De ‘deadline’ van 2030 komt snel dichterbij! De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, of te wel ‘the Sustainable Development Goals’ (SDG) zijn voor veel steden en landen de laatste stroholm om de wereld de goede kant op te ‘manoeuvreren’. Deze SDG’s zijn belangrijke gereedschappen om van de wereld weer een fijne plek te maken voor mens, dier en natuur. Doe je mee? 

Hoe scoort Nederland?


Uit eerdere CBS-rapportages bleek dat Nederland het bij veel doelen relatief goed doet. Maar er waren ook aandachtspunten, met name op het gebied van milieu, klimaat, energie en gelijke kansen. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen we in 2030 ook nog samenwonen in een land waar het voor iedereen rechtvaardig, veilig en gezond leven is? .’

De VN hebben 17 SDG’s opgesteld. Grofweg gaan ze over economische, sociale en ecologische variabelen. De economische variabelen betreffen vooral het inlopen van de achterstand in welvaart van arme groepen mensen in lage en middeninkomenslanden. De sociale variabelen gaan over het dichten van de kloof tussen de geslachten, over onderwijs,gezondheidszorg en fatsoenlijk werk. De ecologische doelstellingen gaan over het klimaat,de productie, de energievoorziening en de kwaliteit van het leven in het water en op het
land.

“De belangrijkste vraagstelling is hoe ondernemingen hun organisatie zo kunnen inrichten dat de productie een bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s.”

hoe kun je ondernemen met de SDG’s ?

Ondernemingen die hun verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van de SDG’s, zijn meestal afhankelijk van partners in de keten met wie zij circulaire relaties onderhouden. Producten, ondernemingsprocessen en relaties naar buiten, zijn wederkerig of circulair opgebouwd. Afnemers en klanten leveren
grondstoffen in de vorm van afgedankte producten en informatie over hun duurzaamheidswensen.

https://youtu.be/o08ykAqLOxk

De UN Global Compact heeft een methode ontwikkeld waarmee ondernemingen de SDG’s in verband kunnen brengen met de waardeketen. Daarbij kijken ondernemingen van buiten naar binnen. Zij stellen hun doelen op overeenkomstig de maatschappelijke behoeften. Zij kunnen bepalen welke SDG’s
met welke fasen van het product overeenkomen en daar de vereiste maatregelen nemen.

waarde creatie

Ondernemingen gebruiken kapitalen zoals het financiële, geproduceerde, menselijke en natuurlijke kapitaal. Zij voegen er ook iets aan toe, bijvoorbeeld waardevolle producten, werkgelegenheid, ontwikkeling van personeel, gebruik van natuurlijke bronnen en inkomen voor de verschaffers van arbeid en kapitaal.

Om deze onttrekking en toevoeging op een maatschappelijk positieve manier te laten verlopen en de juiste doelstellingen te bepalen is een intensieve dialoog met alle belanghebbenden nodig

Voor de stakeholders is het van belang gedegen informatie te ontvangen die hun betrokkenheid bij de onderneming op een juiste wijze kan ondersteunen. In het kader van duurzaamheid is transparantie over financiële, ecologische
en sociale prestaties
van de onderneming nodig. Ondernemingen en de samenleving willen dat deze informatie betrouwbaar is.

de nieuwe economie

De kern van de nieuwe economie is dat de doelstellingen van het economisch handelen door ondernemingen, overheden en consumenten economische, sociale en milieu elementen bevatten. Het is een economie waarin lineaire groeiprocessen plaats maken voor circulaire ontwikkelingsprocessen. Klanten kunnen ook leveranciers zijn, bijvoorbeeld van afval of financiering. Er ontstaan langdurige relaties in plaats van eenmalige transacties. Ondernemingen zoeken naar nieuwe business modellen die de duurzame ontwikkeling ondersteunen.

Wat kun jij doen?


Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt. . Zo kun je overstappen op groene stroom en kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden en lokaal. Kortom: wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.

delen van de 17 doelen


Deel de 17 doelen met zoveel mogelijk mensen!
Zo help je mee om de wereld een betere plek te maken.

alle 17 werelddoelen op een rij

Alle 17 Werelddoelen op een rij:
Doel 1 — Geen armoede
Doel 2 — Geen honger
Doel 3 — Gezondheidszorg voor iedereen
Doel 4 — Iedereen naar school
Doel 5 — Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig
Doel 6 — Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen
Doel 7 — Schone en betaalbare energie
Doel 8 — Eerlijke en sociale economische groei
Doel 9 — Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen
Doel 10 — Gelijke kansen voor iedereen
Doel 11 — Leefbare, duurzame steden
Doel 12 — Duurzame productie en consumptie
Doel 13 — Klimaatverandering stoppen
Doel 14 — Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
Doel 15 — Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
Doel 16 — Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
Doel 17 — Samenwerken voor de Werelddoelen

Heb je hulp nodig om de doelen te realiseren?

Onze keuzes hebben wereldwijd effect.

  1. Welke doelen spreken jou het meeste aan?
  2. Aan welke doelstelling lever jij nu al bijdrage?
  3. Welke doelstelling vindt jij lastig om een bijdrage aan te leveren?
  4. Wat heb je nodig om bij te dragen aan de 17 doelstellingen?

wordt toekomstbehendig

Laat het me weten of vraag een gesprek aan. Ik weet zeker dat ik je kan helpen! Samen maken wij een betere planeet. Het is goed met elkaar kennis te delen en ook te weten waar onze kwaliteiten liggen. Heb je hulp nodig om de doelen te realiseren, neem dan contact op met mij.

Ja, ik word graag toekomstbehendig!