Natuurinclusief bouwen doe je samen


Natuur maakt mensen gezonder, zowel fysiek als mentaal. Natuur bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders en trekt de waarde van huizen op. Natuur levert een bijdrage aan de verbetering van waterbergings-capaciteit, het temperen van omgevingstemperaturen, het maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker en natuur draagt bij aan de vermindering van luchtvervuiling in de stad.