Creëer meerwaarde met groen

Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook laten werken voor je bedrijf. Duurzaamheid als unique selling point. Vooral bij toename van verkeersstromen is het interessant om te kijken of er ruimte is voor groen. Investeren in groen op bedrijven(terreinen) levert rendement op. Het verbetert de leefomgeving en verhoogt de werkkwaliteit. Ook gaat het gepaard met meer flora en fauna in Nederland.

Creativiteit met groen in de buitenruimte met een Chinese collega uit Shang Hai


Er zijn volop kansen om de groene kwaliteiten van bedrijventerreinen te benutten. In de opgave naar verduurzaming, het klimaatbestendig maken en het bevorderen van een gezonde werkomgeving, is er met vergroening van bedrijventerreinen winst te behalen. Op klimatologisch niveau als oplossing voor wateroverlast en hittestress en als bijdrage aan natuurbehoud.

Op gezondheidsvlak geldt, dat door gebouwen en percelen met groen te omgeven, een prettige werkomgeving wordt gecreëerd waarin mensen zich fijn voelen, productiever worden, en minder stress ervaren. Tel daarbij op de representatieve uitstraling en de positieve uitwerking op het aantrekken van personeel. Er is veel dat pleit voor groen op een bedrijvenpark.

In een kas-omgeving kun je zelfs een ander ecosysteem introduceren

Economische waarde

Verschillende studies hebben het aangetoond: een groen bedrijventerrein verhoogt de economische waarde van een bedrijf, want de waarde van de grond en het vastgoed stijgt en het vestigingsklimaat verbetert. Daarom investeren steeds meer ondernemers in een groene omgeving.

Groene daken worden onderdeel van een groen netwerk door de stad, wat fijn is voor bijen en andere insecten

Nieuwe natuur

Met groen en water als bouwstenen om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren. Met het aanbrengen van groene daken en wanden en door ongebruikt versteend oppervlakte om te zetten naar groen, kunnen bedrijventerreinen veel waardevoller worden voor mens, dier en plant. Ook door bij het parkmanagement de aandacht te houden bij de natuurwaarde en open te staan voor ecologisch beheer, wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van plant- en diersoorten. De voorwaarden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de eisen die ondernemers aan hun werkomgeving stellen, gaan heel goed samen.

De biodiversiteit in de stad krijgt een boost door het aanbrengen van groene daken

Meerwaarde

Provincies en gemeentes erkennen de meerwaarde van groene bedrijventerreinen en stimuleren een groene inrichting. Planologen, ecologen, ontwikkelaars, overheden en ondernemers weten elkaar steeds vaker te vinden rond begrippen als belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit, gebiedsidentiteit en waardeontwikkeling van vastgoed. Juist in de vroege planfase zijn er mogelijkheden om zonder veel kosten de natuurwaarde van een terrein aanzienlijk te verhogen. Bijvoorbeeld door bij verkaveling en oriëntatie van infrastructuur rekening te houden met structuren van de natuur in de omgeving.

Maar ook op bedrijfsniveau kan groen op een terrein worden ingebracht. Want het natuurlijker maken van een bedrijventerrein hoeft niet met hoge kosten gepaard te gaan. Met een biodiversiteitsmengsel van bloembollen met een langdurige bloeitijd fleurt een saai bedrijventerrein maandenlang op. Bovendien vergt het haast geen onderhoud.

Vergroenen loont!


Er zijn mooie voorbeelden van terreinen waar het steriele bedrijfsgroen is omgevormd naar bloemrijk grasland en vaste plantenborders. Zo heeft het bedrijven terrein Park 2020 in Hoofddorp meer biodiversiteit dan de rest van de omgeving. Zo’n werkomgeving nodigt uit tot bewegen en tot rust komen, wat positief werkt op het functioneren van mensen. Door de toevoeging van bloemen en planten creëer je veel meerwaarde voor de natuur. Ook het plaatsen van een betonnen broedwand voor oeverzwaluwen is een mooi voorbeeld van hoe je natuurinclusief kunt gaan bouwen. Door vrij en innovatief te denken, kan een bedrijventerrein een aangename plek worden voor werk en vrije tijd, de biodiversiteit vergroten en tevens een positieve bijdrage leveren aan klimaateffecten.

Word een groene voortrekker

Ik denk graag met jou mee over het realiseren van een groen winkelcentrum, of duurzaam bedrijventerrein. Of het nu gaat over advies, financiering, ontwerp, pr/communicatie/educatie, uitvoering, aansturing of andere obstakels waar jij tegen aanloopt: Ik kan jou helpen om jouw idee uit te werken of aan te leggen.


Dankzij een groot netwerk ben ik in staat om alle vraagstellingen op het gebied van de groene leefomgeving te beantwoorden. Vraag vandaag nog een gratis gesprek aan en ga voor groene meerwaarde.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om jouw onderneming toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.Gratis gesprek aanvragen

Geef mij die tips

You Might Also Like

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *