Ben jij al waterklaar?

Sinds wij in Zuid-Limburg zijn gaan wonen lijkt het wel of we meer ons best moeten doen om waterklaar te zijn. Als het hier regent dan regent het hier ook erg hard. En de hoogteverschillen in Zuid-limburg zorgen dat de wateroverlast versnelt op je af komen. Na schade en schande zorgen wij dat we waterklaar zijn! Ben jij al waterklaar?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het rioolstelsel. Door klimaatverandering ontstaan er echter steeds meer problemen met de afvoer van regenwater, vooral in stedelijke gebied. Omdat dat niet alleen maar op te lossen is met de aanleg van grotere riolen verplichten steeds meer gemeenten ons als burger of bedrijf om het regenwater op eigen terrein te houden. Dan hoeft er dus veel minder afgevoerd te worden via de riolering. Dit wordt ‘afkoppelen‘ genoemt.

tegeltje er uit, plantje er in!

De eenvoudigste manier om van het regenwater af te komen is dan om dit te laten weglopen in de bodem. Dat wordt infiltratie van regenwater genoemd. Je kunt dat doen door open verharding aan te brengen, meer groen aan te leggen of door bovengronds of ondergronds een infiltratiepakket aan te leggen.

Ik ga de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige oplossingen en een gunstige subsidieregeling maak ik onze tuin Waterklaar. Ook verklein ik de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Eenvoudig maak ik een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin!

gebruik hemelwater door je regenwater af te koppelen van je huis en leid het water je tuin in bijvoorbeeld door een waterstroompje, een vijver of een wadi. Zo stroomt het regenwater niet nutteloos naar het riool, maar profiteren je planten ervan en kan het rustig wegzakken in de grond.

Veel gemeenten verstrekken overigens subsidies voor het afkoppelen van regenwater.

Een groen dak draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de omgeving.De stad is een dynamisch en divers leefgebied, niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. De noodzaak om natuur een volwaardige plaats te geven in het geheel van stedelijke functies is groter dan ooit. Door de toenemende verstedelijking woont een steeds groter deel van de bevolking in een steeds uitgebreider stedelijk gebied.

Bijdrage leveren


Wat kun je doen om het verschil te maken? Als inwoner kun je op verschillende manieren aan de slag met jouw omgeving klimaatbestendig te maken. Door jouw bijdrage help je mee aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren van de waterkwaliteit. Kijk voor meer informatie of inspiratie op de website van Waterklaar en bepaal zelf welke maatregelen jij kan nemen.

ook kun je regenwater opslaan in een regenton om planten water te geven en je vijver te vullen.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like