een geschikte buurttuin in 7 stappen

Met een goed plan zijn er mogelijkheden om in de buurt te gaan tuinieren waarbij de gemeente er vanuit gaat dat de buurt de tuin onderhoud. Zo maak je de buurt eetbaar, insecten en bij-vriendelijk, klimaatbestendig en biodivers. Maar wat moet je doen om een gezamenlijke buurttuin te laten slagen?

  1. Doe het samen
    in een groepje kun je taken verdelen. Als iemand verhuist of afhaakt kun je samen weer een nieuwe deelnemer zoeken
  2. Heb je nog geen groepje? Praat dan met zoveel mensen over je idee om de buurt groener te maken. Vraag ze mee te doen en informeer ook welke ideeën zij hebben. Als meer mensen iets inbrengen wordt je plan krachtiger en creëer je draagvlak.
  3. Wil je een moestuin? Kijk dan of de plek geschikt is. De zon moet er schijnen en je moet er toezicht kunnen houden. Let ook of de bodem niet is vervuild. Op fabrieksterreinen, maar ook in oude stadswijken waar bedrijfjes met chemicaliën werkten is die kans aanwezig. Een bodemonderzoek kan dan nodig zijn.
  4. informeer wie de eigenaar is van de grond. Vaak is dat de gemeente, maar ook een woningbouw cooperatie of projectontwikkelaar kan de eigenaar zijn. Maak duidelijke afspraken en leg die vast in een overeenkomst. benoem iemand van de groep tot aanspreekpunt voor de eigenaar
  5. Maak onderling afspraken over het beheer van de tuinen leg dit goed vast. Stel een tuincommissie in of richt een vereniging op.
  6. kijk op de website van de gemeente. Die ondersteunt initiatieven van bewoners om de buurt groener te maken.(financieel) met een speciale regeling .

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like