De ‘deadline’ van 2030 komt snel dichterbij! De ** Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, of te wel ‘the Sustainable Development Goals’ (S.D.G.) zijn voor veel steden en landen de laatste stroholm om de wereld de goede kant op te ‘manoeuvreren’. Deze SDG’s zijn belangrijke gereedschappen om van de wereld weer een fijne plek te maken voor mens, dier en natuur. Doe je mee?

Hoe scoort Nederland?

Uit eerdere CBS-rapportages bleek dat Nederland het bij veel doelen relatief goed doet. Maar er waren ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieuklimaatenergie en gelijke kansen. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen we in 2030 ook nog samenwonen in een land waar het voor iedereen rechtvaardig, veilig en gezond leven is? .’

De VN hebben 17 SDG’s opgesteld. Grofweg gaan ze over economische, sociale en ecologische variabelen. De economische variabelen betreffen vooral het inlopen van de achterstand in welvaart van arme groepen mensen in lage en midden-inkomens-landen. De sociale variabelen gaan over het dichten van de kloof tussen de geslachten, over onderwijs,gezondheidszorg en fatsoenlijk werk. De ecologische doelstellingen gaan over het klimaat,de productie, de energievoorziening en de kwaliteit van het leven in het water en op het
land.

Tijdens de ‘Kliko -Party’ zamelen cafe’s in ‘de Pijp’ koffie in om oesterzwammen op te kweken.

“De belangrijkste vraagstelling is hoe bedrijven een bijdrage kunnen  leveren aan het behalen van de SDG’s.”

De duurzame doelen die je deelt

De maatschappij doet steeds meer een beroep op ondernemers om een bijdrage te leveren aan het oplossen van milieu vraagstukken. Dat komt vooral door de veranderende consumentenvraag. Maar ook door het overheidsbeleid op het gebied van bijvoorbeeld * ‘social return’ en in de door de Verenigde Naties geformuleerde ** ‘Sustainable Development Goals’ of te wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Klimaatverandering

Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Klimaatverandering kent letterlijk geen grenzen; het treft elk land. ‘Het behalen van de Werelddoelen is belangrijk, omdat we daarmee de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Gevolgen waar elk land steeds meer mee te maken krijgt: droogtes, extreme stormen en overstromingen.’

Inkomensverschillen

Naast klimaatverandering spelen inkomensverschillen een grote rol. Hoe kleiner de verschillen, hoe stabieler een samenleving. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

Wat kun jij doen?

Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als consument of bedrijf. Zo kun je overstappen op groene stroom en kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Kortom: wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.

werk aan de winkel

Er is dus werk aan de winkel. Er liggen doelstellingen met de ambitie om in 2030 volledig circulair te zijn. Voor de bedrijven betekent dat geen C02- uitstoot, geen afval en maximaal hergebruik van materialen en producten.

delen van de 17 doelen

Deel de 17 doelen met zoveel mogelijk mensen! 
Zo help je mee om de wereld een betere plek te maken.

Onze keuzes hebben wereldwijd effect.
1. Welke doelen spreken jou het meeste aan?
2. Aan welke doelstelling lever jij nu al bijdrage?
3. Welke doelstelling vindt jij lastig om een bijdrage aan te leveren?
4. Wat heb je nodig om bij te dragen aan de 17 doelstellingen?

Laat het me weten of vraag een gesprek aan. Ik weet zeker dat ik je kan helpen! Samen maken wij een betere planeet. Het is goed met elkaar kennis te delen en ook te weten waar onze kwaliteiten liggen. Heb je hulp nodig om de doelen te realiseren, neem dan contact op met mij.


Ja, ik word graag toekomstbehendig!

*Het doel van Social Return is om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te helpen. Social Return houdt in: Het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen.

** De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze SDG’s vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen