Creëer natuurkracht om je heen

Het aantal met EM-technologie gebouwde woonhuizen groeit gestaag. Met de renovaties en verbouwingen daarbij opgeteld neemt het bouwen met EM een hele vlucht op dit moment. Zo ook hebben wij tijdens onze verbouwing van onze woning in Geleen EM-Keramiek in tierrafinoclay toegepast. Zodra je EM-keramiek toevoegt begint de antioxidatie kracht te werken. Tegelijkertijd wordt de werking van afbrekende micro organismen, die de kwaliteit van het materiaal verminderen, onderdrukt wat de duurzaamheid van het gebouw ten goede komt.

Bas en Mark Witte hebben ons huis een metamorfose gegeven waarbij het leemstuc een regulerende werking heeft op de luchtvochtigheid en een verhoogde comfort oplevert

EM-keramiek is door fermentatie met micro-organismen verkregen keramiek, anaeroob gebakken bij 700 graden Celcius gebakken waarna vermalen en gezeefd.

Agriton
het basisleem wordt aangebracht op het plafond. 1 gram EM keramiek wordt gemengd met 1 kg leem

Sick House syndrome

De oorzaken van symptomen die onder de verzamelnaam: “Sick House Syndrome” vallen zijn te wijten aan bouwmaterialen, verven en lijmen die formaldehyde en andere schadelijke stoffen bevatten. Als je EM hier aan toevoegt dan verdwijnt de typische geur van chemische stoffen, die je in een nieuwbouw huis vaak aantreft.

EM beton gaat meer dan 200 jaar mee, en als men het proces nog verder zou optimaliseren, kan het gemakkelijk 300 jaar worden. Dit resulteert in grote veranderingen in de stadsplanologie. Geen problemen meer met afval en waterzuivering en een aanzienlijke besparing op het vlak van financiering van woningen en openbare gebouwen.

Reruo Higa
Ik werk er hard aan om E.M. onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, omdat we ervan overtuigd ben dat E.M. echt een uitgelezen kans biedt om een substantiele bijdrage te leveren aan het gezonder maken van onze leefomgeving en onze voeding.

nog meer voordelen

EM-toepassingen in de bouw heeft nog meer voordelen. Schimmels en mijten kunnen niet gedijen in een EM-omgeving. Bovendien behoudt het gebouw langer zijn warmte. Dit alles creëert een atmosfeer van lichamelijk en geestelijk welzijn voor de bewoners.

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. Producten met EM van Prof. Higa zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels.

De E.M. Technologie werd ontwikkeld door de Japanse professor Reruo Higa als duurzaam alternatief voor landbouwchemicalien. Ruin 35 jaar later kent de technologie succes in meer dan 150 landen, en dat in een brede waaier van sectoren, zoals huishoudelijk gebruik, afvalverwerking, waterzuivering maar ook in de bouw.

Re-think: kies natuurproducten

stroom en energie besparen met EM

Voor Japan dat arm is aan natuurlijke hulpbronnen, is het heel belangrijk om energiebronnen te vinden die aardolie kunnen vervangen. Na het ongeval met de kernreactor in Fukushima is het ongetwijfeld nodig om de energiepolitiek die bijna hoofdzakelijk gebaseerd is op kernenergie te overwegen.

EM staat voor effectieve Micro-organismen en is het levenswerk van de Japanse Hoogleraar tuinbouwkundige Teruo Higa.

EM zelf kan geen energie opwekken, maar in combinatie met bestaande stroom opwekkingssystemen bij huishoudelijke elektrische apparaten is het mogelijk de energie efficiëntie sterk te verbeteren. Dat is mogelijk door de drie dimensionele frequenties van effectieve micro-organismen.

E.M. gebruikt in een afvalverbrandingsoven waarbij de temperatuur beduidend hoger is

efficienter energieverbruik

Mocht men bijvoorbeeld de verbrandingsovens in de afval verbrandingsparken en fabrieken met EM-Keramiek bouwen, dan zou de verbrandingscapaciteit en het rendement van warmteontwikkeling verhoogd worden. Er is zelfs al een rapport over een toepassing bij zonne-energie. Alleen al door het aanbrengen van EM keramiek op de 4 hoeken van zonnepanelen is er een rendementsverhoging van 10%. Als er een coating wordt aangebracht op de zonnecellen zelf, dan kan de energieprestatie met zelfs 30 tot 35% verhoogd worden.

Ook in een normaal huishouden zou het mogelijk zijn om 30 tot 35% stroom te besparen door het aanbrengen rond de stroomleidingen van een wateroplosbare verf waarin 3% keramiekpoeder wordt opgelost.

Overzicht van het trash-hotel.
Overzicht van het trash-hotel waarbij geen enkele grondstof verloren gaat

Technologische revolutie

We zijn nu in een tijdperk van de elektrische auto’s beland. Dar zijn echter een aantal problemen aan verbonden. Het gaat hier vooral om problemen met statische elektriciteit en elektromagnetische golven. De grootste hindernissen bij de ontwikkeling van elektrische auto’s zijn inderdaad de maatregelen tegen de elektrosmog. Bij gevoelige mensen treden vermoeidheidsverschijnselen op , enkel al door meerijden in een dergelijke auto. Aangezien de frequentie van EM de elektromagnetische golven volledig neutraliseren en ze in een gezonde vorm omzetten, is het mogelijk deze problemen moeiteloos op te lossen.

met de Milieuhelden op het dak van de bio-vergister van Meerlanden

leven met minimaal stroomverbruik

Tot nu toe werd het energievraagstuk enkel benaderd vanuit het aspect van besparing op stroom en energiegebruik. De hoogste vorm van energiebesparing is echter helemaal geen stroom nodig te hebben. Naarmate men EM inzet wordt het leven met een minimaal stroomverbruik mogelijk. In een normaal huishouden is de koelkast en de airco de grootste stroomverbruiker. Als we ons afvragen waarom een koelkast nodig is, luidt het antwoord; opdat voedingsmiddelen niet bederven. Met andere woorden, voeding en dranken worden gekoeld bewaard om oxidatie te vertragen. Testen hebben aangetoond; als men een karton langs de binnenkant met een EM verrijkte verf insmeert, voordat met daar bijvoorbeeld mandarijnen in legt, dan blijven deze zolang vers als men ze in een koelkast hadden bewaard. De effectieve micro-organismen van EM hebben immers een sterke antooxidatievewerking.

In de deelstaat Johor in Maleisië werd door het bedrijf Tanah Sutera Development in 2011 begonnen met het bouwen van een modelstad met de EM-technologie. In de eerste bouwfase werd er 125.900 m3 beton verwerkt met 1.133 ton EM.

modelstad in Maleisie

Het Internationale bouwbedrijf Tanah Sutera Development (Singapore) heeft zijn aandacht op deze voordelen van EM gericht en in een eigen beheer proeven gedaan. Hiervoor is een gebied van 487 ha ontwikkeld in de westelijke corridor van Johor Bahru City in Maleisie. Het gebied is voornamelijk verdeeld in twee regio’s, namelijk Taman Sutera en Taman Sutera Utama, en de stad is gebouwd met zijn huisvesting, school, ziekenhuis en commerciële voorzieningen.

E.M. Hotel op het eiland Okinawa in Japan

Het bedrijf had ook de resultaten van het Wellness-Centrum in Okinawa (Japan) onder de loep genomen. In deze modelstad werd tegelijkertijd een multifunctioneel waterrecyclagesysteem geinstaleerd. Dat is gebaseerd op het systeem van afvalwaterzuivering met EM in de stadsbibliotheek van Gushikawa in Okinawa. Daarnaast richten ze een volledig afval recyclagepark in zodat waterzuivering en het verbranden van afval overbodig worden.

Om de stad te verduurzamen, heeft Tanah Sutera Development het “5R”-principe opgesteld, met een concept waarbij de Groene Visie uitgaat van de samenleving als geheel ”. De 5R staat voor vijf woorden die beginnen met de letter “R”, namelijk:

  • Reduce
  • Reuse
  • Recycle
  • Rethink
  • Responsible
In een programma “circulair tuinieren leren kinderen te tuinieren zonder afval met E.M.

reduce

.
Verminderen ”betekent voedselverspilling verminderen en het gebruik van kunstmest, pesticiden enz. Verminderen of nog beter: vermijden.

met Bokashi (E.M.) worden alle voedselresten omgezet in mest voor de tuin

re-use

“Hergebruik” betekent het hergebruiken van bestaande technologieën en materialen.

met klei uit de grond, zoetstof en E.M. maken we kleiballen om de waterkwaliteit in de omgeving te verbeteren

recycle

“Recyclen” betekent afval recyclen tot bruikbare materialen.

afval bestaat niet meer. Alle voedselresten worden gerecycled

rethink

“Rethink” betekent dat we ons consumptiegedrag en oude gewoonten heroverwegen, waardoor we duurzame keuzes maken..

met bokashi ( E.M.) creëer je vruchtbare grond voor het kweken van gezonde groenten

responsible

“Verantwoordelijk” betekent dat een verantwoordelijk lid van de gemeenschap zijn en de gezondheid en het milieu voor ons en voor onze kinderen waarborgen.

Teruo Higa

Teruo Higa is de kleinzoon van een japanse landbouwer. Als kind was hij gefacineerd door de boerenstijl maar Teruo leerde heel goed in school waardoor hij hogere studies deed en de kans kleiner werd dat hij effectief op het land zou gaan werken.

wasabi farm matsumoto

Op de universiteit voelde hij zich wel een buitenbeentje. Zijn collega studenten waren met theoretische constructies bezig terwijl de meesten onder hen nog nooit een spade in de rond hadden gestoken. Hij had geen boodschap aan droge theorie en wilde bestaande problemen oplossen in plaats van theoretiseren.

verwerking van wasabi

Door het gebruik van chemische middelen in de landbouw waren er behoorlijk wat moeilijk te hanteren problemen met ziektes. Teruo Higa merkte op dat de zieke planten die ze weg gooiden in de grachten beter herstelden dan dat zij met hun ( chemische) middelen konden.

uitspraak van Antoine Bechamp

Hij trok zich terug in zijn eigen lab en ontwikkelde een praktijkgerichte oplossing die gebaseerd was op oeroude natuurprincipes. Het werd een jarenlange zoektocht om de naald in de bacteriën hooiberg te vinden. Zijn collega’s snapten niet wat hij probeerde te ontwikkelen. Hij volgde namelijk meer de stelling van Antoine Bechamp dan Louis Pasteur. Namelijk:”niet de bacterie veroorzaakt de ziekte, maar de omgeving waarin de bacterie zich bevindt”.

Micro-organismen werken volgens het dominantieprincipe en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

Microscopische kleine wezentjes creëren evenwicht

In de natuur bestaan 2 dynamische, tegenovergestelde krachten; opbouwende en afbrekende. De opbouwende kracht stimuleert productiviteit en vitaliteit. De afbrekende kracht leidt tot afbraak en ontbinding. beide worden aangedreven door de kleinste levensvormen, de micro-organismen. Beide soorten hebben een samenwerkende rol, de ene soort zorgt voor de instandhouding van het leven, de andere breekt alles af.wat giftig is, niet deugt of uitgediend is.

Zijn jarenlange zoektocht bracht hem tot het inzicht van de werking van beide dynamische , tegengestelde maar complementaire krachten. Hij stelde vast dat slechts enkele stammen van micro-organismen zo dominant zijn dat zij de richting kunnen bepalen. De grotemassa is neutraal,het zijn als het ware meelopers die de richting volgen van hetzij de dominante afbrekende organismen. Het is dus belangrijk dat de opbouwende micro-organismen de overhand krijgen.

E.M als toepassingen om kleiballen te maken en het oppervlaktewater te zuiveren

Op zoek naar vervangende stoffen voor kunstmest en pesticiden in de landbouwonderzocht hij ongeveer 2000 soorten goede micro-organismen en hield er uiteindelijk 80 goede soorten over. Deze mix noemde hij EM. ( Effectieve Microorganismen) De belangrijkste groep van de mix zijn fotosynthetiserende bacterien, melkzuur bacterien, schimmels en gisten. Deze mix leeft in symbiose. De afvalstoffen van de ene soort zijn wer voeding voor de andere soorrt. Het resultaat is een afscheiding van grote hoeveelheden voedingsstoffen, waaronder vitaminen, aminizuren, organische zuren en antioxidanten.

EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van leven stimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,… Leven geeft leven!

EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tussen enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid). De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen. Super gezond dus!

Agriton

Hoe werkt E.M.

Zoveel mogelijk regeneratioeve microorganismen verspreiden die de omgeving zo veranderen dat de omgewenste soorten zich niet meer verder kunnen voortplanten en zo verminderen en verdwijnen.

EM is een levende stof ern werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van de gunstige micro-organismen.

EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. EM bevat de volgende Effectieve Micro-organismen: fotosyntetische bacterien, melkzuur bacterien en gisten

Agriton

EM doodt niet! Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levenstimulerende microorganismen, bekend bij verschillende voedselbereidingen zoals bier, wijn, zuurkool, miso, yoghurt enz. Het voordeel daarvan is dat er zich geen nieuwe afwijkende stammen ontwikkelen met een nog grotere resistentie.

EM werkt geleidelijk

Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten na enkele minuten ( bv. geurhinder) tot soms enkele jaren. ( b.v. bodemvruchtbaarheid) De werkikng van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselings-producten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als anti-oxidanten, vitaminen en enzyumen.

E.M. in de praktijk

EM wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. EM is toepasbaar:

• Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen
• Bij het fermenteren van groente-, fruit- en tuinresten in waardevol organisch materiaal (Bokashi)
• In huis, (moes)tuin en vijver
• Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen
• In land- en tuinbouw en veeteelt
• In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging
• Tegen geurhinder
• In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

wat kan ik voor jou doen?

  • Advisering en begeleiding bij het maken van Bokashi
  • Inventariseren van groenstromen in de omgeving op mogelijkheden met Bokashi

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like