we hebben geen hardware, maar een softwareprobleem

Vandaag ben ik te gast bij een ontbijt sessie:’Toekomstbestendig ondernemen MKB‘. Deze bijeenkomst is georganiseerd door The Blue Deal & RSM Accountants & adviseurs ver buiten het lommerrijke Baarn, aan de rand van rijke natuur, ligt het 25 hectare grote terrein van een bijzondere onderneming: het tot de verbeelding sprekende Bomencentrum Nederland. Ik ben uitgenodigd door Chris Goemans, ervaren internationaal koploper op het gebied van duurzaam ondernemen en eigenaar van the Blue Deal. “Bruikbare, betaalbare en duurzame energie ligt voor het oprapen” is de stelling van Chris Goemans, expert in de transitie naar duurzame energie. Ruud Koornstra is ‘Energie commissaris’ en doet vandaag de aftrap en zet de toon: ‘We hebben geen hardware, maar een softwareprobleem‘ We kunnen het comfort verbeteren en het anders doen maar mensen willen niet veranderen, dat is het grootste probleem.

In het inspirerende ‘Groene Paviljoen’ zien we de zon op komen boven een laag hangende nevel in het landschap

De boom staat centraal als bron van leven, duurzame schoonheid en inspiratie voor mensen

Het bedrijf is in 1985 opgericht en heeft zich onder leiding van ing. Hans R. Blokzijl tot een veelzijdige, groene en ook klimaat neutrale onderneming ontwikkeld. In de loop van 25 jaar is de bomenkwekerij van Bomencentrum Nederland uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande leveranciers van bijzondere en grote bomen. Op de kwekerijen van Bomencentrum worden meer dan 100.000 bomen in ruim 750 soorten geproduceerd. De bomen worden onder andere als verfraaiing gebruikt bij stedelijke herinrichtingsprojecten, nieuwbouw van bedrijven en landschap- en parkrenovaties.

‘If you are thinking one year ahead.. plant a seed
If you are thinking ten years ahead… plant a tree
If you are thinking hundred years ahead.. educate the people’

Guan Zhong , Chinese straatman 7e eeuw voor Chr)

bomen worden op creatieve manier tentoon gesteld op het Bomen Centrum Nederland

Het Groene Paviljoen

De boom centraal als bron van leven, duurzame schoonheid en inspiratie voor mensen. Dat is de kern van de ondernemersactiviteiten van Hans Blokzijl. Zo is ook het idee voor het Groene Paviljoen ontstaan. Een uniek en veelzijdig gebouw, ontworpen volgens de beginselen van Feng Shui, waarbij harmonie en liefde voor de natuur belangrijke uitgangspunten zijn. Het Groene Paviljoen is gelegen in een schitterend park met meanderende waterpartijen.

groen inspireert en is het beste wat je kunt doen voor het klimaat

duurzaam doen

Hans Blokzijl deelt zijn passie en hartstocht van bomen met ons; ‘Dit is het mooiste product van de wereld’ zegt Hans. ‘Bomen hebben CO2 nodig. Ooit was er weinig (0,5 %) CO2 op aarde. Nu is het percentage gestegen naar 16% CO2.’ Alle CO2 wordt vastgelegd in hout. Bomen zijn vastgelegde CO2 & zonnestralen’. Als we hout massaal gaan gebruiken om te bouwen en heel veel bomen planten hebben we geen klimaatcrisis. Het bijzondere van de speech van Hans Blokzijl is dat hij Ruud Koorstra enorm waardeert, met uitzondering van het elektrische rijden, wat Hans niet ziet als een oplossing voor het klimaat!

van activistisch ondernemer naar ondernemende activist

Ruud Koornstra is 15 jaar geleden gestart als activistisch ondernemer. Zijn onderneming Tendris heeft aan de wieg gestaan van tal van ‘verstorende’ duurzame innovaties en bedrijven. Denk aan Oxxio, het eerste en snelst groeiende 100% groene stroombedrijf; Lemnis Lighting, de uitvinders van de hedendaagse led verlichting; The New Motion, Europees marktleider op het gebied van elektrisch vervoer; XXImo, effectieve duurzame mobiliteit en Tendris Solutions, ontwikkelaar duurzame technologieën.

Ruud Koornstra Energie Commissaris: ‘wat is de terugverdientijd van je energierekening ?’

Binnen 20 jaar is het paradijs op aarde voor iedereen haalbaar

Ruud heeft de overtuiging dat binnen 20 jaar het paradijs op aarde voor iedereen haalbaar is. De Sustainable development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij niet bij weg te denken en Ruud is ambassadeur en koploper voor kerndoel 7: ‘betaalbare en duurzame energie‘. Duurzaamheid stopt vaak bij de eerste 4 letters, maar Ruud laat zien dat dat niet zo werkt! We zijn onze energievoorraden aan het oppompen terwijl we 98% hiervan verspillen. We hebben geen hardware-, maar een software probleem. We kunnen het comfort verbeteren en het anders doen maar mensen willen niet veranderen, dat is het grootste probleem. Technisch kunnen we alles oplossen, maar of de wil er is, is een tweede…. Zo heeft Ruud voor Berkelland de energiebehoefte van 70 miljoen euro omgedraaid en in plaats dat bedrijven dit bedrag aan de Energie bedrijven betalen, hebben ze nu hun eigen energievoorziening opgezet met investeringen van elders.

ing. Hans R. Blokzijl, de grondlegger van het Bomencentrum Nederland; ‘CO2 moet uit de pijp komen’

Er wordt niet meer geknutseld

Ruud neemt ons verder mee in zijn betoog: ‘Nederland is een dun bevolkte middelgrote stad, niet meer en niet minder! Nergens ter wereld is er zoveel kennis, innovatie, universiteiten, patenten, nieuw denkers en nog veel meer. Het wordt tijd dat we Nederland gaan ‘Re-branden’. Over de hele wereld staan we bekend als :’the goodest country of the world‘. Laten we daar gebruik van maken en kiezen voor oplossingen. Stop de discussies over wel of geen klimaatverandering. Laten we al het ondernemerschap & vernuft samenbrengen. We zijn het rijkste land ter wereld maar tegelijkertijd ook het meest smerige land. Laten we in oplossingen denken. Er liggen een aantal problemen voor onze voeten zoals CO2, Stikstof, VAS, Fijnstof en Ultrafijnstof! Oplossingen komen niet uit de sector. Deze zijn te beschermend en te besloten.’ Er wordt niet meer geknutseld. 2 fietsenmakers hebben ooit het eerste vliegtuig gemaakt. Kom met nieuwe dingen we zitten midden in een transitie. Ondernemen is een droom & succesvol ondernemen is een ondernemer die niet opgeeft. Vanuit die missie is Ruud actief in het bedrijfsleven, de media, het onderwijs en bij de overheid. Begin dit jaar heeft Ruud zijn activiteiten ondergebracht in Delta-9, een Stichting voor disruptieve operaties. Nu werkt hij als ondernemende activist

David Boekel van RSM Sustainability Specialist: ‘meten is weten’

Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van het bedrijfsleven?

“Een groot deel van het bedrijfsleven heeft grote intenties. Vijf jaar geleden was dat een ander verhaal. De vraag nu is niet meer óf je verduurzaamt maar hoe en wanneer! Dat zijn operationele, praktische, strategische vragen. Het is een uitdaging, want bedrijven zijn ook deels afhankelijk van acties van de overheid en de ambities van klanten en andere stakeholders. Daarnaast moet je medewerkers meekrijgen. Een bedrijf zoals Philips pioniert bijvoorbeeld in stilte. Al tien jaar geleden rapporteerde Philips over CSR in een apart jaarverslag, dat op een zeker moment geïntegreerd werd in de financiële jaarverslaggeving van het bedrijf. Duurzaamheid was toen dus niet meer iets wat ernaast werd gedaan, maar werd ‘gewoon’ onderdeel van de kernbedrijfsvoering. Philips omarmt daarbij niet alleen de Sustainable Development Goals, maar probeert ze ook operationeel te maken. Een gevolg is echter wel dat Philips in de media vaak niet meer als een koploper wordt geprofileerd.”

toepassingen te over op het Bomencentrum Nederland

Towards a Circular Economy

Zaken doen in de circulaire economie is een systeeminnovatie waar de economie van kan groeien, terwijl de natuur juist meer wordt ontzien. McKinsey & Partners berekende in 2012 in het rapport ‘Towards a Circular Economy’ dat er in de Europese Unie tot ruim 500 miljard euro kan worden verdiend door anders om te gaan met grondstoffen en circulair te gaan ondernemen. TNO becijferde dat de potentie van de circulaire economie voor de Nederlandse economie ruim 7 miljard bedraagt en ruim 50.000 banen kan scheppen.

Om onze welvaart te bestendigen, moeten we blijven innoveren om in onze welvaart te voorzien binnen de draagkracht van de aarde

Een groeiende wereldbevolking met een toenemende welvaart legt een steeds grotere druk op onze planeet. In de afgelopen twee eeuwen is de mens steeds inventiever geworden in het ontginnen en exploreren van natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft een grote welvaart opgeleverd. De keerzijde van deze welvaart is de aantasting van natuur en het verlies aan biodiversiteit; deze schade dreigt onherstelbaar te worden. Om onze welvaart te bestendigen, moeten we blijven innoveren om in onze welvaart te voorzien binnen de draagkracht van de aarde.

door verwaarding van reststromen en door retourstromen onderdeel te maken van het business model

In het regeerakkoord zet het kabinet in op het realiseren van een circulaire economie. Een kabinet kan de economie niet circulair maken: daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig, met een innovatief en vernieuwend bedrijfsleven voorop. Een overgang naar een circulair model dient voor bedrijven een strategisch belang. McKinsey voorziet een wereld waarin onzekerheden rond levering en prijsvolatiliteit van grondstoffen bedrijven nopen om de inkoop van hun grondstoffen te reorganiseren. Door componenten en materialen te hergebruiken, door verwaarding van reststromen en door retour stromen onderdeel te maken van het business model kan een bedrijf deze risico’s beheersen. Kortom, maatschappelijke uitdagingen zijn economische kansen. Hoe kunt je als ondernemer de kansen van de circulaire economie pakken? Hoe kun je jouw onderneming positioneren? Waar kun je dan op sturen? Circulair ondernemen, dat doe je met elkaar, in onverwachte verbanden en met nieuwe processen en diensten. Op deze vraag gaat Robert-Jan van Egmond van the Blue Dealin tijdens de ontbijtsessie.

ir Robert-Jan van Egmond van The Blue Deal

Samen creëren we het beste resultaat voor een duurzame toekomst

We hebben maar 1 aarde en zonder maatregelen wordt die te warm en raakt uitgeput Robert-Jan van Egmond ons van The Blue Deal. Zij hebben een zakelijke ‘blauwe’ kijk op integraal duurzaam ondernemen. De 10 jaar lange ervaring leert dat het stellen van duurzame doelen – met oog voor winstgevendheid – duurzaam ondernemen versnelling geeft. The Blue Deal verbinden technische, financiële en organisatorische kennis in de business case duurzaamheid (Blue Deal). En helpen onafhankelijk te kiezen uit het aanbod van de vele beschikbare duurzame opties

zelfs de auto’s staan tussen het hoogwaardig groen

Confettikanon

Robert-Jan van Egmond neemt ons verder mee in zijn betoog:’Op welke duurzame doelen ga jij sturen? Met welke scope? Wat is de haalbaarheid en het ambitieniveau wat daar bij hoort? Het devies van Robert-Jan van Egmond is; maak een plan en ga niet wachten! Wat is je primaire proces en hoe wil je in 2030 CO2 neutraal worden? Kies een passende ambitie en formuleer tussentijds doelen om succes te vieren. Aan duurzame intenties ontbreekt het niet in het bedrijfsleven. Vaak worden er lukraak een paar acties gedaan vanuit een confettikanon. Het echte verschil wordt bereikt wanneer organisaties óók hun primaire proces aanpakken: een bouwer of woningcorporatie die duurzame gebouwen neerzet, de foodsector die producten duurzaam en biologisch maakt, een autoproducent die elektrisch, waterstof en deelauto’s mogelijk maakt. Defensie die energieverbruik van vliegtuigen, tanks en andere voertuigen aanpakt. Veel spannender omdat het de kern raakt en uiteindelijk meer impact geeft. Sommige sectoren zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden, ook al beseffen ze dat zelf nog nauwelijks.het is dan ook een moeilijke spiegel! Naast de agrarische sector heeft bijvoorbeeld ook de bloemensector een lastig verhaal met haar kort-cyclische wegwerpproducten die de wereld over getransporteerd worden. Dat beeld hebben we nu niet bij een mooi boeketje, en willen we niet hebben. Wat betekent dat voor jouw organisatie? Op welke duurzame doelen ga je sturen? Welke scope? Wat is de haalbaarheid en het ambitieniveau? Nu keuzes durven maken is cruciaal, met een confettikanon initiatieven blijven creëren is prachtig maar niet altijd efficiënt.

’the Blue Board’ van ‘The Blue Deal’ wordt ingezet voor Amstelzwam om impact te maken

stel korte termijn doelen

En geen keuzes maken betekent op termijn je bestaansrecht verliezen verteld Robert-Jan van Egmond. Je kunt morgen al beginnen met het verschil maken door jouw organisatie te helpen keuzes te maken. En aan de bijbehorende concrete doelen vast te houden. Niemand wil succes pas vieren als in 2030 energieneutraliteit, of in 2040 circulariteit bereikt is. Dus stel ook doelen met resultaat op korte termijn, bijvoorbeeld over een jaar. Duurzaamheid op de juiste manier aanvliegen betekent goed zaken doen, een glimlach krijgen en successen vieren. Ik geloof dat iedere organisatie in Nederland de kans verdient om succesvol duurzaam te ondernemen. Met ‘ the Blue Board’ van ’the Bleu Deal‘ laat je de kloof tussen de ambitie en realisatie zien! “ Ons doel is om de transitie naar een duurzame economie in Nederland nu echt te versnellen”, zegt Robert-Jan van Egmond. Ik ga samen met The Blue Deal ’the Blue Board‘ binzetten om impact te maken met het impactproject ‘Amstelzwam‘ samen met de studenten van Starters4Communities. Wordt jij ook een groene voortrekker?

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like