Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook inzetten als ‘imago branding’ van je bedrijf. Duurzaamheid als unique selling point. Investeren in groen in bedrijfspanden en op bedrijventerreinen levert rendement op, je creëert meerwaarde met groen. Het verbetert de leefomgeving, verhoogt de werkkwaliteit en gaat ook nog gepaard met meer flora en fauna in Nederland.

meerwaarde met groen
De natuur krijgt een ‘boost’.

Er zijn volop kansen om de potentiële groene kwaliteiten van bedrijventerreinen te benutten. In de opgave naar verduurzaming, het klimaatbestendig maken en het bevorderen van een gezonde werkomgeving, is er met vergroening van bedrijventerreinen winst te behalen. Op klimatologisch niveau als oplossing voor wateroverlast en hittestress en als bijdrage aan natuurbehoud. Op gezondheidsvlak geldt, dat door gebouwen en percelen met groen te omgeven, een prettige werkomgeving wordt gecreëerd. Mensen voelen zich daar fijn bij en worden productiever en ervaren minder stress. Tel daarbij op de representatieve uitstraling en de positieve uitwerking op het aantrekken van personeel. Er is veel dat pleit voor groen op een bedrijvenpark.

meerwaarde met groen in kas
Meerwaarde met groen. Een nieuw ecosysteem in een kas.

Economische waarde

Verschillende studies hebben het aangetoond: een groen bedrijventerrein verhoogt de economische waarde van een bedrijf, want de waarde van de grond en het vastgoed stijgt en het vestigingsklimaat verbetert. Daarom investeren steeds meer ondernemers in een groene omgeving.

Dankzij een groot netwerk, ben ik in staat om alle vraagstellingen op het gebied van de groene leefomgeving te beantwoorden. Vraag gerust vandaag nog een gratis gesprek aan.

Creëer meerwaarde met groen

Provincies en gemeentes erkennen de meerwaarde van groene bedrijventerreinen en stimuleren een groene inrichting. Planologen, ecologen, ontwikkelaars, overheden en ondernemers weten elkaar steeds vaker te vinden rond begrippen als belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit, gebiedsidentiteit en waardeontwikkeling van vastgoed. Juist in de vroege planfase zijn er mogelijkheden om zonder veel kosten de natuurwaarde van een terrein aanzienlijk te verhogen. Bijvoorbeeld door bij verkaveling en oriëntatie van infrastructuur rekening te houden met structuren van de natuur in de omgeving.
Het natuurlijker maken van een bedrijventerrein hoeft niet met hoge kosten gepaard te gaan. Met een biodiversiteitsmengsel van bloembollen met een langdurige bloeitijd fleurt een saai bedrijventerrein maandenlang op, en bovendien vergt het haast geen onderhoud.

Wordt een groene voortrekker

Ik denk graag met jou mee over het realiseren van een groen winkelcentrum, of duurzaam bedrijven terrein. Of het nu gaat over advies, financiering, ontwerp, pr/communicatie/educatie, uitvoering, aansturing of andere obstakels.

Vergroenen loont!

Er zijn mooie voorbeelden van terreinen waar het steriele bedrijfsgroen is omgevormd naar bloemrijk grasland en vaste plantenborders. Zo heeft het bedrijven terrein Park 2020 in Hoofddorp meer biodiversiteit dan de rest van de omgeving. Zo’n werkomgeving nodigt uit tot bewegen en tot rust komen, wat positief werkt op het functioneren van mensen. Door de toevoeging van bloemen en planten creëer je veel meerwaarde voor de natuur. Ook het plaatsen van een betonnen broedwand voor oeverzwaluwen is een mooi voorbeeld van hoe je natuurinclusief kunt gaan bouwen. Door vrij en innovatief te denken, kan een bedrijventerrein een aangename plek worden voor werk en vrije tijd, de biodiversiteit vergroten en tevens een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om jouw onderneming toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen