Schoonmaakhelden keurmerk

Type dienstBegeleiding / Project
Geschikt voor leeftijdenPO - Onderbouw / PO - Middenbouw / PO - Bovenbouw
Duurin overleg

Er ligt veel zwerfafval in de wijk. Het is vooral een teken dat de bewoners van deze wijk weinig betrokken zijn met de buurt. Verder wordt er thuis bij de kinderen ook weinig tot niet gerecycled. Al het afval gaat bij het restafval en zo halen we de doelstelling niet om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken & in 2050 een economie te hebben zonder afval.

Hoe gaan we dat oplossen?

Spelenderwijs worden leerlingen zich ervan bewust dat afval niet op straat hoort en waarom niet.  Deelnemers aan het project leren dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun eigen leefomgeving. Tevens komen de consequenties van hun eigen handelen ten opzichte van het milieu aan bod.

afvalbakken controle
Bij de prullenbakkencontrole bleek dat al het restafval bestaat uit plastic, fruitresten en etenswaren. Dat is heel jammer want al het restafval gaat in de container en wordt verbrand. Dit levert de samenleving veel CO2 op en fijn stof, Na afloop van de les kenden de kinderen het begrip recycling en hergebruik. Als er gescheiden bakken in het lokaal komen te staan, zijn de kinderen voorbereid op gescheiden afvalinzameling.

Een Schoonmaakhelden activiteit bestaat altijd uit een deel educatie en een deel praktijk. Meedoen, ervaren en beleven is onderdeel van het leerproces. 

Schoonmaakhelden is een educatief jongeren project voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ leren de leerlingen dat ook zij verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun leefomgeving. Op speelse wijze wordt afval en recyling onder de aandacht gebracht.  Uit de praktijk blijkt dat de speelse vorm van educatie bijdraagt aan goed burgerschap en de leefbaarheid in de buurt verhoogd. 

De leerlingen:

 • weten wat zwerfafval is
 • weten waarom we zwerfafval moeten opruimen 
 • wat ze kunnen doen om te zorgen dat er minder zwerfafval op straat terecht komt.Het Schoonmaakhelden keurmerk is een participatie programma van 6 weken gericht op buurtlocaties. Middels het volgen van lessen , opdrachten en buurtactiviteiten kunnen zij als ze aan alle voorwaarden voldoen het Schoonmaakhelden keurmerk behalen. Dit keurmerk bestaat uit een sticker die de organisatie zichtbaar op ruit of deur kan plaatsen en een bijbehorend certificaatweek 1:
  Introductie zwerfafval en schoonmaakhelden, kinderen zelf aan het denken zetten over het onderwerp, buiten opruimen en gescheiden inzamelen en een afvalspel.week 2:
  Uitleg over keurmerk en wat dat betekent voor de organisatie. Bakkeninspectie op de organisatie. Weer op zoek naar afval in de buurt en invullen van het afval ABC. Bespreking na afloopweek 3: 
  Theater act gericht op gedrag en houding ten opzichte van afval 

  week 4: 
  Herhaling theorie, behandeling begrippen die nog niet aan bod zijn geweest. Verkiezing schoonste straat.

  week 5: 
  Voorbereiding certificering en laatse theorie; recycling en grondstoffen. De leerlingen maken zelf iets van restafval ; recycling en hergebruik

  week 6: 
  Afsluiting en certificeringsceremonie op speelse en actieve manier. 

Wat zijn de voordelen?

Duurzaam onderwijs gaat samen met goed burgerschap en betrokkenheid van en met de omgeving. Dat betekent dat er interactie plaatsvindt tussen de school en de wijk/omgeving. Letterlijk gaan leerlingen de wijk in en komt de wijk binnen in de school Laat de buurtbewoners zien dat de school duurzaam betrokken is. Dit kun je doen door met alle kinderen afval op te ruimen dat rondslingert in de omgeving. Scheidt het afval op de bekende manieren en je maakt de buurt geïnteresseerd in de maatregelen die de school neemt op het gebied van duurzaamheid.

"Hij denkt in kansen en is zeer creatief"

Rudy is een gedreven milieu- en duurzaamheidprofessional met veel kennis van zaken. Hij is vooral enthousiast, een echte netwerker, denkt in kansen en zeer creatief. Lisserbroek SamenMeer mag regelmatig gebruik maken van zijn kwaliteiten, waar we hem zeer erkentelijk voor zijn.

Lily Nieuwenhuizenbewonersinitiatief Lisserbroek

Interesse?

Heb je interesse in deze dienst? Zit je nog met vragen of wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem vooral contact op! Ik denk graag met je mee.
Contact opnemen

Meer weten? Bekijk deze blogs!

Afval bestaat niet!

Wil je het wel, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij geven jou tips om te starten met een ‘zero … Verder lezen Afval bestaat niet!

Lees meer

afval op school

Afval scheiden, óók in de klas Papier in de papierbak, fruit in de groenbak, plastic en blik in de PMD-bak en restafval … Verder lezen afval op school

Lees meer

“denk niet vierkant maar denk rond”

Cafe hesp zou een goede partner zijn voor de Gemeente Amsterdam die als cirkelstad haar ambitie heeft uitgesproken om in 2025 geen afval … Verder lezen “denk niet vierkant maar denk rond”

Lees meer