Een groen dak geeft de stad natuurkracht.

Een groen dak draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de omgeving.De stad is een dynamisch en divers leefgebied, niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. De noodzaak om natuur een volwaardige plaats te geven in het geheel van stedelijke functies is groter dan ooit. Door de toenemende verstedelijking woont een steeds groter deel van de bevolking in een steeds uitgebreider stedelijk gebied.

het substraat wordt op de drainagelaag gebracht

de levende stad

Voor veel soorten planten en dieren wordt de noodzaak om zich binnen dat stedelijk gebied te handhaven steeds sterker. Dit vraagt om een nieuwe, meer natuurlijke stad waarin de voorzieningen voor mens en natuur beter in balans zijn. Hier in Geleen aan Debijestraat 3 maken we samen met Solar Sedum een natuur-inclusief dak waarbij wij zelf maar ook de natuur veel profijt heeft.Met de juiste beplanting wordt de leefomgeving van specifieke diersoorten en daarmee ook die van andere nuttige beestjes versterkt. De vegetatie is zo gekozen dat het dak gedurende een groot deel van het jaar in bloei staat. De continue aanwezige nectar vormt een rijke voedingsbodem voor verschillende soorten bijen en andere insecten.

Zo zag het dak er uit! Het was een grote grindwoestijn!

Platte daken zijn vaak dorre grind of bitumenwoestijnen. Maar het kan ook anders! Het is relatief gemakkelijk om het dak om te vormen tot een groene oase. Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende typen groene daken ontwikkeld en getest, de technologie is bekend en er ontstaan zelden nog problemen zoals lekkage of het niet aanslaan van de vegetatie

de opbouw van het dak

Er zijn veel verschillende typen groene daken: dikke, dunne dak pakketten, voorzien van natuurlijke grond of substraten, of al of niet voorzien van een automatisch bevloeiingssysteem en beplant met verschillende soorten groepen en zelfs struiken en bomen. Voor dat laatste is plaatselijk wel een dikker grondpakket of een aparte, hogere bak noodzakelijk en een onder constructie die dit gewicht aan kan. Vrijwel alle groene daken zijn vanaf het constructieve dak opgebouwd in de volgende lagen:

 • een waterdichte laag
 • een drainagelaag
 • het grond- of substraatpakket, eventueel voorzien van een bevloeiingssysteem
 • de beplanting

De precieze grond- of substraatsoort, de pakketdikte en beplantingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de constructieve mogelijkheden, het budget, het lokale klimaat en de gewenste biotoop. Solar Sedem kiest voor hergebruik van bouwpuin. Dit lijkt in eerste instantie op een bruin dak, maar doordat er planten aan toe worden gevoegd is het een groendak.

een groendak van een huis in Noorwegen. In dit land is groen de standaard

wilde bloemenweides

Wildebloemenweides op een dak kunnen een geweldige manier zijn om een soortenrijke omgeving te creëren. De groene daken worden overal ter wereld steeds populairder en het concept wordt zowel op grote als kleine gebouwen toegepast. Zo’n wilde bloemendak zorgt voor habitat vol biodiversiteit, een toevluchtsoord voor allerlei dieren, terwijl conventionele daken bijna niets doen voor dierenleven en milieu. Dankzij een groen dak kan een gebouw beter voldoen aan bepaalde milieuvoorschriften. Ook verzacht en camoufleert het de visuele impact van een gebouw. Een groen dak is zeker bij kleine objecten in de achtertuin zoals een schuurtje eenvoudig aan te leggen.

meerwaarde met groen
Mercator Plaza, Amsterdam (VerhoevenCS Architecture + Urbanisme)

polderdak

Begroiede daken kunnen een belangrijke rol spelen als oases waar planten en dieren (vooral vogels en insecten) zich thuisvoelen. Inmiddels zijn er vele varianten ontwikkeld met elk hun specifieke kwaliteiten. In Wageningen wordt geexperimenteerd met een groen-blauwe variant, waarbij waterinfiltratie naast ecologische waarden een rol speelt. Er is een dak pakket van meer dan 10 cm aangebracht, dat ruimte biedt voor grassen en grotere planten. Dit in tegenstelling tot veel groene daken met een relatief dunne substraatlaag met een sedumbegroeiing.

ons groene dak van Solar Sedum

sedumdak

Sedum kan goed tegen droogte, maar als het regent voert sedum het water snel af. Zo kan het dak droge periodes overleven, maar is minder nuttig als het gaat om het verkleinen van het toenemende wateroverlast ten gevolge van de klimaatverandering. Een begroeiing met veel grassen is veel is veel beter in staat om water vast te houden. Vandaar dat er op het dak van het Nederlandse Instituut van Ecologie ( NIOO-KNAW) geëxperimenteerd wordt met met een zogenaamd polderdak, een natte variant van het groene dak. Zo wordt gezocht naar een vegetatie die droogteperiodes overleeft en tegelijkertijd het water langer vasthoudt.

In het Deptford Creek gebied bij London is een braakliggende stukken grond met veel puin en steen het leefgebied geworden van verschillende zeldzame planten, insecten en vogels, waaronder de zwarte roodstaart. Bij de herontwikkeling en bebouwing zijn de daken bedekt met vermalen beton en losse stenen van de gesloopte gebouwen die er ooit stonden. De biotoop die ontstaat heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de oorspronkelijke ‘schrale’tereinen. De vegetatie is niet ingezaaid, maar heeft de daken langzamerhand veroverd. Inmiddels hebben meer dan honderd plantensoorten het dak gekoloniseerd. zijn er enkele zeldzame insectensoorten gevonden en heeft de zwarte roodstaart op de daken een nieuwe habitat gekregen.

bruine daken

Naast groene daken worden er tegenwoordig steeds vaker zogenaamde bruine daken aangelegd. Het principe en de constructieve opbouw is gelijk aan groene daken, maar de afwerking met grond en beplanting is anders. Het uitgangspunt bij bruine daken is het stimuleren van een biotoop zoals braakliggende grond, verlaten fabrieksterreinen of relatief droge spoorbeddingen en wegentaluds. Deze biotopen zijn geschikt voor bijzondere soorten die wel in de stad leven, maar die – door de aard van de soort gevraagde bodem – een beplantingsgesteldheid – vaak onder druk staan.

De grond staat onder grote druk in de stad zo ook langs de Wibautstraat in Amsterdam

Dergelijke vergeten stukjes stadsgrond wordt worden maar al te vaak ingezet voor nieuwbouw of siergroen. Door groene daken af te wisselen met bruine daken ontstaat er ook in het stedelijke dak landschap een variëteit aan soorten en dat komt de algemene biodiversiteit weer ten goede. Bruine daken zijn overigens zelden geheel bruin van kleur. Het gaat er juist om om een diversiteit aan te brengen. Elementen die kunnen worden aangebracht zijn onder meer: verschillende droge en / of arme grondsoorten zoals zand, grond, schrale grond etc, afgewisseld met bijvoorbeeld kleine water poeltjes, steen of puinhopen, kleine heuvels en een stronk dood hout. Bruine daken bieden ook veel mogelijkheden voor hergebruik van oude bouwmaterialen, spoorrails, puin, en gesnoeide takken. Het mag een rommelige indruk geven, als er maar over na is gedacht.Ik ga er vast wat dood hout op leggen en zeker ook leem voor de wilde bij.

Het substraat van ons dak bestaat uit verpulverde puinresten die weinig voedingsstoffen hebben voor de planten. Zo ontstaat een specifiek ecosysteem dat niet wordt gedomineerd door pioniers maar wel heel geschikt is voor de insecten en vogels.

hergebruik

De toegepaste plantensoorten zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaat. maar als de diversiteit hoog is, is het gegarandeerd dat er veel verschillende soorten insecten en dus insectenetende soorten voorkomen. Overigens kan ook bij het zaaien en planten worden gedacht aan ‘hergebruik’ door zaden te verzamelen op de restplekken en bruinevelden in de omgeving. Een bruin dak is waar het substraatoppervlak wordt overgelaten om zelf te vegeteren door de verspreiding van door de wind meegevoerd.

Het Solar Sedum -Team

Biodiverse daken en bruine daken zijn twee verschillende dingen

Biodiverse daken zijn waar tijdens de bouw zaad of planten in het substraat worden gebracht. Een bruin dak is waar het substraatoppervlak wordt overgelaten om zelf te vegeteren door de verspreiding van door de wind meegevoerd en vogelkalkzaad.. Bruine daken zijn de beste manier om precies de wilde stedelijke ruimtes na te bootsen die zich op de begane grond bevinden. Soortgelijke planten zullen het gebied koloniseren.

10 tips voor een groen dak

Een groen dak is ook een goed middel in het klimaatbestendig maken van je huis. Een groen dak met planten zorgt voor een betere opvang van het regenwater. Het houdt het water namelijk vast. Een deel van het water verdampt en een deel wordt vertraagd afgevoerd. Daarnaast isoleert een groen dak ook nog eens goed. Het is koeler in de zomer, en warmer in de winter. Je gaat dit merken in de stookkosten.

 1. Op elk gebouw kan een groen dak worden gemaakt, van een fietsenhok tot garage en de nieuwe uitbouw van een woning., zoalng het dak maar sterk genoeg is om het sybstraat met planten en vocht te dragen. Ons eigen groene dak kan in natte toestand een extra gewicht van 130 kg per vierkante meter dragen.
 2. Houd er bij het ontwerp van je groene dak rekening mee dat je erbij moet kunnen voor onderhoud. Denk ook na over hoe je voor voldoende water zorgt.
 3. Het allerbeste is dat het dak 100 % waterproof is. Bitumen alleen is niet voldoende. Materiaal als vijverfolie of professionele gelegde dak folie of een glasvezellaag is noodzakelijk
 4. Het substraat moet goed afwateren maar tegelijk vocht vasthouden. Een grondsoort met organisch materiaal is ideaal omdat het deze eigenschappen van nature heeft.
 5. De substraatlaag moet minimaal 100 mm zijn, tenzij je regelmatig en intensief water kunt geven.
 6. Een drainage-/ waterbufferlaag is handig om het water op een plat dak beter te verdelen. Op een schuin dak helpt zo’n laag, die als extra reservoir kan dienen.
 7. Sedum wordt al lange tijd gebruikt voor groene daken omdat deze plant zeer droogte tolerant is, maar je mist met een sedum mat de biodiversiteit van wilde bloemen.
 8. Om je wildebloemendak in de zomer gezond gezond, rijk aan soorten en mooi van kleur te houden, vooral tijdens een lange droogte periode , is een vorm van irrigatie aan te bevelen.
 9. Je wildebloemendak zal zonder verdere irrigatie kunnen overleven zodra de plantjes zijn aangeslagen, maar ze zullen wel sneller bruin worden als het lange tijd niet regent. Na een trim-/maaibeurt en een periode van vochtig weer zal de weide echter weer groen worden.
 10. Maaien of trimmen doe je als bij een gewone wildenbloemenweide, maar zorg wel dat je de daklagen niet beschadigt.
Het Solar Sedum Team staat voor biodiversiteit en toekomstbehendigheid

wordt een groene voortrekker

Ik denk graag met jou mee over het realiseren van een groen winkelcentrum, of duurzaam bedrijventerrein. Of het nu gaat over advies, financiering, ontwerp, pr/communicatie/educatie, uitvoering, aansturing of andere obstakels waar jij tegen aanloopt: Ik kan jou helpen om jouw idee uit te werken of aan te leggen.

You Might Also Like