Droge voeten en gezelligheid in een groene wijk. Hoe realiseer je dat?

Waar je ook woont, planten en bomen kunnen het regenwater dat in jouw buurt valt goed gebruiken. Voor het riool is het beter als regenwater de grond in gaat. Hierdoor kan de riolering de toename van hevige buien beter aan. In jouw directe omgeving, kun je met een paar aanpassingen zorgen dat je in een klimaatbestendige wijk woont. Zo houden jij en je buren ook droge voeten bij zware regenval, wel zo prettig.

Samen met buurtbewoners en waterpartners maken we een plan van aanpak.
We vergroten het ‘groen kapitaal‘ door het maken van aantrekkelijke groene verblijf plekken en groene corridors, waarbij alle functies van groen, stelselmatig worden benut en ingezet voor een gezonde, gezellige en klimaatbestendige buurt. We maken gebruik van ‘verlangenverstengeling‘ waarbij we ondernemers, overheid, onderwijs en bewoners meenemen in de transitie. Samen innoveren we jullie buurt waarbij de focus ligt op de wateropgave en hittestress. Aan het eind ligt er een klimaatbestendig plan voor de buurt waarbij duidelijk is hoe deze transitie moet worden gefinancierd en uitgevoerd kan worden. Wil je hierover een kosteloos informatie gesprek? Bel me voor een afspraak.

tijdens de buurtschouw brengen we de knelpunten van de buurt in kaart

organiseer een interactieve workshop, met verschillende stakeholders, waar het mogelijk is om alle voor- en tegen argumenten te bespreken.

Mijn tuin, jouw tuin: onze wijk

We mogen het niet meer onderschatten; door klimaatveranderingen nemen hittestress, langdurige droogte en wateroverlast, vooral in stedelijk gebied, toe. Er valt meer regen in korte tijd, langere perioden in de zomer zonder neerslag en de temperatuur stijgt! Een tuin met tegels is onderhoudsvrij, denken veel mensen. Dat mag misschien zo zijn, maar groen in de tuin is op veel punten beter. Daarom ook de slogan:’tegeltje er uit, plantje er in‘. In een betegelde tuin kan het water niet weg, of alleen via het hoofdriool. Het is veel beter als het regenwater de grond in gaat. Daarnaast zijn betegelde tuinen veel heter in de zomer. Een tuin met planten en bloemen is goed voor dieren, zoals insecten en vogels. En ook mensen reageren positief op groen. Het helpt ons om te ontspannen en zorgt voor verkoeling.

Ga in gesprek met buurtbewoners en luister waar ze behoefte aan hebben.

Tuinbezitters zijn onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Door het opvangen of bufferen van regenwater in gras en beplanting, vijvers, gootjes, waterschalen, regentonnen of door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen, zorgen we ervoor dat het water geleidelijk de grond in kan. Zo wordt het riool minder belast. Hoe meer groen in de tuin, hoe beter. Het liefst 60% groen en maximaal 40 % verharding. Op naar een klimaatbestendige wijk!

Help! Een overbelast riool…

Onze riolen voeren regenwater uit de goten en het vuile water uit het huis af. Deze zijn afgestemd op 30 mm regen per uur, dat is twee emmers per m2. We moeten inmiddels rekening gaan houden met 60 mm per uur of soms 160 mm per dag. Dat wil zeggen in plaats van 3 emmers op de m2 ineens 6 of zelfs 16 emmers op een dag. Het riool kan dat vaak niet aan, aanpassen is onbetaalbaar. Gelukkig kan regenwater ook op andere manieren worden opgevangen bijvoorbeeld op straten, in parken en in de tuinen. In de steden is meer dan 50% van de ruimte privé ( gebouwen en tuinen) .

Alle bewoners zijn ‘probleem eigenaar’.

Waterbuffering in de klimaatbestendige wijk

Er is een toenemend risico op wateroverlast, door de verharding (asfalt en stenen) in de stad, kan het rioolstelsel het nauwelijks aan. Met de toepassing van waterberging wordt regenwater gebufferd en kan het door bomen nuttig worden gebruikt in droge tijden voor de verdamping. Onder de verharding wordt een bergingsvoorziening aangebracht en met een infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd.

Regenwater en balkon

Zelfs op een klein balkon kun je iets doen om bij te dragen aan een klimaatbestendige wijk. Een regenton bijvoorbeeld. Deze zijn er in allerlei maten. Als je de regenafvoer loskoppelt en deze aansluit op de regenton, dan stroomt niet al het water het riool in. Het opgevangen water kun je gebruiken om de planten water te geven. Tip: regenwater is ook nog eens beter voor de planten, omdat het minder kalk bevat dan drinkwater.

Regenwater en dak

Een groen dak is een goed middel om je huis klimaatbestendig te maken. Een groen dak met planten zorgt voor een betere opvang van het regenwater. Het houdt het water namelijk vast. Een deel van het water verdampt weer en een deel wordt vertraagd afgevoerd. Zo komt niet alles tegelijk het riool in. Daarnaast isoleert een groen dak ook nog eens goed. Het is koeler in de zomer, en warmer in de winter. Je gaat dat merken in de stookkosten. Goed voor het klimaat en ook goed voor je portemonnee. Zeker met de subsidie van de gemeente Amsterdam

perspectief creëert draagvlak

 

Wil je weten hoe? Neem contact met mij op!

Wil je eerst nog meer tips voor de groene ruimte klik dan hier!

Geef mij die tips

 

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen