Zonder insecten geen eten

Bijen zijn van groot belang voor de bevruchting van bomen, planten en bloemen. Ook bij de gewassen die we eten spelen bijen een grote rol in de voortplanting. Zonder bijen zou veel minder voedsel op ons bord belanden. Maar deze insecten hebben het zwaar. Het gebruik van landbouwgif en het feit dat er steeds minder voedsel ( stuifmeel en nectar uit bloemen) voor de bijen te vinden is, hebben hun sporen nagelaten in de polulaties van de wilde bijen.Ik vind het heel belangrijk dat er meer bekend wordt over wat bijen voor ons mensen betekenen.

Bijen; BIJ-zonder belangrijk

Je hebt in ons land 360 verschillende soorten bijen. de meeste bekende is de honingbij, daar zijn maar een paar verschillende soorten van. Alle andere soorten zijn wilde bijen. De honingbij wordt gehouden door imkers voor de honing die hij maakt. Ze leven in een kolonie, waar de koningin de enige bij is is die eitjes legt. Het hele jaar door zijn er werksters aanwezig in het nest, die onder andere het nest onderhouden, honing maken, de larven verzorgen en voedsel halen. Alle werksters zijn vrouwtjes. Enkel in de zomer komen er mannetjes bij het nest., deze worden darren genoemd. Na de zomer, wanneer de koningin weer een nieuwe lading bevruchte eitjes heeft gelegd en er steeds minder stuifmeel te vinden is, houden de werkstersop met met het voeden van de darren en zullen ze sterven.

Wilde bijen nestelen zich op hele verschillende plaatsen. Een paar soorten leven net als de honingbij in kolonies maar de meesten alleen of in kleine groepjes. Zo zijn er bijvoorbeeld zandbijen, die een nest maken in de grond. Bij andere soorten zijn kieren in de muur of holle rietstengels een goede nestplaats. Ook zijn er soorten die zelf een ruimte kauwen uit verrot hout. Bijenhotels zijn dus altijd bedoeld voor wilde bijen.

uitsterfen

40% van de bestuivers zoals bijen en vlinders wordt met uitsterven bedreigd, wat ernstige negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Maar het raakt ook de mens direct: ruim driekwart van onze landbouwproducten zijn afhankelijk van deze bestuivers. Zonder bestuiving geen gewassen, en zonder gewassen geen voedsel. Het afgelopen decennium heeft de bekende honingbij veel internationale aandacht gekregen doordat complete bijenvolken opeens verdwenen, het zogenaamde Colony Collapse Disorder. Minder bekend is dat de in het wild voorkomende solitaire bijen ook ernstig bedreigd worden. Solitaire bijen leven alleen: het zoeken naar voedsel, het maken van een nest en leggen van eitjes doen zij in afwezigheid van soortgenoten. In Nederland en Vlaanderen komen 360 soorten solitaire bijen voor, waarvan maar liefst 56% op de Rode Lijst staat. De redenen hiervoor lopen uiteen, van groeiend gebrek aan voedsel, onderdak, ziekten/parasieten tot veranderende leefomgeving.

behangbij met een stukje blad in zijn bek om de raad te bedekken


Het steeds verder teruglopen van de biodiversiteit vraagt om aandacht. Het is inmiddels bekend dat het aantal insecten in de afgelopen 25 jaar met 75% is gedaald (RU, 2017). Maar ook met andere soortgroepen, zoals amfibieƫn, reptielen, vissen, zoogdieren en vogels gaat het niet goed. Zo is zelfs het konijn onlangs op de rode lijst gekomen (Trouw, 2020).

Oranje Luzernevlinder nectar drinkend van een gele bloem;

Biodiversiteit is van belang voor bijvoorbeeld de voedselproductie. De lage biodiversiteit heeft tot gevolg dat de gevoeligheid voor plagen groter wordt waardoor de productie in de landbouw kan teruglopen. Van de belangrijkste voedselgewassen is meer dan 70%, ongeveer 35% van de wereldwijde voedselproductie, ten minste gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving door insecten (Biological Sciences, 2007). Zowel de versnippering van natuurgebieden, het gebruik van gewasbestrijding binnen de landbouw en de afwezigheid van bloemen zijn belangrijke oorzaken van de achteruitgang van insecten en daarmee de wereldwijde voedselproductie. Het is dus belangrijk om op korte termijn aan het versterken van de biodiversiteit te werken.

een verstuiver onder het stuifmeel.

wat kun je zelf doen?

Veel wilde bijen hebben een specifieke voorkeur voor bepaalde soorten inheemse planten. Hoe diverser het landschap, hoe meer hoekjes met allerlei soorten bloemen, hoe beter. Dus weg met de monotome veldjes, op naar een biodiverse omgeving. Help door inheemse planten te zaaien waar wilde bijen op afkomen.

Blije Bij Bommen

Een blijebij bom is een pakketje bloemzaad beschermd door klei en compost. Het zijn kleine ronde bolletjes met daarin verstopt de potentie om mensen te verassen met tientallen bloemen. Je stopt ze zo in je jaszak en ze liggen lekker in de hand. Je gooit ze makkelijk voorbij een (bouw) hek naar een plek die anders onbereikbaar is. Vieze handen gegarandeerd.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like