Door onderzoek kom je verder.

Ik bedoel niet onderzoek als in een laboratorium een reeks proefjes doen, maar een onderzoekende houding aannemen. Altijd en overal. Door iedereen, lerend in de praktijk van het dagelijks leven.

hoe biodivers is het schoolplein op het Kaj Munk College
leerlingen van het Kaj Munk doen onderzoek naar de biodiversiteit van het schoolplein en bedenken een klimaatbestendige oplossing voor hun schoolplein. 

Want door te onderzoeken wat de problemen zijn waar de wereld mee kampt, vind je creatieve oplossingen waar heel veel partijen baat bij hebben. Allereerst natuurlijk de wereld en het milieu, maar daarnaast ook bijvoorbeeld bedrijven, buurten, overheden, burgers en onderwijsinstellingen.

Problemen oplossen op een manier die zo veel mogelijk impact heeft – dat is hoe ik werk en hoe ik anderen leer denken en werken.

Dit doe ik door educatie in allerlei vormen, maar het duidelijkste voorbeeld zijn de O&O-opdrachten op technasia. Ik vertel je er graag meer over op de pagina Onderwijs.

Alles hangt met alles samen

winkelcentrum Hoofddorp
bewoners zijn betrokken bij het vergroenen van het winkelcentrum

Alles hangt met alles samen. Om toch enkele duidelijke focuspunten te hebben – of accenten op de cirkel van het grote geheel – werk ik met de 5 O’s:

 1. Onderzoek
 2. Onderwijs
 3. Ondernemen
 4. Overheid / organisaties
 5. Onderaf (van onderaf = buurtbewoners, versus van bovenaf = overheid)Wanneer ik met onderwijs bezig ben, is dat heel sterk verweven met onderzoek, zoals je op de pagina Onderwijs zal ontdekken. En op hun beurt hangen onderwijs en onderzoek weer samen met ondernemen, overheid, organisaties en buurtbewoners. Die maken de bedachte en onderzochte plannen uitvoerbaar.Denk bijvoorbeeld aan: 
  • ondernemers die onderzoeksopdrachten aan het onderwijs voorleggen
  • onderwijs dat die ondernemers oplossingen biedt, die daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • overheden en ondernemers die oplossingen uit het onderwijs faciliteren en ander beleid gaan voeren
  • buurtbewoners die lokale ondernemingen helpen met innovaties
  • buurtbewoners die elkaar helpen de leefomgeving te verbeteren

  Dus: leren om toekomstbehendig te worden in de praktijk, waarbij alles met elkaar verbonden is, én opgedane kennis toepassen in de praktijk, zodat iedereen er beter van wordt. Dat is mijn missie.

  Hulp nodig?

  Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
  Gratis gesprek aanvragen