Alles hangt met alles samen

Jij bereidt je voor op de toekomst van onze planeet waarop we gezamenlijk zo lang mogelijk verder willen. Als je aan de slag gaat met Groen, Duurzaamheid en Toekomstbehendigheid merk je al snel dat alles met elkaar samenhangt. Om toch enkele duidelijke focuspunten te hebben – of accenten op de cirkel van het grote geheel – werk ik met de 5 O’s:

Onderzoek

Onderwijs

Ondernemen

Overheid

Onderaf*

*van onderaf = buurtbewoners, versus van bovenaf = overheid

Wanneer ik met onderwijs bezig ben, is dat heel sterk verweven met onderzoek, zoals je op de pagina Onderwijs zal ontdekken. En op hun beurt hangen onderwijs en onderzoek weer samen met ondernemen, overheid, organisaties en buurtbewoners. Die maken de bedachte en onderzochte plannen uitvoerbaar.Denk bijvoorbeeld aan:

leerlingen hebben samen met de start-up “Gewild Groei” de “gewildgroei steen” geïntroduceerd. Leerlingen ontwapenen en creëren begrip en betrokkenheid bij een onderwerp als “klimaatbestendige wijk”
  • ondernemers die onderzoeksopdrachten aan het onderwijs voorleggen
  • onderwijs dat die ondernemers oplossingen biedt, die daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • overheden en ondernemers die oplossingen uit het onderwijs faciliteren en ander beleid gaan voeren
  • buurtbewoners die lokale ondernemingen helpen met innovaties
  • buurtbewoners die elkaar helpen de leefomgeving te verbeteren

Dus: leren om toekomstbehendig te worden in de praktijk, waarbij alles met elkaar verbonden is, én opgedane kennis toepassen in de praktijk, zodat iedereen er beter van wordt. Dat is mijn missie.

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen