Ontwikkel een natuur en milieu-netwerk

Je verhoogt de biodiversiteit en de sociale cohesie door het ontwikkelen van een fijnmazig sociaal netwerk binnen en tussen gemeenten. De aanpak is om de meervoudige publieke waarden als klimaatbestendigheid, gezondheid, biodiversiteit, recreatie, sociale cohesie en burgerparticipatie te creëren met natuur als vertrekpunt.

infranatuur

groen verbindt! Van de hoofdsporen van robuuste groenzones langs snelwegen, spoorwegen, traces van hoogspanningsmasten (Tennet), en de grote waterwegen naar een steeds fijnmaziger spoor van biodivers openbaar groen, bedrijfsterreinen, wijkinitiatieven als buurttuinen, stadslandbouw en bijenlinten tot in de haarvaten van de gemeenschap, de particuliere tuinen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om jouw gemeente toekomstbehendig te maken? Neem contact op voor een gratis gesprek, dan bespreken we wat je precies nodig hebt.
Gratis gesprek aanvragen

Of ga aan de slag met..

Wordt een groene voortrekker

Leerlingen, studenten maar ook docenten willen zich prettig voelen in hun eigen schoolomgeving dus als je als docent, ouder, ondernemer of directeur daar een … Verder lezen Wordt een groene voortrekker

Lees meer

Koppel waterberging aan drainage

De groene gevel kan, in combinatie met daktuinen, in de eerste plaats bijdragen aan de steeds noodzakelijker wordende verkoeling van de stedelijke … Verder lezen Koppel waterberging aan drainage

Lees meer

Zorg voor meer biodiversiteit in je tuin

Met de juiste bloeiers bruist je tuin in de zomer van rondfladderende vlinders en zoemende bijen op zoek naar nectar. Passerende egels scharrelen je … Verder lezen Zorg voor meer biodiversiteit in je tuin

Lees meer