Bouw mee aan biodiversiteit

Natuurinclusief bouwen is in Scandinavië heel normaal. Met natuurinclusief bouwen integreer je de natuur in de bouw van woningen, bedrijfspanden en/of andere objecten. Je bouwt op, in of aan het pand voedselvoorzieningen en verblijfplaatsen voor planten en dieren die je in bebouwd gebied wilt helpen.
Denk hierbij aan vlinders, wilde bijen, vleermuizen, gierzwaluwen en/of huismussen. Maar ook aan inheemse planten, zoals witte klaver, grasklokje, wilde kamperfoelie en struikheide. Het gebouw levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de (lokale) biodiversiteit.

natuurinclusief bouwen huis

We willen allemaal van de natuur kunnen genieten en er deel van uitmaken. Helaas staat diezelfde natuur flink onder druk in stedelijke gebieden. De stad rukt op naar het platteland. Er zijn steeds minder gevarieerde leefgebieden voor planten, insecten en vogels. Steeds meer mensen, bedrijven scholen en overheden beseffen dat zij iets groots kunnen doen voor de biodiversiteit. We kunnen niet zonder natuur leven! Ik ben specialist in het vergroenen van de leefomgeving. Mijn passie is het om de mens in harmonie met de natuur te laten leven. Bel mij voor een kostenloos gesprek over natuurinclusief bouwen.

Natuur op het dak

natuurinclusief bouwen op het dak

Ik wil jou graag laten zien hoe je met je dak een verschil kunt maken voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad! Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Natuurdaken kunnen daarbij als stapstenen gebieden verbinden en de biodiversiteit versterken. Zo bieden de platte zwarte daken in industriegebieden en woonwijken prachtige kansen voor het creëren van nieuwe natuur.

Vergroot het leefgebied van planten en dieren met natuurdaken en natuurinclusief bouwen. Zo zorg je voor ecologische structuren in bebouwd gebied.

Natuurdaken kunnen nog veel meer: Zo gaan ze opwarming van de stad tegen. Groene ‘polderdaken’ gaan uitstekend samen met het opvangen van regenwater op het dak. Dit water levert op zijn beurt weer een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van het dakleven. En natuur op je dak draagt weer bij aan de gezondheid en kwaliteit van je eigen leven. Zelfs combinaties met zonnepanelen zijn goed mogelijk.

Natuurinclusief bouwen is bouwen voor de toekomst!

Ik hoop dat je enthousiast wordt van deze vorm van natuur. Net zo enthousiast als wij!
Help dan mee het braakliggende daklandschap te verrijken en laat je dak een bijdrage leveren aan het versterken van jouw stadsnatuur. 

Zet natuurinclusief bouwen in als oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptie, sociale samenhang en schone lucht.

Natuurwinst op natuurwinst

Natuurinclusief bouwen is dus meer dan een extra vogelhuisje ophangen. Met het stimuleren van natuurdaken verbind je de omgeving met haar ecologische structuren en de aanwezige soorten en de natuurwaarden. De link wordt gelegd tussen natuurbehoud en beleidsdoelen in het bouwproces waarin draagkracht, constructie en inrichting een rol spelen.
De maatschappelijke winst zal uiteraard het meest duurzaam zijn wanneer alle betrokken partijen vroegtijdig in het gezamenlijke proces van inrichting meedoen.
Participatie en educatie versterken via persoonlijke verbinding met de
inrichting het draagvlak voor natuur. Neem daarom contact op, ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Stimuleer natuurdaken op meerdere gebouwen in de ‘grijze’ stad, en versterk met deze groene stapstenen de ecologische structuur.

Tip 1: Bekijk de website van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening voor tips,maatregelen en voorbeelden om natuurinclusief te bouwen.

Tip 2: De gemeente Amsterdam subsidieert Natuurinclusief bouwen en de aanleg van groene wanden en daken. Ik help je bij de aanvraag.

Tip 3: Nodig mij uit voor een Gratis Gesprek. Samen met mijn netwerkpartners Vertiplant en &Joy- Advies.

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen