zand in de tuin? Dat is een uitnodiging voor terrasverharding. Je kunt de woning beter opleveren met 80 cm teelaarde. Dat maakt het aanleggen van groen makkelijker en het aanleggen van terrasverharding juist lastiger. Probleem is, dat we niet gewend zijn aan een beetje rommel. Dat levert spanning op.”

bomen geven schaduw en zorgen voor een koel en comfortable huis. Bovendien zorgen de bomen voor CO2 opname en help je de klimaatverandering te voorkomen. Bomen en struiken zorgen ook weer voor een goede bomenstructuur. Zo doen je planten in de tuin het ook weer goed en stimuleer je het insectenleven. Hier pluk ij dan weer de vruchten van

Bomen verrichten wonderen


Bomen zijn in een gezonde leefomgeving onmisbaar. Eén boom zorgt voor evenveel verkoeling als tien airco’s. Daarnaast is een boom de woning voor honderden insectensoorten, een buffer van water, een filter van fijnstof en een producent van zuurstof. En in sociaal opzicht is een goeie boom een speelgelegenheid voor kinderen en een landmark die de leefomgeving herkenning geeft. Een loofboom kan perfect zijn om hittestress in huis tegen te gaan: de zomerzon wordt tegengehouden, terwijl de winterzon vrolijk naar binnen schijnt omdat de boom dan zijn blaadjes kwijt is. Het is een perfect systeem om de temperatuur in huis te regelen.

De stad groeit letterlijk uit zijn voegen. De meeste groene initiatieven komen niet van de grond, doordat er geen ruimte meer is in de stad. Dat moet anders. Of het water op, óf de lucht in! Op de grond is weinig ruimte meer, maar er is nog genoeg ruimte op het dak en de muren om ‘verticaal groen‘ aan te leggen. Door een nieuwe stadslaag te maken voor multifunctioneel gebruikopvang van regenwaterenergie opwekken en groenvoorzieningen voor bewoners. Zo zorgen we voor een stad met meer ruimte en biodiversiteit.

Gebouwde omgeving verweven met natuur

Te lang hebben ecologen en bouwers met hun rug naar elkaar toe gestaan. Dan verdwijnt natuur waar gebouwen verschijnen. Bij natuurinclusief bouwen gaat het erom de gebouwde omgeving en de natuur te verweven.

Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: minder kou en tochtlagere energiekosten en minder CO2-uitstoot. Maar liefst 3 van de 4 woningen in Nederland hebben al een goede isolatie. Door de woning goed te isoleren gaat er geen kostbare warmte van binnen naar buiten verloren. Goede isolatie verhoogt het comfort van de woning. Beperking van het warmteverlies is een belangrijke stap naar een energiezuinige woning. Hoe meer warmte er binnen blijft, hoe minder energie er verbruikt wordt!

Groen in de tuin is veel meer dan decoratie

Samen kunnen we bouwen aan een betere wereld. Consumenten zien groen vaak als extra kostenpost, maar we hebben dat groen nodig. Zeker met alle uitdagingen waar we voor staan zoals de klimaat en stikstofcrisis.

Een voor planten en dieren waardevolle omgeving is vooral een groene omgeving. Groen is belangrijk voor biodiversiteit. De planten die in een groene gevel verwerkt zitten bevorderen de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten.We zorgen voor zo weinig mogelijk bestrating en zoveel mogelijk groen. Zo creeer je een fijne plek voor je zelf, maar ook voor de biodiversiteit is het een oase.

creeer je levende tuin

Mijn eigen tuin is heel groen tuin en die laat ik fungeren als een ecologisch systeem. De takjes en blaadjes die in de tuin liggen haalt ik niet weg. Deze zorgen voor een levendige bodem met micro organismen. Ook heb ik verschillende soorten beplanting aangebracht om een verscheidenheid aan leefplekjes te creëren voor insecten. “Ik heb een hoekje in de tuin waar ik onkruid laat groeien en dat is de plek waar al heel vroeg in het voorjaar iets te doen is.”

we hebben onze overhoek laten verwilderen tot een bostuin. Hier is het een eldorado voor insecten en boedmdieren. Vogels komen hier ook op af. Verder kweek ik hier mijn eetbare paddestoelen op boomstammen.

onderhoudsarm


Tuinieren is iets wat rust geeft. Het hoeft ook niet zoveel tijd te vergen als mensen wel eens denken. Zeker niet als je er voor kiest om de tuin niet al te aangeharkt uit te laten zien. “Mensen denken vaak ik wil een onderhoudsvriendelijke tuin en dan grijpen ze snel naar schuttingen en dode materialen. Maar als mensen kiezen voor veel groen en dat een beetje zijn gang laat gaan dan komt er niet zoveel onderhoud bij kijken. Het is een misvatting dat een groene tuin veel tijd vergt. Het kan wel, maar het hoeft echt niet.”

De levende tuin is een tuin die aan alle kanten en overal leeft. Je kunt er van genieten en je kunt er zelfs van eten. Ook vlinders, eekhoorns, vleermuizen & egels vinden hier hun voedsel. Door meer groen help je vogels, bijen en vlinders en wordt je tuin een levende tuin

Tuin bij nieuwbouwhuis


Bewoners van een nieuwbouwhuis hebben nog een extra uitdaging als het om de tuin gaat. De bodem is vaak heel erg verdicht, mede omdat zware machines over de tuingrond rijden tijdens de bouw en de grond daardoor dichtslaat. Dit betekent dat er bij (veel) regen het water moeilijk wegvloeit en de grond enige tijd drassig blijft. Dat is slecht voor de planten die niet zullen groeien en uiteindelijk dood zullen gaan. Zo’n storende laag moet je zien te doorbreken en als je dan investeert in een gezonde bodem met veel leven en micro organismen leg je de basis voor een groen paradijs waar je gelukkig wordt en je planten ook.

Bomen geven schaduw en koeltje . Daarom besparen we veel energie en CO2 uitstoot. De natuur heeft de oplossing al in huis 🙂

Waar beginnen?


Investeer in een goede bodem, zodat bomen, planten en struiken alle ruimte krijgen om tot ontwikkeling te komen. Het kan ook slim zijn om de grond eerst goed te onderzoeken door een monster te nemen met een grondboor. Een laagje goede grond eroverheen kan niet voldoende zijn. “Een boom gaat het niet redden als de grond op bijvoorbeeld 50 centimeter diepte moeilijk water doorlaat.”

bij mijn wandelingen in de natuur oogst ik ook zaden uit de natuur en die verspreid ik weer op het dak en in de tuin. Hier zie je de eerste resultaten al verschijnen. Blaas silene in volle bloei op ons sedumdak

Wat levert het op?


Een goede bodem is ook belangrijk om te voorkomen dat ujeoverlast hebt van water na een flinke regenbui. Het draagt bij aan het tot bloei komen van alles wat jij in de tuin laat groeien. Groen is bovendien meer dan decoratie. Het geeft een impuls aan de biodiversiteit in je tuin. Groen kan zorgen voor verkoeling en het neemt vocht op. “Een groene leefomgeving is goed voor de hele samenleving. Planten, bloemen en bomen in de buurt zorgen ervoor dat mensen zich gelukkiger, gezonder en veiliger voelen. In tijden van klimaatverandering is meer groen ook de oplossing om steden koel te houden en overvloedig hemelwater af te voeren.”

het substraat van het sedumdak bestaat uit puin brokken uit de bouw. Deze ondergrond is zeer geschikt voor een sedumdak, Doordat het substraat niet rijk is aan voedingsstoffen krijgen zaailingen van bomen en andere woekeraars geen kans om te gaan groeien op je dak. Het is in feite een alpine bergweide.

Word toekomstbehendig en creëer een groene omgeving

Ben je geïnspireerd om je omgeving te innoveren met groen, dan ben jij bij mij aan het juiste adres. Ik kom ik graag langs voor een gratis gesprek

PS. Wil je eerst kennismaken met mijn manier van werken? Download dan mijn gratis tips. Daarmee kun je alvast zelf aan de slag.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

 

You Might Also Like