Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is in Scandinavië heel normaal. Met natuurinclusief bouwen integreer je de natuur in de bouw van woningen, bedrijfspanden en/of andere objecten. Je bouwt op, in, of aan het pand voedselvoorzieningen en verblijfplaatsen voor planten en dieren die je in bebouwd gebied wilt helpen.

Denk hierbij aan vlinders, wilde bijen, vleermuizen, gierzwaluwen en/of huismussen. Maar ook aan inheemse planten, zoals witte klaver, grasklokje, wilde kamperfoelie en struikheide. Het gebouw levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de (lokale) biodiversiteit.


We willen allemaal van de natuur kunnen genieten en er deel van uitmaken. Helaas staat die zelfde natuur flink onder druk in steeds meer stedelijke gebieden. De stad rukt op naar het platteland, en er zijn steeds minder gevarieerde leefgebieden voor planten, insecten en vogels. Steeds meer mensen, bedrijven scholen en overheden beseffen dat zij iets groots kunnen doen voor de biodiversiteit. We kunnen niet zonder natuur leven!

Natuurdaken


Ik wil jou graag laten zien hoe je met je dak een verschil kunt maken voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Natuurdaken kunnen daarbij als stapstenen gebieden verbinden en de biodiversiteit versterken. Zo bieden de platte zwarte daken in industriegebieden en woonwijken prachtige kansen voor het creëren van nieuwe natuur.

Groene polderdaken

Natuurdaken kunnen nog veel meer. Zo gaan ze opwarming van de stad tegen. Groene ‘polderdaken’ gaan uitstekend samen met het opvangen van regenwater op het dak. Dit water levert op zijn beurt weer een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van het dakleven. En natuur op je dak draagt weer bij aan de gezondheid en kwaliteit van je eigen leven. Zelfs combinaties met zonnepanelen zijn goed mogelijk.

Natuurinclusief bouwen is bouwen voor de toekomst!

Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Een natuurdak is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf. Ik hoop dat je net zo enthousiast wordt van deze vorm van natuur als wij al een tijdje zijn!

Help mee het braakliggende daklandschap te verrijken en laat je dak een bijdrage leveren aan het versterken van jouw stadsnatuur. Een groen dak heeft namelijk heel veel voordelen, niet alleen voor de dakbezitter maar ook voor iedereen en alles dat eromheen leeft. Dat is ook de reden waarom men tegenwoordig vaak spreekt over een ‘natuurdak’ in plaats van een ‘groen dak’. De term natuurdak omschrijft uitstekend dat wat je met simpele maatregelen allemaal kunt creëren op zo’n plat dak. Met wat bloeiende kruiden en grassen maak je namelijk al een stukje natuur midden in de stad.

Zet natuurinclusief bouwen in als oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptie, sociale samenhang en schone lucht

De voordelen

De voordelen van natuurinclusief bouwen gelden ook voor natuurdaken,
met het verschil dat er in bebouwd gebied nog een flink potentieel braak
ligt op het dak. Daar waar het ‘maaiveld’ en de openbare ruimte vaak
al in beeld zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren met
natuurlijke oplossingen, is het daklandschap vaak nog niet benut.

Begroeide daken zijn in opkomst en bieden vele voordelen. Een meer
op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak
vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker
hebben om te overleven. Betere verdamping zorgt voor meer verkoeling
en minder wateroverlast, grasachtige soorten vangen fijnstof beter af,
en een gevarieerde inrichting met esthetische kwaliteiten vergroot de
rustgevende werking van uitzicht op groen.

Vergroot het leefgebied van planten en dieren met natuurdaken en natuurinclusief bouwen. Zo zorg je voor ecologische structuren in bebouwd gebied

Meer natuur in de stad

Natuur in de stad is nodig om de stad leefbaar te houden. Door
toenemende bebouwing neemt doorgaans de voedselvoorziening en
leefruimte voor dieren en planten af. Ecologische structuren raken
versnipperd, en het leefgebied wordt kleiner. Met aaneengesloten
natuurnetwerken en meer natuurdaken vergroten we de leefruimte en
maken we lokale natuur robuuster. Hier profiteren niet alleen vogels en
insecten van, maar ook mensen. Zodoende functioneert biodiversiteit
als een nutsvoorziening voor mens en andere soorten in de stad.

Natuurwinst op natuurwinst

Natuurinclusief bouwen is dus meer dan een extra vogelhuisje ophangen. Met
het stimuleren van natuurdaken verbind je de omgeving met haar ecologische
structuren, aanwezige soorten, natuurwaarden en ook beleidsdoelen met
het bouwproces waarin draagkrachtconstructie en inrichting een rol spelen.

De maatschappelijke winst zal het meest duurzaam zijn wanneer alle betrokken
partijen vroegtijdig in het gezamenlijke proces van inrichting meedoen.
Participatie en educatie versterken via persoonlijke verbinding met de
inrichting het draagvlak voor natuur.

Stimuleer natuurdaken op meerdere gebouwen in de ‘grijze’ stad, en versterk met deze groene stapstenen de ecologische structuur


Tip 1: Bekijk deze website van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening voor tips, maatregelen, en voorbeelden om natuurinclusief te bouwen

Tip 2: De gemeente Amsterdam subsidieert Natuurinclusief bouwen en en aanleggen van groene wanden en daken. Ik wil je graag helpen om een aanvraag te doen.

Tip 3: Ik nodig je uit voor een gratis gesprek. Samen met mijn netwerkpartner Vertiplant en &Joy- Advies

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen. Gratis gesprek aanvragen.

Geef mij die tips

You Might Also Like