Hoe betrokken zijn aanrechtagrariërs?

Welkom bij mijn blog over de stage bij Rudy Klaassen waar ik sinds maart mee bezig ben.

Rudy had mij aangenomen als stagair toegepaste psychologie om onderzoek te doen in zijn doelgroepen zodat hij weet hoe die met zijn AmstelZwam organisatie beter op zijn publiek kan inspelen.

Angel staat achter het onderzoek om Amstelzwam beter in de buurt te verankeren

De doelgroep die ik als eerst onderzocht waren de bewoners, oftewel de klanten en oud-klanten die growkits hebben besteld. Het doel was om een beter zicht te krijgen in het duurzame gedrag van deze doelgroep. Zowel Rudy als ik waren benieuwd hiernaar en wisten niet precies zeker wat hieruit zou komen. Ik besloot om hiervoor een vragenlijst uit te zenden per e-mail. Met vragen die gaan over de ervaringen rondom oesterzwammen kweken op koffie en bevindingen, meningen en gedragingen rondom duurzaamheid. Hierop hebben uiteindelijk meer dan dertig mensen geantwoord en de resultaten waren in eerste instantie een bende. Maar toen ik alles naar grafieken en diagrammen omgezet had viel er meer te begrijpen. Die zijn in het bericht hier te zien.

Wat zie je hier? Dit is namelijk het onderzoek naar de klanten van Rudy Klaassen in beeld gebracht. Dat is gedaan door middel van twee criteria:

Betrokkenheid: Het duurzame denken, het tonen van interesse en de behoefte tot betrokkenheid tot verduurzaming van de wereld.
Gelegenheid: Het uitvoeren van duurzame inzetten, het aangestuurd zijn tot duurzaam gedrag. Alle resultaten zijn onderverdeeld tot vier kerngroepen. Deze staan uitgebeeld in de vier vlakken op de grafiek: Kerngroep A: Hoge betrokkenheid en gelegenheid. Deze doelgroep vindt het belangrijk een rol te spelen in onze samenleving als het op verduurzaming komt. Voor deze groep geldt dat men enige tijd en moeite steekt in het dagelijks leven in het tegengaan van opwarming van de opwarming van de aarde en daarbij het milieu verbeteren. Deze doelgroep neemt daar verantwoordelijk deel aan mee.
Kerngroep B: Lage betrokkenheid maar hoge gelegenheid. Dit is de doelgroep die ietswat onverschilliger is naar wat er op de aarde gebeurt. Dat houdt in dat deze doelgroep vaak niet heel veel over de veranderingen van de aarde weet, maar wel het nodige werk hier en daar doet als dat aangereikt of geadviseerd wordt. Deze doelgroep heeft vaker andere interesses die meer aandacht krijgen dan het verdiepen in maatschappelijke en klimaatproblemen.
Kerngroep C: Hoge betrokkenheid maar lage gelegenheid. Deze groep is betrokken tot de wereld en volgt het nieuws nadrukkelijk. Dit is een groep die vaak weten wat er op aarde gebeurt maar niet zo erg op de hoogte zijn hoe dat tegengehouden kan worden. Of beter gezegd, hoe zij zelf deel eraan zouden kunnen nemen.
Kerngroep D: Lage betrokkenheid en gelegenheid. Gelukkig zijn er in onze huidige samenleving niet veel mensen meer binnen dit vlak. Sinds er eind vorige eeuw begonnen is wereldwijd aandacht en initiatieven te steken in het beschermen van ons milieu en tegengaan van opwarming van de aarde zijn er vrij weinig mensen over die hier geen of weinig een rol in voelen te steken. Deze groep is klein maar heeft ruime mogelijkheden tot verbeteringen in duurzaam gedrag.

In de afbeelding staan twee assen: Betrokkenheid en gelegenheid. Betrokkenheid is de hoeveelheid interesse die iemand neemt in zero waste, duurzaamheid, circulariteit en cradle-to-cradle. Mensen met een hoge score hierop vinden het belangrijk om betrokken te zijn met wat er speelt in de wereld. Gelegenheid staat voor hoe erg iemand daadwerkelijk bezig is met duurzaamheid. Dit gaat voornamelijk over inzet. Iemand die hier hoog op scoort houdt zich geregeld bezig met duurzaamheid. Waar de assen snijden is het gemiddelde.

Alle punten die in de grafiek staan zijn de antwoorden per respondent. Rudy en ik hebben zo meer inzicht gekregen in wat er beter kan in de doelgroep bewoners qua betrokkenheid en gelegenheid. Dit hebben we in het vervolg ingezet bij het ontwikkelen van de nieuwe stappenplannen voor de growkit en andere routekaarten die op de website van Rudy Klaassen staan.

Mijn eigen score bleek lager dan gemiddeld op betrokkenheid maar gemiddeld hoog op gelegenheid. Dat komt omdat ik zelf niet dag en nacht denk aan wat er allemaal op de wereld speelt. Dat is een beetje negerend vanuit mijn kant, maar ik ben ten slotte zelf een creatief artiest, kunstenaar, schrijver en muzikant. Dit zijn ook de dingen waar ik liever in het dagelijkse leven bezig ben. Maar dat betekent niet dat het zomaar ophoudt bij me. Want ik vind het wel belangrijk om mijn rol te spelen in het minderen van de ecologische footprint van de mens. Dus ik recycle en hergebruik veel, ik steun goede doelen en ik koop zo vaak als mogelijk biologische producten. Voor deze dingen heb ik namelijk voldoende gelegenheid.

Hopelijk vond je het interessant dit te lezen en een beetje behind the scenes van AmstelZwam te zien. Als jij nog een betekenisvolle stage zoekt meld je dan bij Rudy Klaassen

Dit onderzoek sluit op meer manieren aan bij hoe we bij Rudy Klaassen te werk gaan. Waar we op hopen is dat de dromen die we voor de toekomst hebben ons aan het denken zet, dat ons vervolgens aanstuurt tot duurzaam gedrag. Dit gedrag vervolgens delen met de buurt en iedereen laten meedoen is waar ons duurzame gedrag echt groeit. Denken kunnen we zien als de betrokkenheid uit het onderzoek. Hoeveel we weten is vervolgens ook belangrijk voor hoe we in de ‘doen’-fase komen. Dat beschouwd kan worden als de gelegenheid tot duurzaam gedrag.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like