Een groene tuin levert veel meer op dan je denkt

Inwoners in het bezit van een koopwoning in Limburg kunnen gebruik maken van de subsidieregelingWaterklaar‘ voor het afkoppelen van regenwater. Want als je regenwater afvangt in je eigen tuin lever je een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast. Zo help je niet alleen aan om de problemen van klimaatverandering te voorkomen, maar creëer je ook nog een fijne groene ( eetbare-) leefomgeving voor je zelf en de planten en dieren.

Samen met Marc Strookman, Beleidsadviseur stedelijk water en klimaatadaptatie at Gemeente Sittard-Geleen lopen we onze tuin in die met subsidie van de gemeente Sittard-Geleen “#Waterklaar” is gemaakt. We nemen een promotiefilmpje op om zoveel mogelijk tuineigenaren in Limburg te enthousiasmeren, stimuleren en motiveren om hun versteende tuin als een spons in te richten volgens de waterklaar-methode
Op deze kaart zie je de stroombanen van het water. Hierop kun je zie via welke wegen het water stroomt. Op vier plekken komt het water voornamelijk de tuin in. Dat is gaaf om zo veel ellende te kunnen voorkomen. De kunst is om iedereen bewust te maken van de problemen, maar dat de oplossing vaak ook simpel is, door de stenen uit je tuin te halen en je tuin als een groene spons in te richten

Meer kans op overstroming in Limburg door klimaatverandering

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: zware regenbuien of juist langere perioden van hitte. Die uitzonderlijke hitte en langere perioden van droogte zorgen voor watertekorten. Omgekeerd zorgen zware regenbuien, toenmende bebouwing en verharding van tuinen er voor dat riolen het regenwater niet meer kunnen verwerken. Limburgse waterorganisaties en gemeenten nemen al maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaren. Maar meer dan 50% van de verharding ligt op particuliere grond. We moeten dus allemaal iets doen! Wat kun jij doen?

Onze garage liep in 2020 onder water. Dat kwam doordat de riolering het niet meer aan kon in de wijk en al het water bij ons in de garage via de riolering terug stortte. Ook liep het water van de straat bij ons de garage in. Tot grote ergernis kwam het water bij de buren die hoger liggen ook bij ons terecht en liep onze tuin helemaal onder. Door klimaatverandering wordt het natter, warmer en soms ook een tijdlang droog. In Nederland neemt het aantal piekbuien (60 tot 120 mm) en de intensiteit ervan toe. Ons rioolstelsel is op deze extremen niet berekend. Het resultaat is overlast, zoals we de watersnood van Limburg afgelopen jaar hebben meegemaakt in Zuid Limburg. Zowel overlast als droogte leiden ook tot schade aan de funderingen van gebouwen. Deze aanwezigheid van groen is sterk gekoppeld aan een betere waterbalans in de bebouwde omgeving.
  • Dakgroen verwerkt 50 tot 70 % van het hemelwater, afhankelijk van het type groendak
  • de afstroom van hemelwater vanuit een groene tuin bedraagt slechts 5%
  • In de versteende stad loopt 55 % van het hemelwater rechtstreeks naar het riool
  • op een parkeerplaats loopt het percentage afstroom op tot 98 %
Als je alle bestaande platte daken in Nederland bij elkaar op zou tellen, kom je uit op een gebied van 400 km. Dat zijn zo’n 60.000 voetbalvelden die nog vergroend kunnen worden . Slechts 1 % is maar groen. Er ligt dus nog een enorm potentieel

maak je tuin Waterklaar

Met simpele maatregelen verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond in de tuin. Dit kun je doen door het afkoppelen van je regenpijp van het riool en het opvangen van regenwater in je eigen tuin. Zo voorkom je dat het riool overbelast raakt. Laat het regenwater wegzakken in de grond en bewaar het in de tuin voor later. Besproei de tuin tijdens de droge perioden met het eigen opgevangen regenwater. Op de website van Waterklaar zijn diverse mogelijkheden te vinden om de tuin Waterklaar te maken. Dat zorgt voor een mooie groene biodiverse tuin.

lekker koel tijdens hete zomerdagen

Een groene tuin is ook nog eens ideaal voor verkoeling. In de zomer houdt steen namelijk veel warmte vast. Tijdens een hete zomerdag kan het in stedelijk gebied juist daardoor wel 8 graden warmer worden. Bomen en planten zorgen voor verkoeling door verdamping en het bieden van schaduw. De gevoelstemperatuur is daardoor aanzienlijk lager. Raadpleeg ook eens de klimaatkaart . om te zien hoe het zit met de wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving.

Door open voegen kan het regenwater infiltreren in de bodem. Via de voegen kan hemelwater in de bodem infiltreren. Afschot leidt water naar de borders voor verwerking en dus niet de tuin uit.

Biodiversiteit in je eigen tuin

Groene tuinen zijn niet alleen beter voor het klimaat. Een groene tuin draagt ook bij aan de biodiversiteit, de hoeveelheid en de soorten van insecten en planten. Biodiversiteit is van groot belang om de natuur haar werk te laten doen, zorgt voor schone lucht en voor een gezonde bodem. Door een variatie aan groen, krijgen vlinders, bijen en andere insecten een gebied met voldoende voedsel. Juist in de tuin, want de niet -bebouwde omgeving heeft de laatste jaren behoorlijk ruimte moeten inleveren.

Hemelwater is prima voor plantengroei. Het is in voldoende mate beschikbaar maar niet altijd op het juiste moment. reservoirs voor tijdelijk opslag zoals een regenton of zelfs in tanks over de grond kunnen een oplossing bieden . Dit voorkomt dat in bepaalde perioden teveel hemelwater wordt afgevoerd naar riool en open water terwijl in een volgende periode van droogte de planten juist om water vragen. Gebruik kan worden gemaakt van hoogteverschillen om het water passief van de ene naar de andere plek te laten stromen. Wadi’s en geultjes kunnen de afstroom geleiden en tevens dienen als groeiplaats voor planten

Een duurzame en gezonde leefomgeving

Onderzoeken wijzen uit dat de natuur een positief effect heeft op onze gezondheid. Een groene omgeving verminderd stress, bevordert de cocentratie en verkleint de kans op ziektes. Mensen die in een groene buurt wonen of werken of veel buiten zijn, voelen zich volgens onderzoek gezonder en bezoeken minder de huisarts.

Toepassing van harde materialen vergroot de afstroom van hemelwater richting riolering en oppervlaktewater. De capaciteit van het rioleringsstelsel is niet berekend op de verwerking van veel hemelwater bij plensbuien. Onder invloed van klimaatveranderingen neemt het aantal plensbuien toe. Het resultaat is een snelle toevoer van ongezuiverd hemelwater naar open water en de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Handen uit de mouwen

Een mooie groene tuin ligt binnen handbereik. Door het opvangen van regenwater in je tuin, help je droogte en wateroverlast te voorkomen. Creëer een groene tuin en draag bij aan de biodiversiteit in je omgeving. Maak gebruik van de subsidieregeling voor het afkoppelen van de regenpijp en het opvangen van regenwater in de tuin. Ga aan de slag! Geïnteresseerden kunnen via Waterklaar contact opnemen met hun eigen gemeente voor advies over de mogelijkheden en de hoogte van de subsidie. Bekijk welke regeling per gemeente geldt.

In veel gemeenten is het beleid om hemelwater af te koppelen ter voorkoming van wateroverlast. denk hierbij ook aan de toepassing van dak en gevelgroen.

een groene omgevig verhoogte de woningwaarde

  • De prijs van een woning stijgt met 10% als de woning in het groen ( park/ plantsoen) ligt
  • de prijs van een woning stijgt met 4% bij een afstand tot het groen van maximaal 100 meter
  • De prijs van een appartement in stedelijk gebied stijgt met €169, per vierkante meter in aanwezigheid van een tuin
  • de woningwaarde stijgt met 1% in aanwezigheid van een kwalitatief goede boom in de voortuin.Marc Strookman laat je me zien met Smart-Data hoe je wateroverlast kunt voorspellen, en er ook iets aan kunt gaan doen. Op dit kaartje is het water op straat te zien bij een bui die 1x in de 100 jaar valt (gemiddeld gezien). Een zware bui van bijna 60 mm in twee uur.
Voor op straat in de lichte kleur is de waterdiepte ca. 4 cm. De iets donkere tint is ca. 8 cm. Dat valt dus op zich redelijk mee, maar het is wel net genoeg om het bij jou naar de garage te laten lopen. Je ziet wel dat het water in de garage loopt en ook aan de achterkant bij het raam, kun je zien dat daar een waterophoping kan plaats vinden op het kaartje.
 

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like